Lezingen en workshops

De onderstaande lezingen worden verzorgt binnen bedrijven/organisaties, voor de zorg- en welzijn sector, binnen onderwijs en voor sport gerelateerde bedrijven. Ook zijn de lezingen uitstekend in te passen in congressen en symposia.

1. Bewegen is medicijn
nieuwe inzichten – gezonder leven!

De laatste 10 tot 15 jaar is pas duidelijk geworden wat een inactieve leefstijl met ons doet. De World Health Organisation en de Gezondheidsraad onderstrepen het belang van bewegen voor een goede gezondheid en hebben duidelijke beweeg- en preventie richtlijnen opgesteld. Wat is de oorsprong van ons inactief gedrag, wat zijn de risico's, hoe passen we die nieuwe richtlijnen toe en welke vormen van bewegen zijn waar goed voor? In deze lezing nemen we de deelnemers mee in een reis door ons beweeggedrag en maakt men kennis met de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe WHO beweeg- en preventie richtlijn. Iedere deelnemer krijgt de spiegel voor en wordt geïnspireerd om actie te nemen.

MEER WETEN OVER DEZE LEZING/WORKSHOP?
Bewegen is medicijn

Voeding is medicijn

2. Voeding is medicijn
nieuwe inzichten – eet je vitaal!

Er is nogal wat gebeurt met onze voeding in de afgelopen 50 jaar, en dat is niet allemaal in ons voordeel. Deze seminar geeft inzicht in de oorsprong van onze voedingsrichtlijnen, de krachten die er spelen, de risico's die verschillende voedingsstoffen met zich meebrengen en de nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad. Tevens wordt er een persoonlijke analyse uitgevoerd en krijgt de deelnemer persoonlijke verbeterpunten aangereikt, die, bij toepassing, een gezondheidsopbouwend effect zullen hebben.

MEER WETEN OVER DEZE LEZING/WORKSHOP?

3. Mentale fitheid
kennis van gedrag – versterken van positieve motivatie!

Wat is de oorsprong van ons gedrag, welke invloeden moeten wij weerstaan om ons eigen pad te bewandelen en welke invloed hebben wij zelf om mentaal sterk te blijven of te worden. Dit seminar geeft inzicht in gedrag, de werking van onze (intrinsieke) motivatie, hoe onze twee stemmetjes functioneren en de mogelijkheden om het heft in eigen handen te nemen en houden en mentaal fitter en sterker te worden.

MEER WETEN OVER DEZE LEZING/WORKSHOP?
Mentale fitheid

Zelf conditionering

4. Zelf conditionering
duurzaam verankeren van mentale kracht

Kennis van de werking van ons brein en onze intrinsieke motivatie is cruciaal om een volgende stap te kunnen maken, zelf conditionering.

Iedereen heeft zichzelf een bepaalde leefstijl aangemeten en denkt daar het zijne over. Dat is niet altijd gezondheid bevorderend of in de richting van de persoonlijke behoeften en wensen. Ervaar in deze lezing wat de mogelijkheden zijn om de tij te keren in de richting van je eigen ‘wil’. Die wil is sterker, veel sterker, dan we zelf denken.

MEER WETEN OVER DEZE LEZING/WORKSHOP?

5. Mentale ontspanning
effectief managen van stress

Zoals lichamelijk ontspannen belangrijk is voor een goede balans en herstel, zo is mentale ontspanning cruciaal om stressvolle situaties aan te kunnen en bewuster te leven. Er zijn verschillende vormen van mentale onspanning, van ademhaling, mindfulness tot meditatievormen. In deze lezing maakt de deelnemer kennis met al deze vormen en krijgt hij/zij oefeningen mee om meteen toe te passen.

MEER WETEN OVER DEZE LEZING/WORKSHOP?
Mentale ontspanning

Positieve  Gezondheid

6. Positieve Gezondheid
leefstijl als medicijn

Arts en onderzoeker Machteld Huber ontwikkelde een nieuwe WHO gezondheidsdefinitie en daarna het positieve gezondheid model. Dit model geeft een brede kijk op de invloeden van gezondheid, tegenover de traditionele behandeling van ziekten en symptoom bestrijding binnen de zorg sector. In deze lezing doorloopt de deelnemer een persoonlijke Positieve Gezondheid analyse en wordt er een persoonlijk leefstijl- en preventie plan opgesteld. Van ziekte zorg naar gezond gedrag.

MEER WETEN OVER DEZE LEZING/WORKSHOP?

ERKENNING


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO