02-08-2022

ACTIVE AGING COMMUNITY EN NIEUW GEZONDHEIDSEVENEMENT!

EuropeActive nodigt u graag uit voor de slotconferentie van de door Erasmus+ gefinancierde projecten Active Ageing Communities en New Health, die op 6 oktober in Brussel (in het THON Hotel) van 09:30 - 16:00 uur zal plaatsvinden.

Ga met ons mee voor een dag vol inzichtelijke sessies over de rol van fysieke activiteit in gezond leven en actief ouder worden. In de ochtend kunt u zich verheugen om meer te leren over de rol en nieuwe standaard van "Healthy Lifestyle promotors", en hoe deze nieuw opgeleide professionals fysieke activiteit, gezond eten, mentaal welzijn en een gezonde levensstijl bij hun doelgroepen kunnen verbeteren.

De keynotesprekers van de middag zullen het Active Ageing-programma presenteren en hoe het bijdraagt ​​aan de bevordering van een gezonde levensstijl en sociale inclusie bij oudere volwassenen, door het te koppelen aan andere initiatieven in de bredere beleidscontext van een vergrijzend Europa.

Om te registreren:

https://www.eventbrite.com/e/the-role-of-physical-activity-for-healthy-living-and-active-ageing-tickets-382859893247

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, gelieve zo snel mogelijk in te schrijven.

ACTIVE AGEING COMMUNITY AND NEW HEALTH EVENT!

EuropeActive would like to invite you to the final conference of the Erasmus+ funded projects Active Ageing Communities and New Health, which will be held in Brussels (at the THON Hotel) on 6 October, from 09:30 - 16:00.

Join us for a day full of insightful sessions on the role of physical activity in healthy living and active ageing. In the morning, you can look forward to learning more about the role and education standards of “Healthy Lifestyle promoters”, and how these newly trained professionals can improve physical activity, healthy eating, mental well-being and a healthy lifestyle among their target groups. The afternoon keynote speakers will present the Active Ageing Programme and how it contributes to the promotion of healthy lifestyles and social inclusion among older adults, linking it to other initiatives in the broader policy context of an Ageing Europe.

To register:

https://www.eventbrite.com/e/the-role-of-physical-activity-for-healthy-living-and-active-ageing-tickets-382859893247

As the number of seats is limited, please register as soon as possible.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO