15-09-2008

Beweegrede in ‘Prinsjesdag’-koffertje voor minister-president Balkenende

Op de dag voor Prinsjesdag heeft Clémence Ross, namens 30 landelijke organisaties, een Miljoenenbesparende nota in de vorm van het welbekende houten koffertje aangeboden aan minister-president Balkenende en staatssecretaris Bussemaker (VWS). De directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen maakte in een Beweegrede bekend dat de Nederlandse overheid honderden miljoenen kan besparen én Nederland weer in de top 3 van gezondste Europese landen kan terugbrengen. De oplossing: beter en gerichter stimuleren van bewegen op de crèche, op school, op het werk en in de wijk.

Met het openen van het koffertje kreeg de minister-president 30 beweegredenen voorgeschoteld om veel meer Nederlanders te stimuleren minstens 30 minuten per dag te bewegen. De 30 landelijke organisaties op het terrein van sport, onderwijs, zorg, welzijn en wetenschap komen voor het eerst gezamenlijk in actie tegen een maatschappij waarin zitten de norm lijkt te worden. Van de 24 uur per dag brengen Nederlanders er gemiddeld nu 14 inactief door met slapen, zitten, liggen en computeren. 30 procent van de kinderen en 60 procent van de volwassenen voldoet aan de beweegnorm van respectievelijk 60 en 30 minuten per dag.

Clémence Ross citeerde uit de nog niet gepubliceerde Rapportage Sport 2008, waaruit blijkt dat de Nederlandse overheid meer dan 100 miljoen euro kan bezuinigen op gezondheidskosten en kosten van arbeidsverzuim, als veel meer Nederlanders zorgen dat ze dagelijks een half uur bewegen. Uit hetzelfde rapport, dat in december 2008 verschijnt, blijkt dat de kosten van arbeidsverzuim door sportblessures in het niet vallen bij de kosten van verzuim door mensen met overgewicht.

Minder diabetes, minder valongelukken Minister-president Balkenende en staatssecretaris Bussemaker werden positief verrast door het brede scala aan argumenten voor het beter stimuleren van bewegen in Nederland. Dat varieert van betere leerprestaties en motoriek van schoolgaande kinderen, toename van leefbaarheid in wijken en minder nieuwe gevallen van diabetes type 2 tot een teruggang in het aantal valongelukken van ouderen. Een goed valpreventiebeleid met balanscursussen in heel Nederland kan volgens de laatste berekeningen zelfs zo’n 450 miljoen euro opleveren aan niet gemaakte ziektekosten. En een heel anders getint argument van de 30 organisaties: “Voldoende bewegen draagt bij aan meer geluk en welbevinden van alle Nederlanders. Dat is een maatschappelijke winst die niet in geld valt uit te drukken”, aldus Ross. “Laat Nederland ook na Beijing voor goud gaan op het gebied van sport en bewegen. “

Minister-president en staatssecretaris lovend “Morgen de Troonrede, vandaag al de Beweegrede. Mooier kan je het toch niet hebben,” aldus een enthousiaste minister-president Balkenende die triomfantelijk het houten koffertje met de Beweegrede toonde. “Het stimuleren van bewegen is van groot belang voor de Nederlandse samenleving en ik hoop dat dit goede signaal overal wordt opgepakt.” Staatssecretaris Bussemaker zag de Beweegrede als een enorme ondersteuning van haar beleid: “Er is eigenlijk geen enkel argument tegen bewegen. Investeren in bewegen heeft op alle departementen betrekking en niet alleen VWS. Laten we samen optrekken om onze doelen te halen.” Ook de leden van de Tweede Kamer hebben op 15 september een oranje koffertje gekregen met daarin de 30 beweegredenen. Bussemaker en Balkenende bleken getroffen door de verhalen van twee gewone Nederlanders na afloop van de Beweegrede. Rotterdammer Frans Stokhof (67) en Amsterdammer Bilal Adardor (17) vertelden hoe hun leven is veranderd nadat ze het sporten en bewegen serieus gingen nemen, de één als diabetespatiënt, de ander als Marokkaanse jongere in een ‘krachtwijk’.

Alle 30 beweegredenen zijn gepubliceerd op www.nisb.nl en www.30minutenbewegen.nl .

Deelnemende organisaties Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (Clémence Ross, directeur) Astma Fonds (Michael Rutgers, directeur) Bas van de Goor Foundation (Bas van de Goor, directeur) Consument en Veiligheid (Rob Bijlmer, directeur) Convenant Overgewicht (Paul Rosenmöller, voorzitter stuurgroep) Diabetes Fonds (Bert Kuipers, directeur) Fonds Gehandicaptensport (Nike Boor, directeur) Gehandicaptensport Nederland (Erik de Winter, directeur) Gemeente Amsterdam (Carolien Gehrels, wethouder cultuur, sport, bedrijven) GGD Nederland (Laurent de Vries, directeur) Jantje Beton (Henk Kasbergen, bestuurder) Johan Cruyff Foundation (Carole Thate, directeur) KVLO - Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (Gert van Driel, voorzitter) LHV - Landelijke Huisartsen Vereniging (Steven van Eijck, voorzitter; Pieter van den Hombergh, voorzitter partnership Huisartsenzorg in Beweging) MBO Raad (Jan van Zijl, voorzitter) NIGZ - Nationaal Instituut Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (Jan Huurman, directeur-bestuurder) Nederlandse Diabetes Federatie (Bert Kuipers, directeur) Nederlands Jeugd Instituut (Nelleke Groenewegen, lid Raad van Bestuur) NOC*NSF (Theo Fledderus, directeur) OCaN - Overlegorgaan Caribische Nederlanders (Glenn Helberg, voorzitter) Staatsbosbeheer (Chris Kalden, directeur) STIVORO (Lies van Gennip, directeur) TNO Kwaliteit van Leven (Marijke Hopman-Rock, programmamanager Bewegen en Gezondheid) Trimbos-instituut (Jan Walburg, voorzitter Raad van Bestuur) Universiteit Maastricht, Vakgroep Gezondheidsvoorlichting (Nanne de Vries, voorzitter) Vereniging Sport en Gemeenten (Paul Coppes, directeur) Voedingscentrum (Yvonne van Sluys, directeur) VU Medisch Centrum, EMGO Instituut (Willem van Mechelen, co-directeur) W.J.H. Mulier Instituut (Koen Breedveld, directeur)

Contactpersonen pers NISB, Juul van Rijn. (0318) 490 900 (algemeen); mobiel(06) 51 97 71 31 of NISB, Jacqueline Kronenburg. (0318) 490 900 (algemeen); mobiel (06) 21 64 95 88. http://www.30minutenbewegen.nl/page/1603/Beweegrede

NISB namens 30 organisaties: Nederland kan honderden miljoenen besparen door bewegen beter te stimuleren DEN HAAG/BENNEKOM, 15 september 2008

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO