04-01-2019

Een geïntegreerde Training (Integrated training) is een uitgebreide benadering van training, waarbij alle trainingscomponenten die nodig zijn om de klant effectief en functioneel te helpen naar een optimaal prestatievermogen, gecombineerd worden. Alle vormen van training worden dus verenigt als onderdeel van een progressief systeem.

Het geïntegreerde training systeem van NASM bevat flexibiliteit, uithoudingsvermogen, core, balans, reactie, snelheid/beweeglijkheid/reactievermogen (SAQ) en weerstand training. Geïntegreerde training is gefundeerd op de primaire trainingsprincipes, dit zorgt ervoor dat de doelen van de klant op een veilige en effectieve manier gerealiseerd worden. Deze principes bestaan uit:

  • Algemene Adaptatie Syndroom (General Adaptation Syndrome)

  • Het principe van specificiteit

  • Principe van overload

  • Principe van variatie

In dit artikel meer aandacht voor de eerste van deze principes, het algemeen adaptatie syndroom.

Algemeen adaptatie syndroom (General Adaptation Syndrome)

De bewegingsketen (kinetic chain) streeft naar het behouden van een fysiologische balans (homeostase). Om dit te bereiken moet het in staat zijn om zich aan te passen op de belasting die het ondervindt. Deze capaciteit om zich te kunnen aan te passen wordt “algemeen adaptatie syndroom” genoemd. Om een reactie te krijgen moet het lichaam wel geconfronteerd worden met enige vorm van belasting/overload (stress) waardoor een aanpassing (adaptatie) wenselijk is. De bewegingsketen reageert op de volgende niveaus op belasting (stress):

  • Alarm reactie
  • Functioneel aanpassen (resistance development)
  • Uitputting (exhaustion)

Alarm fase:

De alarmfase, ook wel de shock fase genoemd, is de eerste reactie die optreedt als gevolg van de toegenomen belasting die gegeven wordt door training. Dit duurt ongeveer 2-3 weken. Dit is wanneer als eerste de neuromusculaire adaptatie van het lichaam optreedt (kracht, coördinatie). Tijdens deze fase zal de krachtstoename vooral het gevolg zijn van de neuromusculaire adaptaties en niet door de structurele veranderingen in de bewegingsketen. Iemand die zich begeeft in deze fase kan zich wat vermoeid en zwak voelen als gevolg van de aanpassingen die in het lichaam optreden als gevolg van training. Deze symptomen zijn tijdelijk en verdwijnen wanneer de fysieke activiteiten aanhouden.

Adaptatie fase:

In de adaptatie fase of weerstand fase treedt er een adaptatie in het lichaam op als gevolg van de trainingsprikkels. Structuren en hun fysiologische functies veranderen.  In deze fase neemt bijvoorbeeld het volume van de spiervezels toe en verbetert de synchronisatie van de motorische eenheden (motor-units). Dit zorgt beide voor een toename van de spierkwaliteit en de kracht die geleverd kan worden. Deze fase wordt gekarakteriseerd door progressieve verbeteringen in kracht als gevolg van een meer efficiëntere neurale activatie van de betrokken spierenvezels, grotere spiervolume en een meer efficiëntere intermusculaire coördinatie. Dit is de mogelijkheid van het neuromusculair systeem om toe te staan dat alle spieren samenwerken met een gepaste activatie en timing.

Uitputtingsfase:

In deze fase kan het lichaam niet langer de fysiologische stress tolereren die de trainingsprikkels veroorzaken. Wanneer iemand in deze fase belandt dan zullen er geen verdere adaptaties meer optreden en neemt de kans op overtraining sterk toe. Overtraining syndroom, soms beschreven als niet “voldoende hersteld”, kan invloed hebben op verschillende delen van de bewegingsketen.  Het kan leiden tot vele fysiologische problemen zoals regelmatig ziek worden, niet goed slapen, zwaarmoedig zijn, vermindert prestatievermogen en overbelasting blessures. Het nemen van voldoende rust perioden tussen de trainingssessie vermindert de kans op het risico op het “overtraining syndroom”.

In een volgend artikel gaan we dieper in op het principe van specificiteit, het principe van overload en het principe van variatie.

NASM Personal Training opleiding

Dit stuk is een onderdeel uit de NASM personal training opleiding. Het unieke van de NASM PT opleiding is dat je leert werken vanuit een geïntegreerd trainingsconcept (OPT-model), dat je alle trainingsvormen in de trainingen op kan nemen als onderdeel van een progressief systeem en dat het systeem gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Elke fase binnen het OPT-model voorziet iedere klant van een systematische opbouw waarmee progressie geboekt kan worden.

De NASM opleiding voldoet aan de Europese kwalificatienormen (EQF 4). De opleiding wordt verzorgd door praktiserende en ervaren Personal Trainers.

EFAA Opleidingen is nationaal coördinator van de NASM PT opleiding (National Academy of Sports Medicine) in Nederland. Na het met goed gevolg afronden van deze opleiding, ontvang je het Europees of het US erkend NASM personal trainer diploma.

Voor de opleiding informatie kijk op:

Informatie NASM PT opleiding

Informatie combinatie opleiding Fitness A en NASM PT

Informatie Totaal opleiding Fitness A, B en NASM PT

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO