30-07-2018

De zogenaamde Gecombineerde Leefstijl Interventie, afgekort, GLI, is nu een bewezen effectieve interventie om mensen te begeleiden naar een gezondere leefstijl en een gezonder gewicht. Een Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een behandeling voor mensen met obesitas (BMI 30-35), voor mensen met overgewicht (BMI 25-30) én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes, en voor mensen met overgewicht in combinatie met artrose of slaapapneu. De GLI is een gecombineerde aanpak om mensen te leren gezonder te eten en meer te bewegen, maar begeleiding in gedragsverandering is tevens een belangrijke pijler binnen de interventie. De behandeling duurt normaal in totaal 2 jaar. Per 1 januari 2019 wordt een gecombineerde leefstijlinterventie, als het allemaal doorgaat zoals gepland, vergoed uit de basisverzekering. Circa 3,5 miljoen Nederlanders tussen 18 en 75 jaar (28 procent van de bevolking) komen hiervoor in aanmerking volgens Budget impact analyse Raming van het RIVM. De kosten zijn geschat met een Budget Impact Analyse (BIA). Hiervoor is bepaald hoeveel mensen in Nederland onder de doelgroep vallen. Vervolgens is stapsgewijs geschat hoeveel mensen door de huisarts worden doorverwezen, een intakegesprek houden, aan de behandeling beginnen en deze volledig afmaken. De cijfers van dit onderzoek zijn ontleend aan drie Nederlandse studies naar de effectiviteit van de GLI.  De kosten van de opname van de GLI in de basis verzekering zullen oplopen van 5 miljoen euro in het eerste jaar naar bijna 15 miljoen euro in het vijfde jaar volgens de raming van het RIVM. Dat is het geval als per jaar 1,03 procent van de doelgroep wordt doorverwezen door de huisarts (36000 mensen). Als meer mensen worden doorverwezen (2,5 procent per jaar), lopen de kosten op van 12 miljoen euro in het eerste jaar tot maximaal 35 miljoen euro na vijf jaar (87500 mensen). Als er meer mensen uitvallen dan nu is geschat, zullen de kosten lager zijn; met een maximum van 24 miljoen euro in het vijfde jaar bij het hoogste verwijspercentage van 2,5 procent per jaar.

Wie is de begeleider van de GLI, welke kwaliteitscriteria worden gehanteerd? Momenteel is dat 1. Je moet HBO afgestudeerd zijn en 2. Je moet minimaal een post HBO leefstijl coaching opleiding gevolgd en positief afgerond hebben. Natuurlijk goed dat er een goede kwalitatieve basis ligt onder dit programma, maar waar blijft de MBO geschoolde fitness trainer en personal trainer die ook leefstijl coach wil worden of al geschoold is op MBO niveau? Om binnen de bekostigde structuur te vallen zal men zich om moeten scholen. Men zal een HBO diploma moeten behalen en een Post HBO leefstijl coach opleiding. Naast de 36000  mensen die door de huisarts doorverwezen worden naar HBO leefstijl coaches zijn er echter nog miljoenen mensen die ook overgewicht hebben, maar niet dermate dat ze in aanmerking komen voor de gecombineerde leefstijl interventie onder begeleiding van een HBO leefstijlcoach. Voor al die mensen is er de MBO leefstijlcoach. Deze leefstijlcoach heeft de kennis op gebied van beweging en voeding volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad, maar ook basis kennis op gebied van gedragsverandering begeleiding en motiverende gesprekstechnieken.

Wij hebben als fitness professional dan wel nog wat stappen te maken. Recent onderzoek toont aan dat slechts 17% van de fitness professionals de Overgewicht en Obesitas richtlijnen van TNO en NL Actief kennen. Ook de richtlijnen over gezond bewegen en gezonde voeding van de Gezondheidsraad zijn nog lang niet bekend bij alle trainers en personal trainers. EFAA heeft zich als doel gesteld om alle fitness professionals deze kennis aan te reiken. Dat doen we o.a. met de workshops ‘Fitness met passie’. Deelnemers krijgen de Beweegrichtlijn en de Voedingsrichtlijn van de Gezondheidsraad aangereikt, het kennisdossier overgewicht en obesitas van NL Actief, maar ook inzage in de Gecombineerde Leefstijl Interventie, in de nieuwe Positieve Gezondheid onderdelen en werkwijze, die onderdeel is van de GLI.

EFAA werkt ook aan een GLI coach dossier, waarin de verschillende thema’s worden uitgewerkt zoals bewegen, voeding, positieve gezondheid, motiverende gespreksvoering, gedragsverandering begeleiding, en aangeboden in de vorm van coach basis kennis, praktijk formulieren en dossier.

Achterliggende doelstelling: iedereen moet gebruik kunnen maken van de gecombineerde leefstijl interventie, niet alleen de mensen met een BMI van hoger dan 30. Juist die groep die hier onder zit en nog geen additionele problemen heeft met de gezondheid moet de GLI toe gaan passen om niet in de verhoogde risico groep te gaan komen. Wij als fitness professionals hebben dus een flinke groep te begeleiden zodat de risicogroep niet maar toe blijft nemen.

Streven is dus, alle Fitness professionals; Overgewicht preventie coach. Een eerste goeie stap is deelname aan de Fitness met passie workshops. Alle deelnemers aan de Fitness met Passie ontvangen gratis de video e-learning Motivational Interviewing (t.w.v. 225 euro) en de e-learning Overgewicht en Obesitas beweegdeskundige (t.w.v. 125,- euro) cadeau. Deelnemers aan de Fitness A en NASM PT in het najaar 2018, die inschrijven vanaf 1 augustus, krijgen deze programma’s ook cadeau.

Meer informatie over de workshops: https://www.efaa.nl/web/fitness_met_passie

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO