04-07-2022

Lancering van het ‘Healthier Together’ initiatief over niet-overdraagbare ziekten

Op 22 juni 2022 lanceerde de Europese Commissie het Healthier Together-initiatief om chronische (niet-overdraagbare) ziekten in de EU aan te pakken. Het idee achter dit initiatief is om de lidstaten te ondersteunen bij hun werk om chronische ziekten aan te pakken door de belangrijkste oorzaken van vermijdbare vroegtijdige sterfgevallen in Europa aan te pakken en de gezondheid en het welzijn van de burgers te verbeteren. De Commissie heeft een leidend document gepubliceerd waarin maatregelen worden vastgesteld op vijf hoofdgebieden:

  • hart- en vaatziekten,
  • diabetes,
  • chronische aandoeningen van de luchtwegen,
  • geestelijke gezondheid en neurologische factoren.

Dit omvat aanbevelingen om risicofactoren zoals een ongezonde levensstijl aan te pakken. Het Europe Beating Cancer Plan zal ook deel uitmaken van dit initiatief, dat zal worden gefinancierd via het EU4Health-programma met een budget van 156 miljoen euro.

In haar openingswoord onderstreepte gezondheidscommissaris Stella Kyriakides dat chronische niet overdraagbare ziekten 80% van de ziektelast in de EU vertegenwoordigen. Samen kunnen we de last van niet-overdraagbare aandoeningen verminderen en initiatieven ontwikkelen om ervoor te zorgen dat burgers in een betere gezondheid verkeren. Om dit te bereiken, is het belangrijk om de gezondheid te ontwikkelen in alle beleidsbenaderingen waaraan de Commissie momenteel werkt. John F. Ryan, waarnemend directeur van DG SANTE, voegde eraan toe dat het initiatief ook bedoeld is om samen te werken met de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, met name 3.4, dat ernaar streeft de vroegtijdige sterfte door niet-overdraagbare ziekten met een derde te verminderen door middel van preventie en behandeling, en de gezondheid en welzijn te bevorderen. Toch wordt er op dit moment heel weinig van het budget besteed aan preventie, iets waar het initiatief verandering in wil brengen. Daarom wordt 30% van het EU4Health-budget toegewezen aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Tijdens de daaropvolgende discussies benadrukte Dr. Dira Sarlio, Finse vertegenwoordiger in de stuurgroep Promotie en Preventie van DG SANTE, hoe het werken aan chronische ziekten bijzonder belangrijk is nu we beginnen te herstellen van de pandemie. Ongezond gedrag en geestelijke gezondheidsproblemen namen toe tijdens de COVID-19-beperkingen, soms als gevolg van uitgestelde diagnoses. Nathalie Berger, directeur van DG REFORM, legde uit dat dit initiatief door de hele Commissie wordt gedeeld en dat alle directoraten worden ingezet om een ​​gezonde levensstijl te verbeteren.

Ten slotte legde Jalub Dvoracek, de Tsjechische viceminister van Volksgezondheid, uit dat het aanpakken van niet-overdraagbare aandoeningen een deel van hun prioriteiten is, vooral gezien de invloed van de pandemie op het gedrag en vertragingen bij diagnoses en behandelingen. EP-lid Sara Cerdas voegde eraan toe dat implementatie essentieel is. Als dit initiatief goed wordt uitgevoerd, kan het de last van niet overdraagbare ziekten aanzienlijk verminderen, waarbij vooral preventieve maatregelen en het aanpakken van risicofactoren van belang zijn.

In haar slotopmerkingen legde Sandra Gallina, directeur-generaal van DG SANTE, uit dat er twee keer per jaar vergaderingen zullen worden georganiseerd om de uitvoering van het werkplan op te volgen. Aangezien alle beleidsterreinen bijdragen aan gezondheid, zal het nieuwe EU4Health-programma ervoor zorgen dat gezondheid in al zijn onderdelen aan bod komt.

Launch of the Healthier Together initiative on Non-Communicable Diseases | www.europeactive.eu

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO