13-12-2017

Fysieke inactiviteit is geïdentificeerd als de 4e belangrijkste risicofactor voor vroegtijdig overlijden. De focus van deze World Health Organization’s ‘Global recommendations on physical activity for health’ en de ‘Beweegriichtlijnen 2017’ van de Gezondheidsraad is primaire preventie van chronische aandoeningen door een actieve leefstijl. Regelmatig en voldoende bewegen reduceert volgens de WHO en de Gezondheidsraad o.a. het risico op hoge bloeddruk, hart- en vaat ziekten, diabetes, borst- en darm kanker, depressie, val risico, maar bevordert ook de botdichtheid en functionele gezondheid en vormt een fundamentele sleutel in het behouden van het juiste gewicht of het verliezen van overtollig gewicht.

Bewegen is natuurlijk cruciaal voor een goede gezondheid, echter voeding speelt minimaal een even belangrijke rol. De nieuwe richtlijnen goede voeding 2015 zijn in november 2015 gepubliceerd door de Gezondheidsraad. Uniek in deze richtlijn is dat een commissie van deskundigen de actuele stand van wetenschap over de relatie tussen voeding en chronische ziekten op een rij heeft gezet en vertaald heeft in aanbevelingen voor een gezond voedingspatroon. De invloed van ongezonde voeding op de ziektelast is in omvang vergelijkbaar met die van roken. Het belang van voeding voor de volksgezondheid is dan ook groot, zo blijkt uit deze nieuwe richtlijnen.  

Het gezond leven recept ontrafeld!

Samengevat bevatten de beweeg- en voedingsrichtlijnen uit de genoemde stukken het meest uitgebreide en unieke preventieve leefstijl recept. We hebben hiermee een recept in handen, waarvan je zou willen dat iedereen dat recept toepast en daar de vruchten van plukt. Om effect te kunnen genereren is er echter eerst bewustwording nodig. Professionals zoals fitness trainers en personal trainers, die deze materie beheersen zijn van grotere waarde voor hun klanten. Tevens openen met deze expertise mogelijkheden om lezingen te verzorgen voor klanten, lezingen te gaan verzorgen bij bedrijven en leefstijl coaching aan te bieden aan klanten en bedrijven.

In de Leefstijl- en (overgewicht) preventie coach opleiding van EFAA krijg je kennis, achtergronden en tools aangereikt over de beweegrichtlijn en de voedingsrichtlijn, en  hoe deze in de praktijk toe te passen. In module 2 krijg je bovendien expertise aangereikt over gedragsverandering begeleiding, inclusief een coach gesprek handleiding en werkboek voor de deelnemer.

Leefstijl is medicijn, maar we moeten het wel toepassen en uitzetten, anders maken er, zo blijkt uit de praktijk,  te weinig mensen effectief gebruik van.

Voor data van de opleidingen, kijk op www.efaa.nl onder Leefstijlcoach, voor de training op locatie/inhouse, mail naar j.vanheel@efaa.nl (John van Heel).

Schrijf in december 2017 in voor de totaal opleiding in 2018 en ontvang het boek ‘Personal Training in Nederland’ cadeau! https://www.efaa.nl/web/leefstijl_coach/leefstijl-_en_preventie_coach_totaal_opleiding

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO