02-03-2020

Het leek ver weg, maar helaas worden we nu ook in Nederland geconfronteerd met de uitbraak van het coronavisus (COVID-19). Er wordt veel gesproken, en we ontvangen wel eens vragen van leden, over het coronavirus. Hoewel het nog zeer beperkt aanwezig is in Nederland is, willen we de zorgen en vragen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom dat we het bericht van deze week wijden aan dit thema. Het eerste advies dat wij je in ieder geval willen geven is: RUST BEWAREN. Laten we niet in paniek raken met elkaar.

Hieronder vindt je tips, informatie en verwijzingen, aangereikt door NL Actief, naar websites van o.a. het RIVM over dit thema. Een zeer voor de hand liggende maatregel is aandacht voor hygiëne, vandaar speciaal hier de adviezen van het RIVM.    De belangrijkste maatregel is op dit moment extra aandacht voor een goede hygiëne. Daarom de volgende tips, gericht aan sporters: 

  • Was je handen regelmatig en goed, zie de instructies op de site van het RIVM; https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen  
  • Hoest en nies in de binnenkant van le elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Maak de fitnessapparaten waarop je getraind hebt schoon met desinfecterende middel

De volgende tips zijn gericht aan de sportaanbieder: 

  • Neem met name een juiste hygiëne  in acht op toiletten. Hou deurgrepen, kranen enz. goed schoon
  • Attendeer werknemers en leden, niet te komen werken/sporten als men koorts (meer dan 38 graden) heeft, veel moet hoesten en/of ineens meer kortademig is dan normaal. Het is natuurlijk überhaupt al onverstandig om te sporten met koorts, zie https://sport-en-beweegkliniek.nl/nieuws/sporten-met-koorts-levensgevaarlijk
  • Zorg voor goede ventilatie

(N.B. het coronavirus kan niet verspreid worden via airconditioning) 

Bron: RIVM, https://www.rivm.nl/mers-coronavirus   Mocht je nadelige gevolgen ervaren naar aanleiding van het coronavirus, dan kunt je dit melden via https://www.fme.nl/nl/nieuws/meld-informatiepunt-coronavirus   Indien een werknemer ziekteverschijnselen vertoont en mogelijk in aanraking is gekomen met het coronavirus, dien je deze werknemer te verzoeken naar huis te gaan, contact met anderen te vermijden en zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts. De meeste mensen krijgen klachten op dag vijf of zes na besmetting, zelden pas na twaalf dagen of later. Het RIVM beschouwt een quarantaine periode van veertien dagen als veilig.   

Ook heeft de juridische partner van NL Actief, mr Bart Sprangers van Advocatenkantoor The Legal Department, een document opgesteld over de arbeidsrechtelijke gevolgen. In dit document vind je wellicht ook de antwoorden op je vragen. Je kan dit document HIER DOWNLOADEN of via onze website.

Andere belangrijke websites: 

Volg in ieder geval nauwkeurig de media en de website van de overheid en organisaties als RIVM. 

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO