24-09-2018

Dat leefstijlinterventies ingezet kunnen worden ter voorkoming van gezondheidsklachten is iedereen wel duidelijk. Maar dat leefstijlinterventies ook effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van aandoeningen is minder bekend, terwijl serieuze indicaties hiervoor al lang bestaan. De ondertekenaars van het Manifest voor leefstijlgeneeskunde betogen dat leefstijlgeneeskunde nodig is voor een fundamentele omslag in de gezondheidzorg(kosten). Oude en kersverse onderzoeksresultaten van leefstijlinterventies en -programma’s laten bijvoorbeeld de omkeerbaarheid van Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) zien (1). Dit is niet alleen spectaculair, maar biedt zicht op grote medische en financiële winst. Het initiatief van Keer Diabetes2 Om van Voeding Leeft -gesteund door o.a. VGZ- laat deze resultaten ook zien en verdient navolging, want het potentieel van leefstijlgeneeskunde is ongekend groot in medische en financieel economische termen.

De resultaten van Keer Diabetes om zijn sensationeel. Bijna 90% van de deelnemers is geheel of gedeeltelijk van de medicijnen af, en/of heeft gezondere bloedsuikerwaarden. Bijna 40% kan na een jaar nog steeds zonder medicatie. Een aanzienlijk deel van de patiënten kan zelfs van insuline af. Geen enkel modern medicijn geneest DM2, maar met de juiste leefstijlmaatregelen kan de overgrote meerderheid van de patiënten dus medicatie minderen of zelfs helemaal stoppen. Dit potentieel van leefstijlgeneeskunde voor mensen met DM2 zien we ook in de programma’s van de Nationale Diabetes Challenge (2). Verder laat o.a. het COOL-programma het potentieel van leefstijlcoaching zien voor mensen met obesitas en overgewicht (3).

Schattingen van de financiële winst van de inzet van preventie programma’s variëren sterk, maar laten grote winsten zien. TNO liet zien dat alleen al aan medische kosten een besparing van 2.7 miljard euro in 5 jaar mogelijk is, als 40% van de mensen die diabetes type 2 hebben dit omkeert. Hierbij zijn kostenbesparingen door verminderd ziekteverzuim of verminderde arbeidsongeschiktheid niet eens meegenomen.

Leefstijl als medicijn inzetten dus, een richting die voor sport- en preventie centra perspectief biedt. De jeugd trekt naar de low budgets, de ouderen volwassenen, daar waar preventie het hardst nodig is, zullen zoeken naar een kwalitatief alternatief en een plek waar ze expertise vinden op het vlak van gezond leven. In 2019 gaat een nieuwe fase in, de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Kansen voor sport- en preventiecentra om op in te haken. Kom luisteren naar de Fitness met passie workshop over hoe je dat aan kan pakken.

Wil je ook het manifest ondertekenen? https://nilg.eu/het-manifest/

Bron:  Manifest Leefstijlgeneeskunde: www.nigl.eu

1 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2017.00381/full 2 https://zelfzorgondersteund.nl/wp-content/uploads/2017/12/Rapportage-NDC-Resultaten_T2DM-2017.pdf 3 www.researchgate.net/publication/324330512_Coaching_op_Leefstijl_CooL_Eindrapport_van_een_implementatie_en_monitoring_studie

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO