13-10-2018

De Europese Commissie ondersteunt en werkt samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij het opstellen en uitbrengen van nieuwe factsheets over lichaamsbeweging. Aansluitend op het programma voor voeding, lichaamsbeweging en zwaarlijvigheid van het Regional Office for Europe van de WHO, bieden de factsheets landen specifieke overzichten van de stand van zaken en trends op het gebied van lichaamsbeweging en promotiebeleid in de EU.

Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, Tibor Navracsics, licht toe: "Meer informatie en betere gegevens over fysieke activiteitsniveaus en promotiestrategieën zijn van essentieel belang voor het onderbouwen van het op feiten gebaseerd beleid. Deze nieuwe factsheets over fysieke activiteit, die het resultaat zijn van een uitstekende samenwerking tussen de WHO, de Europese Commissie en de EU-lidstaten, zullen ervoor zorgen dat beleidsmakers op alle niveaus kunnen vertrouwen op het solide bewijs dat nodig is om meer mensen aan te moedigen actief te zijn."

Sinds de vorige publicatie van factsheets in 2015 is er een algemene toename op gebied van dagelijks bewegen opgetreden in landen die beleid en strategieën implementeren, waarvan wordt erkend dat ze effectief zijn in het bevorderen van fysieke activiteit. De toename van het aantal landen met een nationaal coördinatiemechanisme en specifieke financiering voor het bevorderen van lichaamsbeweging uit meerdere sectoren, is bemoedigend. Het toont aan dat meer landen stappen ondernemen om een ​​alomvattende, multisectorale aanpak te ontwikkelen voor de bevordering van lichaamsbeweging.

De factsheets bevestigen de buitensporige niveaus van fysieke inactiviteit in Europa. Ze geven ook een indicatie van de beleidsterreinen waarvoor te weinig voorzieningen zijn en die meer investeringen vereisen. Programma's voor lichaamsbeweging op de werkplek, inclusief activiteiten gericht op het vergroten van actieve reizen naar het werk, zijn het minst ontwikkeld in het algemeen en vereisen meer aandacht op nationaal niveau. Ook om ouderen in beweging te brengen en te houden blijft achter.  

Wellicht ligt er een kans voor de fitnessmarkt om juist op de twee gebieden waar e.a. achterblijft, voor bedrijven en voor ouderen, meer initiatief te nemen. Senioren zijn zeker de groeimarkt voor de toekomst.

Factsheet NL: https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/physical-activity-factsheets-2018/physical-activity-factsheets-2018/netherlands-physical-activity-factsheet-2018_en.pdf

https://ec.europa.eu/sport/news/2018/factsheets-countries-promoting-physical-activity_en

EFAA biedt sinds kort ook een Fitness senior specialisation workshop en een NASM Senior Fitness Specialization self-study van NASM aan;

https://www.efaa.nl/web/specialisaties/senior_fitness_specialist_workshop

https://www.efaa.nl/web/nasm_pt/nasm_senior_fitness_specialization_sfs

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO