25-06-2017

Nieuwe Gezondheid haakt in op het ‘Nationaal Programma Preventie’ van de Rijksoverheid!  

Het Nationaal Programma Preventie is gestart in 2014 en heeft als doel een vermindering van de  groei van het aantal mensen met een chronische ziekte. De focus van het programma ligt op minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. Met het programma ‘Alles is Gezondheid’ zet het Nationaal Programma Preventie in op  samenwerking met verschillende partijen waaronder maatschappelijke partners, gemeenten, en het bedrijfsleven. Met een belofte (‘pledge’) verbinden organisaties zich aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie. 2017 is het jaar dat Nieuwe Gezondheid inhaakt op deze beweging.  

Het Nationaal Programma Preventie - Alles is gezondheid is van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie. Een brede aanpak gericht op preventie essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Nieuwe Gezondheid onderschrijft de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie - Alles is gezondheid, te weten;

  • dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

  • het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren;

  • een prominente plek voor preventie in de zorg-, welzijn-, sport- en onderwijs sector;

Er is een landelijk netwerk van begeleiders, adviseurs, behandelaars, trainers en voorlichters actief binnen sportverenigingen, sportcentra, onderwijs instellingen, zorg- en welzijn instellingen en binnen overheidsinstellingen, die zich al inzetten voor gezondere mensen en een gezondere leefstijl. Vaak is echter de kennis op gebied van preventie en ‘leefstijl als medicijn inzetten’ relatief beperkt, daar wil Nieuwe Gezondheid verandering in brengen. Nieuwe Gezondheid omarmt het Nationaal Programma Preventie en gaat zich pro actief inzetten de intermediairs binnen de verschillende branches te informeren over primaire preventie. Nieuwe Gezondheid is van mening dat jongeren opgroeien in een omgeving die nog teveel gericht is op curatieve zorg en te weinig op preventie. Volwassenen en dan met name ouders, zorgmedewerkers, leerkrachten, HR-medewerkers, instructeurs, trainers en coaches, kunnen veel invloed hebben op de leefstijl van volwassenen en jongeren.  

Nieuwe Gezondheid biedt in samenwerking met Leefstijlclub.nl een Leefstijlscan op basis van de WHO beweegrichtlijnen en de Gezondheidsraad voedingsrichtlijnen, reikt een overzicht van effectieve aandachtspunten aan en een online Leefstijl DOE-box om de zelf gekozen leefstijl aspecten op een duurzame manier te integreren in de leefstijl.  

Iedereen kan inhaken: https://www.nieuwe-gezondheid.nl/aanpak

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO