04-02-2019

Roken, overgewicht en probleemdrinken, dat zijn de thema’s die VWS, samen met 70 partners, de komende jaren aan wil pakken. Ze zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Overgewicht en obesitas zijn de op een na belangrijkste oorzaak van ziekten in Nederland omdat ze vaak ook hart- en vaatziekten en diabetes tot gevolg hebben. Gezien dat de helft van de Nederlanders te zwaar is, hebben we er een flinke kluif aan. De Rijksoverheid wil dat in 2040 het percentage overgewicht van 50% is gedaald naar 38% en het percentage obesitas van 14,5% naar 7,1%. Om dit te bereiken is het volgens het preventie akkoord nodig dat alle inwoners van Nederland eten en drinken op een wijze die bijdraagt aan een gezond gewicht en een gezond voedingspatroon en 75% van de inwoners van Nederland beweegt (inclusief intensief bewegen) volgens de Nederlandse Beweegrichtlijn (t.o.v. 47% in 2017). Tevens ziet VWS de noodzaak dat inwoners van Nederland in een gezonde sociale, economische en fysieke omgeving wonen, die gezond leven stimuleert. Dit uit zich expliciet in (groene) buurten, zorg- en welzijnsinstellingen, sportaccommodaties, onderwijs, bedrijven, horeca en catering, overheidsgebouwen, supermarkten en centrale plekken rond het (openbaar) vervoer.

Acties om de doelen te bereiken

Doelstelling zonder acties leiden tot niks, dus zijn er, samen met de 70 partners, in het Nationaal Preventieakkoord maatregelen tegen overgewicht en obesitas opgenomen. Hier enkele maatregelen die in het preventieakkoord staan om overgewicht en obesitas aan te pakken:

  • Gezonde kantine in sportclubs, scholen, ziekenhuizen en bedrijven

  • Minder suiker in frisdranken, snoep en melkproducten

  • De Schijf van vijf bekender maken

  • Nieuw voedselkeuze logo

  • Scholing van supermarkt personeel op gebied van gezonde voeding

  • Ondersteuning op maat voor mensen en gezinnen met overgewichtsproblemen

  • Betere toegankelijkheid voor mensen die nog niet sporten bij sportclubs en sportscholen

Lees er hier alles over: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord

Wat te doen volgens Fitness professionals?

Afgelopen vrijdag, 1 februari 2019, waren wij op bezoek bij Gemmy en Jan Schellekens van City Gym Den Bosch, voor de workshop Fitness met passie. Fantastisch mooie club overigens ????. We stelden de deelnemers aan de workshop de vraag, ‘wat zou er moeten gebeuren om het tij, op gebied van overgewicht, te keren?’. Er kwamen toch nog wat opmerkelijke oplossingen naar boven die niet opgenomen zijn in het Nationaal Preventieakkoord.

  1. Bewustwording over de nieuwe voeding en beweegrichtlijn en over gedrag en leefstijl voor huisartsen, praktijk ondersteuners, HR medewerkers, fitness trainers, personal trainers

  2. Gezonder eten goedkoper maken en ongezond eten duurder

Ook het laagdrempeliger maken van het sportaanbod kwam uit de analyse, maar dat staat ook al opgenomen in het preventieakkoord.

Voor ons, de fitnessbranche, dus de opdracht, zorg ervoor dat iedere trainer en personal trainer, de nieuwe beweegrichtlijn, voedingsrichtlijn en de basis over gedragsverandering kent. Ook werd genoemd dat de expertise van Beweegdeskundige overgewicht en obesitas eigenlijk bij de basiskennis behoort van de fitnesstrainer. Alleen zo kunnen we onze klanten nog beter begeleiden naar duurzaam resultaat.

Tijd voor een stukje bijscholing dus. Wil jij er meteen werk van maken, doe mee met de 2 daagse 1e module van de Leefstijl- en Vitaliteitcoach opleiding, die start op 16 februari. In deze twee dagen wordt niet alleen de voeding- en beweegrichtlijn besproken, ook wordt de focus gelegd op bewegen om af te vallen en eten om af te vallen.

https://www.efaa.nl/web/leefstijl_coach/module_1_leefstijl-_en_vitaliteitscoach_opleiding

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO