12-02-2014

Het aantal mannen dat met overgewicht kampt, blijft fors groeien. Dat blijkt uit het vorig jaar gehouden Nationaal Beweeg Onderzoek. Maar liefst 63,9 procent van de mannen die aan het onderzoek deelnamen, kampt met overgewicht. Bij meer dan een op de zeven mannen (15,7 procent) is bovendien sprake van ernstig overgewicht.

Twee jaar geleden constateerde de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) al dat 60 procent van de mannen overgewicht heeft en 13 procent ernstig overgewicht. De conclusie is dat het percentage Nederlanders dat het gevecht tegen de weegschaal verliest, verder stijgt, want ook het aantal vrouwen met overgewicht is verder toegenomen. Volgens het Nationaal Beweeg Onderzoek lijdt bijna de helft van alle vrouwen (47,5 procent) aan overgewicht. Bij bijna een op de zeven vrouwen (13 procent) is zelfs sprake van ernstig overgewicht. Het RIVM-onderzoek uit 2011 kwam tot de conclusie dat 44 procent van alle vrouwen kampt met teveel pondjes.

De RIVM-cijfers zijn afkomstig uit een landelijk onderzoek uit 2009/2010, dus iets minder recent. Uit dat onderzoek en ook uit cijfers van het CBS uit 2009/2011, blijkt dat overgewichtsproblemen toenemen met het stijgen van de leeftijd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de BMI-index en het overgewicht significant toenemen naarmate men minder beweegt.

Deelnemen aan het Nationaal Beweeg onderzoek kan nog steeds via www.nationaalbeweegonderzoek.nl

Het Nationaal Beweeg Onderzoek is gehouden door de EFAA in samenwerking met bureau Kennispraktijk. Aan het onderzoek deden tot nu toe 8215 mensen mee, waaronder 2553 mannen.

“Het is eigenlijk schrijnend dat overgewicht zo toeneemt, met name onder de jeugd, dat is de laatste 30 jaar met bijna 400% gestegen, zeker als je weet dat de preventieve maatregel voor de voeten ligt” aldus John van Heel van het Nationaal Beweeg Onderzoek.

Om de overgewicht epidemie tegen te gaan heeft EFAA het Nationaal Afslankplan ontwikkeld. Dat is een op de meest recente wetenschappelijke gegevens en richtlijnenen van onder andere TNO gebaseerd afslankprogramma waar sinds november 2013 al honderden mensen succesvol aan deelnemen. www.nationaalafslanplan.nl

 

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO