09-12-2008

Den Haag, 9 dec. De Nederlander sport steeds vaker buiten clubverband. Fitness is, na zwemmen en fietsen, de sport die door de meeste mensen wordt beoefend. Hardlopen is opgeklommen naar de vierde plaats.

Dit blijkt uit de Rapportage Sport 2008 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die vanmorgen is aangeboden aan staatssecretaris Jet Bussemaker (Sport, PvdA). Het bezoeken van sportwedstrijden neemt toe, terwijl het volgen van sport via radio en tv afneemt, constateert het SCP. Het aandeel van de Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar dat gemiddeld eens per maand aan sport doet, steeg van 60 procent in 2000 tot 65 procent in 2007. Het SCP verwacht dat deze groei zich de komende jaren versneld zal doorzetten. Daar staat tegenover dat steeds minder mensen lid zijn van een sportvereniging: in 2007 bedroeg dit aandeel 47 procent van de sporters. Deze trend is al sinds het begin van de jaren negentig zichtbaar en zet zich verder voort – mensen kiezen steeds meer voor het individuele en/of ongeorganiseerde sportaanbod. Staatssecretaris Bussemaker wees vanmorgen op het grote belang van sportverenigingen.

De georganiseerde verenigingssport staat marktaandeel af aan de fitnesssector. Ruim twee miljoen Nederlanders sporten bij een fitnesscentrum, bijna evenveel mensen als de grootste drie georganiseerde bonden bij elkaar. De omzet bedraagt 840 miljoen euro. Bij de fitnesscentra werken 11.600 mensen, 46 procent van de werkgelegenheid bij sportorganisaties. Onder de niet-westerse allochtonen ligt de sportdeelname lager dan onder de rest van de bevolking. Ook onder 65-plussers, lager opgeleiden, lagere inkomensgroepen en mensen met matige tot ernstige beperkingen ligt het aandeel sporters nog steeds fors lager dan onder de bevolking als geheel.

Sport en bewegen wordt door de overheid gezien als een middel om overgewicht te voorkomen of te verminderen. Ondanks de toename van de sportbeoefening steeg het aandeel van de bevolking van vijftien jaar en ouder met overgewicht van 44 procent in 2000 tot 46 procent in 2007. Tussen 2004 en 2007 is de topdrie van de sportbonden gewijzigd. Op de eerste plaats staat nog steeds de voetbalbond (1.130.000 leden), gevolgd door de tennisbond (691.000). De gymnastiekbond (280.000) – al jaren derde, is voorbijgestreefd door de golfbond (291.000).

De uitgaven van de overheid aan sport zijn gestegen van één miljard euro in 2000 tot 1,4 miljard euro in 2006. De rijksuitgaven aan topsport namen in de afgelopen drie olympische cycli toe van 22 miljoen euro in de periode 1997-2000, tot 60 miljoen in de periode 2001-2004 en 87 miljoen in de periode 2005-2008.

Document - Rapportage Sport 2008 van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO