21-12-2017

Vanuit een brede kijk op gezondheid, zoals het Positieve Gezondheid model van Machteld Huber ons aanreikt, kijken we niet alleen naar gezond eten en voldoende bewegen, maar kijken we ook naar andere vlakken die impact hebben op onze gezondheid en leef kwaliteit. Een van de domeinen is Zingeving.

Hiermee wordt bedoeld, het hebben van doelen, een toekomstperspectief, maar ook in staat zijn om je leefsituatie en persoonlijke toestand te accepteren. Een doel is een mentale voorstelling van een specifieke, meetbare prestatie die je met de juiste inspanning kunt leveren. Een doel kan gebaseerd zijn op een droom of op hoop of visie. Met een goed omschreven doel kan je precies bepalen wat je gaat bereiken en hoe je dat gaat doen.

In de zogenaamde 5 Blue Zones, waar mensen significant ouder worden dan wij in de westerse wereld, is zingeving een van de 9 levenspijlers. In Okinawa, een van de 5 Blue Zones, noemt men het “Ikigai” en in Nicoya noemt men het “plan de vida;”, wat beide zoveel betekent als; “waar sta je voor op in de morgen”. Volgens de Blue Zone onderzoeken kan het hebben van een doel in het leven je leven met 7 jaar verlengen.

Iedereen die gaat sporten heeft natuurlijk persoonlijke doelen. Die doelen dragen er zelfs aan bij dat men überhaupt de stap maakt naar sport. We bedenken deze doelen in onze neo cortex, echter onze oudere breinen (reptielen en zoogdieren brein) zijn dermate getraind in het vasthouden en herhalen van routine, dat de kracht van het gestelde doel al snel smelt als sneeuw in de zon. Toch is het hebben van een doel cruciaal om iets te bereiken. Een doel formuleren is zelfs de kiem van het resultaat. We zijn ons bij het stellen van de doelen alleen nog niet zo bewust van het noodzakelijke conditioneringsproces.

Moeten we dan korte of lange termijn doelstellingen bepalen voor onszelf? Het is nogal wat anders om een fysiek doel te stellen zoals 7 kilo afvallen, ten opzichte van een levensdoel stellen zoals, ‘ik wil mensen helpen gezonder te worden’. Zoals dat ook werkt in de sales, zo zal het ook wel zijn in het leven. We stellen een doel op jaarbasis en vertalen dat in een maand en week doel. Bijvoorbeeld: 30 leads deze week, 15 sales afspraken, 8 inschrijvingen. De kleine doelstellingen zijn gemakkelijk te vertalen in acties, de grote geven de richting en passie. De stappen  in de richting van het hoofddoel worden de daadwerkelijke doelen.

Toch zijn er nog veel gedragsmodellen en theorieën om rekening mee te houden om doelen ook effectief in te zetten. Hier werken we er elke uitgave van de Nieuwe Gezondheid PRO een van uit.

In de december 2017 uitgave van Nieuwe Gezondheid PRO staat zingeving dus centraal. Goed om je eigen aanpak eens goed onder de loep te nemen, is jouw lange en korte termijn doel wel goed omschreven en help je je klanten voldoende om die van hun duidelijk te formuleren?

https://www.efaa.nl/web/pro_nieuwsbrief

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO