ALLES OVER STAP

Jij hebt interesse in een opleiding op gebied van fitness, personal training, leefstijlcoaching of een andere expertise opleiding, dan kun je nu gebruik maken van het STAP-budget van de overheid! Daarmee kun je jaarlijks € 1.000 subsidie krijgen voor een opleiding of cursus. Een mooie kans om voordeliger of misschien zelfs geheel kosteloos te studeren.

WAT IS HET STAP-BUDGET?

STAP (STimulering ArbeidsmarktPositie) is door de overheid in het leven geroepen om scholing en ontwikkeling te stimuleren. Vanaf 2022 kan je als werkende of werkzoekende gebruikmaken van deze subsidie om jezelf bij- of om te scholen. Jaarlijks mag je voor één opleiding € 1.000 STAP-budget aanvragen. Het STAP-budget is een gift van de overheid, indien je de opleiding afrondt met een diploma of certificaat of minimaal 80% van alle opleidingsdagen aanwezig bent en opdrachten hebt uitgevoerd.

VOORDELIG OF GEHEEL KOSTELOOS STUDEREN

Wil je jezelf scholen of omscholen naar een baan in de sport en fitness of leefstijlcoaching? In ons opleidingsaanbod zie je welke opleidingen onder het STAP-budget vallen. Zijn de totale opleidingskosten minder dan € 1.000 dan betaalt UWV jouw opleiding. Komen de kosten boven de € 1000,- dan betaal je het bedrag erboven zelf. Voordelig studeren dus!

WANNEER KOM JE IN AANMERKING VOOR STAP?

 • Als je tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent.
 • Als je in loondienst of ondernemer bent of je momenteel geen werk hebt.
 • Als je geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering ontvangt (met uitzondering van het Levenlanglerenkrediet).
 • Als je opleiding start binnen 3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak bij UWV.
 • Als je dit kalenderjaar nog geen STAP-subsidie hebt gekregen en er is nog budget beschikbaar.
 • Als je volksverzekerd bent. Heb je in de afgelopen 24 maanden minstens zes maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering gehad? Dan ben je verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. De periode van zes maanden wordt geteld vanaf drie maanden voor de maand waarin je STAP-budget hebt aangevraagd.

HOE WERKT HET?

STAP 1: Schrijf je via EFAA-opleidingen in voor een STAP-OPLEIDING.
Check of jouw cursus of opleiding in aanmerking komt voor het STAP-budget. Dit zie je rechts in de balk bij de opleidingsinformatie op www.efaa.nl. Geldt dit voor jouw opleiding, schrijf je dan in via het inschrijfformulier en vink daar STAP-inschrijving aan.

STAP 2: Vraag op tijd via UWV het STAP-budget aan.

Bereid je goed voor op de aanvraagronde, want er zijn slechts een beperkt aantal STAP vouchers beschikbaar. Zodra de aanvraagronde van het UWV is geopend ga je naar het STAP-portaal van het UWV. Zoek hier de juiste opleiding van EFAA-opleidingen. Met het STAP-aanmeldbewijs van EFAA- opleidingen kan je nu jouw persoonlijke STAP-budget aanvragen.

STAP 3: UWV stuurt jou een bericht over jouw aanvraag
Binnen 4 weken stuurt het UWV jou een bericht over de status van jouw aanvraag. Is de aanvraag goedgekeurd, dan ontvangen wij bericht van het UWV en gaan meteen voor jou aan het werk. Binnen 4 werkdagen na de goedkeuring krijg je bericht van ons. Is de aanvraag niet goedgekeurd, laat het ons weten zodat we met elkaar naar de mogelijkheden kunnen kijken.

Aanvragen kan tijdens een van de aanvraagrondes via het STAP-portaal van UWV. Een STAP-aanmeldingsbewijs is verplicht, dit ontvang je van ons automatisch, na inschrijving. 

link : UWV_STAP - Home (stapuwv.nl)

STUDEREN MET DE STAP-SUBSIDIE IN 2023

Aanvraagtijdvak

Eerste startdatum

Uiterlijke startdatum

1 mei / 2 juli

29 mei

30 september 2023

3 juli / 3 september

31 juli

30 november 2023

4 september / 31 oktober 2 oktober 31 januari 2024
1 november / 31 december 29 november 31 maart 2024

VRAAG JE SUBSIDIE OP TIJD AAN!

Er worden vanuit de overheid jaarlijks 200.00 tot 300.000 STAP-subsidies toegekend. Iedere twee maanden is er ruimte voor 40.000 tot 60.000 deelnemers. De eerstvolgende aanvraagronde is op 1 mei 2023.
Zorg er dus voor je je vóór 1 mei via onze website inschrijft, wij zorgen dan dat je tijdig het STAP aanmeldingsbewijs ontvangt om je aanvraag op 1 mei om 10.00 uur in te kunnen dienen bij het UWV.

UWV betaalt jouw opleiding tot een maximaal bedrag van € 1.000. Is jouw opleiding duurder dan € 1.000, dan krijg je een factuur van EFAA opleidingen voor de overige kosten, die je zelf betaald. Ook kun je natuurlijk aan je werkgever vragen of er misschien een mogelijkheid is dat deze een gedeelte betaalt.

WAT GEBEURT ER NA DE AANVRAAG?

UWV stuurt een bevestiging naar EFAA-opleidingen zodat wij op de hoogte zijn dat je met de opleiding kan gaan beginnen. Na deze bevestiging ontvang je binnen 4 werkdagen bericht van EFAA- opleidingen.

Per jaar kan je maar een keer de STAP subsidie aanvragen, als die is toegekend, je kunt echter het jaar daarop het STAP-budget nogmaals aanvragen voor een eventuele vervolgopleiding.

WAT ALS JE DE STAP SUBSIDIE NIET TOEGEKEND KRIJGT?

Heb je het STAP-budget in deze ronde niet toegekend gekregen, dan worden je verschillende mogelijkheden geboden;

 • Je kan het in een volgende inschrijfronde bij STAP weer proberen. In dat geval moet je wel weer een nieuw STAP-aanmeldingsbewijs bij EFAA-opleidingen aanvragen.
 • Je kan toch met de opleiding starten, door de  gehele opleiding toch zelf te bekostigen.
 • Je vraagt termijn betaling aan, dan regelen we met je dat je de kosten over een bepaald aantal termijnen kan uitstrijken.

STUDIEVOORTGANGSEIS VOOR HET STAP-BUDGET

Het STAP-budget heeft een studievoortgangseis. Dit betekent dat je alleen recht hebt op deze subsidie als je de studie aantoonbaar hebt gevolgd. Is dat niet het geval, dan kan UWV besluiten de subsidie bij je terug te vorderen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je studievoortgang en kunt hieraan voldoen door je aanwezigheid en het uitvoeren van de desbetreffende e-learning (mits van toepassing) in de online leeromgeving (leefstijlclub.nl). Ben je 80% of meer aanwezig bij de opleidingsdagen, en dus actief aan het studeren, dan voldoe je aan de eisen van UWV. Er is natuurlijk ruimte om lesdagen in te halen op een andere datum en voor herkansingen mocht je een examen niet direct behalen.

Je kunt voor een meerjarige-, combinatie- en pakket opleiding (langer dan 12 maanden) maar één keer STAP-budget aanvragen. Dit betekent dat we dan binnen de eerste 12 maanden kijken of je de 80% deelname behaald hebt en of je aan de overige studie opdrachten en huiswerk voldaan hebt. Dit moeten wij melden aan het UWV. Het behalen van het diploma of certificaat is hierbij dus niet noodzakelijk. Het STAP-budget geldt voor maximaal 12 maanden, dus als je een kortere opleiding volgt, krijg je toch de tijd om op her examen te gaan.

Als de opleiding korter dan 12 maanden duurt, zullen wij op het STAP- aanmeldbewijs een langer termijn vermelden, zodat er altijd ruimte is voor extra studietijd en herexamen.

WANNEER VOLDOE JE AAN DE STUDIEVOORTGANGSEIS VAN STAP?

 • Bij het behalen van een diploma of certificaat of;
 • Een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% of;
 • Ten minste 80% van deelname en studieopdrachten in geval van een meerjarige opleiding.

VEELGESTELDE VRAGEN

Het STAP-budget is een subsidie van de Rijksoverheid voor het volgen van een opleiding. Je kan voor de opleiding die je wilt volgen een subsidie aanvragen bij UWV. De STAP subsidie bedraagt maximaal € 1.000,- per deelnemer per jaar.

Wanneer je opleiding meer kost van 1000 euro, dan zijn de meerkosten door de deelnemer zelf te betalen, je ontvangt daarvoor een factuur van EFAA-opleidingen.

Per jaar mag je één opleiding volgen met het STAP-budget, waarvoor je maximaal € 1.000 subsidie kan krijgen. Met € 1.000 STAP-budget kan je een opleiding bij EFAA-opleidingen extra voordelig of soms zelfs geheel kosteloos volgen.

 • Als je tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent.
 • Als je in loondienst of ondernemer bent of je momenteel geen werk hebt.
 • Als je geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering ontvangt (met uitzondering van het Levenlanglerenkrediet).
 • Als je opleiding start binnen 3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak bij UWV.
 • Als je dit kalenderjaar nog geen STAP-subsidie hebt gekregen en er is nog budget beschikbaar.

Je kan voor inschrijven voor een opleiding met STAP subsidie, op elk gewenst moment. Je ontvangt dan een bevestiging en een instructie om je STAP-budget bij het UWV aan te vragen op de aangewezen data (zie 'Hoe kan ik het STAP-budget aanvragen?).

De aanvraagrondes bij UWV starten in 2023 op 2 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september, 1 november. Er wordt geadviseerd de aanvraag op deze data te doen, vanwege de enorme interesse voor de STAP subsidies.

Ga naar EFAA-opleidingen en schrijf je in voor de opleiding met het STAP-budget. Let op, dit is dan je voorinschrijving. Je moet daarna nog je STAP-budget zelf aanvragen bij het UWV, met behulp van het STAP-aanmeldbewijs, dat je na je voorinschrijving ontvangt van EFAA-opleidingen. Met het STAP-aanmeldbewijs vraag je in 2023 vervolgens op 2 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september, 1 november jouw STAP-subsidie aan bij het UWV (www.stapuwv.nl), op de aangewezen datum.

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Als een opleiding als is gestart, kan het STAP-budget niet meer hiervoor worden aangevraagd. Wel kan je natuurlijk nog een STAP-budget aanvragen voor een vervolg opleiding, mits je het STAP-budget van dit jaar nog niet gebruikt hebt.

Het is belangrijk om op deze datum in de ochtend om 10.00 uur klaar te zitten om de aanvraag te doen. Hoe kan je je optimaal voorbereiden?

 1. Ga naar www.stapuwv.nl.
 2. Log in met DigiD.
 3. Upload je digitale STAP-aanmeldingsbewijs (dat je van de opleider hebt gekregen).
 4. Vul je student-, klant- of inschrijfnummer in (dat je kunt vinden op je STAP-aanmeldingsbewijs).
 5. Selecteer de opleiding die ook op het STAP-aanmeldingsbewijs opgenomen is (of bevestig de opleiding die via een ‘vooraanmelding’ voor je klaargezet is door de opleider).
 6. Beantwoord enkele vragen.
 7. Dien je aanvraag in.
 8. Wacht op reactie van UWV. 

Na toekenning ontvang jij en ook je opleider bericht van UWV. UWV maakt het geld over naar de opleider (je krijgt dus zelf geen geld op je rekening). En je opleider zet je voorlopige aanmelding om in een daadwerkelijke inschrijving. 

Wil jij weten of jouw opleiding in aanmerking komt voor het STAP-budget? Op onze website zie je duidelijk per opleiding of deze onder het STAP-budget valt. Op het inschrijfformulier, in de zoekfunctie en op de opleidingspagina geven we aan of een opleiding geldt voor het STAP-budget.

Aan het STAP-budget hangt een studievoortgangseis. Dit betekent dat je moet kunnen aantonen dat een diploma, certificaat hebt behaald, of een bewijs dat je ten minste 80% van de tijd aanwezig bent geweest. Wanneer je de opleiding start en deze niet afmaakt of niet genoeg aanwezig bent, zal je vanuit het UWV geen STAP budget ontvangen en ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van de opleiding.

Heb je het STAP-budget in deze ronde niet toegekend gekregen, dan worden je verschillende mogelijkheden geboden;

 • Je kan het in een volgende inschrijfronde bij STAP weer proberen. In dat geval moet je wel weer een nieuw STAP-aanmeldingsbewijs bij EFAA-opleidingen aanvragen.
 • Je kan toch met de opleiding starten, door de  gehele opleiding toch zelf te bekostigen.
 • Je vraagt termijn betaling aan, dan regelen we met je dat je de kosten over een termijn kan uitstrijken.

In dat geval bestaat er geen recht op het STAP-budget. Annuleer je de opleiding voor de start (wat bij het UWV en bij de opleider schriftelijk, via mail, dient te gebeuren), dan kan de opleider de STAP-subsidie nog annuleren. Na de start van de opleiding, kan de STAP-subsidie niet meer geannuleerd worden en zullen de kosten doorberekend worden aan de deelnemer. Als de deelnemer echter toch 80% van de opleidingslessen aanwezig is en 80% van de opdrachten heeft uitgevoerd, dan zal er geen doorberekening plaatsvinden.

Als je geen examen kan doen, dan moet je wel minimaal 80% van de opleidingsdagen aanwezig zijn en 80% van de opdrachten uitgevoerd hebben, om het recht te behouden op het STAP-budget. EFAA- opleidingen verstrekt dat bewijs van deelname binnen 3 maanden na afloop van de opleiding aan de deelnemer zelf en aan het UWV.

Het STAP-budget wordt uitbetaald aan de opleider. Jij hoeft dus alleen dat gedeelte te betalen aan de opleider, dat boven de 1000 euro uit komt. Maar let op! Als je niet minimaal 80% van de opleidingsdagen bijwoont of geen diploma/certificaat behaald, dan moet je alle opleidingskosten zelf betalen.

Je bent hier:

Algemeen

+31 (0) 495 - 533229

Bezoek- en postadres:
Houtstraat 14, 6001 SJ WEERT

geopend: 08:30 - 16:30 uur


EFAA opleidingen

klantenservice@efaa.nl

Rekeningnr: NL14RABO0149956274
BIC: RABONL2U
K.v.K.: 13035624
BTW NL: 803270999.B01


EFAA

info@efaa.nl

Rekeningnr: NL89RABO0149956282
BIC: RABONL2U
K.v.K.: 13035625
BTW NL: 803270999.B01

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO