Home > Opleidingen > Fitness en PT > Leefstijl coach opleidingen

Leefstijl coach opleidingen

De visie van EFAA is dat fitness trainer een eerste stap is om Leefstijl coach te worden. Leefstijl is medicijn en mensen komen naar sportcentra om te werken aan hun gezondheid. Onder begeleiding van een personal trainer en leefstijl coach kan Leefstijl volwaardig als ‘medicijn’ ingezet worden. De Leefstijl coach is naast de persoonlijke begeleider voor optimale doelgerichte training tevens gedragsbegeleider en coach naar een duurzaam gezondere leefstijl.

Hier meer informatie over het Leefstijl coach opleidingsprogramma van EFAA

Leefstijl coach opleidingsprogramma