Nieuws

30-11-2012
Kwaliteitsonderzoek Fitness 2012

Beste fitnessondernemer,

 

De fitnessbranche is behoorlijk in beweging. Concepten zoals low budget zetten traditionele sportcentra onder druk. Door de verzadiging van het aanbod is de natuurlijke instroom bij de traditionele sportcentra teruggelopen. Het is voor veel ondernemers niet altijd even gemakkelijk om hun meerwaarde duidelijk te maken ten opzichte van de goedkopere concepten. Aan de andere kant is er een steeds grotere roep naar kwaliteit, o.a. vanuit de zorg en overheid. De markt heeft hierop ingespeeld door te specialiseren in het begeleiden van mensen met een chronische aandoening, de Fit!vak Preventiecentra.

 

Om een betere kijk te krijgen op de relatie tussen kwaliteitsaspecten van de organisatie en de mate van in- en uitstroom, voeren EFAA in samenwerking met FeelGoodClubs, een kwaliteitsonderzoek fitness uit.

  

 

Het doel van het onderzoek is het meten van de kwaliteit binnen de fitnessbranche van de verschillende fitnessorganisaties en het onderzoeken van een relatie tussen kwaliteitsaspecten en in- en uitstroom.

 

Aan de hand van het onderzoek willen de initiatiefnemers de deelnemende sportcentra een advies terugkoppelen. Tevens zal onderzocht worden of er specifieke kwaliteitsaspecten zijn die van directe of indirecte invloed zijn op de mate van verloop (fase 2 van het onderzoek). Dit kan belangrijke inzichten opleveren voor sportcentra die kiezen voor een hoger (prijs) segment.

 

Het onderzoek omvat een compacte online vragenlijst over kwaliteitsaspecten binnen het sportcentrum en enkele vragen over in- en uitstroom. Deelnemen aan het kwaliteitsonderzoek fitness kan op www.kwaliteitsonderzoekfitness.nl

Dit zal +/- 10 minuten in beslag nemen. De resultaten zullen anoniem verwerkt worden.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

ERKENNING


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Ambassadeur

Gratis inspiratie materiaal voor een actief en gezond leven

Nieuwe Gezondheid Ambassadeur MEER INFO

E-learning Fitness A
Kennismaking

Maak gratis kennis met online leren voor de Fitness A opleiding

Kennismaking e-learning Fitness A MEER INFO