Inleiding

Een goede fitnessmanager kan effectief en efficiënt de visie en de doelstelling van de organisatie vertalen naar de fitness afdeling. Hij of zij motiveert de teamleden op de afdeling om te handelen volgens de visie van de onderneming. Tevens geeft de manager feedback over de werking van de werkmethoden aan de ondernemer, zodat deze gezamenlijk aangepast kunnen worden en de organisatie en afdeling continue blijft ontwikkelen. Tijdens deze fitness manager opleiding ontvangt en ontwikkelt men praktische hulpmiddelen die uiteindelijk resulteert in een managementsysteem die de productiviteit en kwaliteit van zijn afdeling enorm doet toenemen.

Inhoud

Organisatie: We starten met het opstellen van fitness beleidsplan. Hierbij formuleren we doelstellingen op het gebied van trainers, service, onderhoud, kwaliteit, begeleiding en klantcontact. Om inzicht te krijgen in het resultaat van de afdeling brengen we de operationele cijfers in kaart en formuleren we nieuwe afdelingsdoelstellingen voor het nieuwe seizoen. In een activiteitenplan komen alle activiteiten van de afdeling bij elkaar voor een helder en duidelijk overzicht.

Product: Omschrijven van de meest belangrijkste procedures op de afdeling zoals een contact protocol 1e jaar, de 1e/2e/3e instructie, de procedure Personal Training, 55 plussers en bedrijfsfitness.

Klantenservice: Hier beschrijven we op welke manier we productinformatie presenteren, hoe we klachten behandelen, een klant tevredenheidonderzoek uitvoeren en hoe we communiceren met klanten om op een uniforme manier uit te stralen. Tevens brengen de activiteiten in kaart die we door het jaar heen voor klanten opzetten.

Personeel: Het begeleiden van fitness trainers start met een goede inwerkstructuur en omschrijving van de functie. Tevens moeten we een interne- en externe opleidingsstructuur hebben waarmee we pro actief kunnen blijven werken aan competentie ontwikkeling. Om interne goed te blijven afstemmen en de betrokkenheid hoog te houden is overleg en een structuur hiervoor cruciaal. Om de kwaliteit en continuïteit te blijven waarborgen zetten we tijdens de training tevens een schaduwrooster op.

Marketing: Marketing stopt niet bij de marketing afdeling, ook op de afdeling kan er ondersteund worden. Dat kan met algemene ondersteuning of zelfs meer praktisch door interne afdelingsacties. Tevens is het noodzakelijk dat we onze afdelingsactiviteiten voor klanten goed verkopen.

Facilitair: Geen afdeling die belangrijker is voor goed onderhoud dan de fitness afdeling. We brengen het onderhoud in kaart, maken checklisten en zetten een handelingsstructuur op. Hierin staan muziek, afdelingsregels, hygiëne en preventief onderhoud centraal.

Rapportages: Wat willen wij als management maandelijks weten van de afdeling en hoe kunnen wij dat op de afdeling inrichten?

Kwaliteit: We brengen een digitale zoekstructuur aan waardoor het zoeken naar documenten verleden tijd is. Tevens ontwikkelen we een verbetercyclus voor de afdeling waarin iedereen betrokken wordt, zowel klant als collegae trainers.

Eindtermen

 • Kunnen opstellen van een beleidsplan voor de afdeling die past binnen de beleidsplan van de organisatie
 • Kunnen formuleren van kwaliteit -en afdelingsdoelstellingen, activiteitenplannen
 • Effectief kunnen coachen en motiveren van de teamleden
 • Marketingplan voor de afdeling kunnen opstellen
 • Het kunnen coördineren van alle onderhoudsactiviteiten binnen de afdeling
 • Zorg kunnen dragen voor een optimale klantenservice
 • Afdelingsprocedures kunnen opstellen en kunnen beheren
 • Het kunnen opstellen van week -en maandrapportages
 • Het kunnen beheren van het WKB systeem
 • Het effectief -en efficiënt kunnen managen van de fitness afdeling

Cursist

Deze opleiding is geschikt voor zowel huidige managers -coördinatoren van een fitnessafdeling, als instructors die een functie op managementniveau binnen een sportcentrum ambiëren.

Duur

12 tot 24 maanden praktisch implementatietraject. Begeleiding op afstand.

Kosten

12 tot 24 maanden € 95,- per maand, inclusief gebruik van de Leefstijlclub management toolbox en begeleiding op afstand.

Voor inhoudelijke vragen en ondersteuning tijdens de cursus of vragen voor de docent kun je contact opnemen met een van onze studiecoaches via studiecoach@efaa.nl.

Ervaringen van deelnemers

Je bent hier:

Waarom EFAA opleidingen?

 • Meer dan 35 jaar ervaring
 • Al meer dan 35.000 mensen opgeleid
 • Erkend door NL Actief
 • Europese (EQF/eReps) erkenning Europe Active
 • Officieel opleidingspartner NASM
 • Combinatie opleidingen online en praktijk leren
 • Locaties door heel Nederland
 • Voordelige combinatie- en totaalpakketten
 • Gespreid betalen mogelijk

opleidingskosten

1.785,00
exclusief 21% btw

locaties & startdata

Starten op afstand
--

AANGESLOTEN BIJ