Doping Autoriteit

Doping Autoriteit

De Dopingautoriteit vervult als nationaal kenniscentrum een coördinerende en voorlichtende functie betreffende doping in de sport, zowel in topsport als in de breedtesport. De Dopingautoriteit fungeert als beleidsontwikkelende en -adviserende instantie inzake (inter)nationale aangelegenheden op het gebied van doping ten behoeve van de overheid en landelijke sport- en sportmedische organisaties.

Internationaal participeert de Dopingautoriteit teneinde consensus te bevorderen en het Nederlandse standpunt uit te dragen. Kernactiviteiten van de Dopingautoriteit zijn: algemene advisering en informatieverstrekking, het plannen en uitvoeren van dopingcontroles, participatie in internationale activiteiten, voorlichting gericht op topsporters en hun ’omgeving’, voorlichting gericht op sporters in fitnesscentra en sportscholen, met een eigen website voor de breedtesport (www.eigenkracht.nl) , deelname aan congressen en symposia, verzorgen van gastlessen en presentaties aan CIOSen en ROC’s, en (bij) scholing van fitnessinstructeurs. Tot slot wordt wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd en bijgehouden.

OPEN WEBSITE


Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO