EFAA - Over ons - Lidmaatschappen

Nieuwe Gezondheid steunpunt

Leefstijl als Medicijn

Leefstijl is ‘medicijn’ en er is nog een wereld te winnen om daar ook optimaal de vruchten van te plukken. Er wordt al jaren over gepraat, we moeten meer naar primaire preventie en gezondheid moet in de regio gestimuleerd worden. Er heerst een werkelijke inactiviteit-, overgewicht- en diabetes epidemie. Tijd om de handen uit de mouwen te steken en als professionals met elkaar een ‘Leefstijl als medicijn’ beweging op gang te brengen.


Nieuwe Gezondheid

Iedere begeleider, trainer, adviseur, voorlichter, docent, coach, zorgmedewerker, personal trainer, Gewichtsconsulent, leefstijl professional en andere intermediairs die groepen mensen bereiken, worden gevraagd om in te haken en lokaal steunpunt te worden van Nieuwe Gezondheid. Nieuwe Gezondheid verzameld wetenschappelijk gevalideerde leefstijl informatie van o.a. de WHO en de Gezondheidsraad en vertaald deze naar Jip en Janneke 2 maandelijkse FitFacts en inspiratie materiaal. Deze kunnen de steunpunten onder hun achterban en in de regio verspreiden. Steunpunten krijgen (indien wenselijk) een vermelding op www.nieuwe-gezondheid.nl.

Waarom als professional in haken op Nieuwe Gezondheid?

 • Je wordt een lokale informatiebron, een kenniscentrum actief en gezond leven.
 • Je maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde informatie en bewustwordingsmateriaal vanuit de World Health Organisatie (beweging) en de Gezondheidsraad (voeding).
 • Je kan de achterban de online programma’s ‘Bewegen als medicijn’ en ‘Voeding als medicijn’ aanbieden (normaal 19,95 en 24,95).
 • Je kan klanten/leden krijgen de beschikking over een persoonlijk leefstijl portaal.
 • Je kan je beter positioneren als leefstijl- en preventie professional in de regio.

Nieuwe Gezondheid is dus voor professionals die erin geloven dat we het tij kunnen keren, dat we de overgewicht epidemie kunnen kantelen en dat wij samen een belangrijke rol hierin spelen.

Expertise ontwikkeling team

Om het kennisniveau van het team te optimaliseren krijg je een uitgebreid e-learning programma ter beschikking (van niveau 0.5 t/m niveau 3 (Fitness A) theorie), waarin het management bepaalt wie welk programma volgt.

 • Niveau 0.5: Actief leven
 • Niveau 1.0: Gezonde leefstijl
 • Niveau 1.0: Bewegen is medicijn – Inzicht
 • Niveau 1.5: Gezond lichaam
 • Niveau 2.0: Bewegen is Medicijn - Trainer
 • Niveau 3.0: Kennismaking Basis en Functionele Anatomie
 • Niveau 3.0: Kennismaking Fysiologie
 • Niveau 3.0: Kennismaking Trainingsleer
 • Niveau 3.0: Basis- en Functionele Anatomie
 • Niveau 3.0: Fysiologie
 • Niveau 3.0: Trainingsleer
 • Niveau 4+ - Beweegdeskundige overgewicht/obesitas

Korting op opleidingen

Korting van 50% voor 2 personen per jaar:

Korting van 25% voor 2 personen per jaar:

Korting op de meerdaagse EFAA opleidingen: 5%

 • Uitgezonderd: Hardloop academie, NLP, Pilates, NirvanaFitness, Yogirya en Motivational Interviewing contactopleidingen

Samen kunnen we als netwerk de focus leggen op Leefstijl als Medicijn en mensen, in het oerwoud van informatie overload, Jip en Janneke informatie en inspiratie aanreiken en de mogelijkheid te bieden met een leefstijl facet aan de slag te gaan. Elk onderdeel van de mogelijke Leefstijl SWITCHes is gebaseerd op wetenschappelijke informatie en actie op een van de aspecten resulteert gegarandeerd in gezondheidswinst.

Retentie dossier

In het retentie dossier bieden we Spier!START, Beweeg!START en in de toekomst ook Fit!START, Diabetes-fit!START en Slank!START, waarin per thema een boekje wordt aangeboden, met de 5 gouden regels per thema en ondersteunende posters en social media prints.. Ideaal om de trainers mee op een lijn te krijgen en houden, maar zeker ook van grote waarde om de leden te informeren en kennis aan te reiken over optimaal en effectief, doelgericht te sporten.

Coach dossier

In het coach dossier bieden we Bewegen als medicijn, voeding als medicijn en Leefstijl switch, inclusief een powerpoint presentatie, coach materialen en bekendmakingsmateriaal. Hiermee kan je je als professional of als centrum nog beter positioneren als leefstijl- en preventiecentrum.

Klant volg programma

In het beheer portaal kan ervoor gekozen worden om de deelnemers uitsluitend toe te voegen om ze een persoonlijk Leefstijlclub portaal aan te reiken, er kan ook voor gekozen worden om het klant volg systeem als klant beheer programma te gebruiken.

Onderdelen van dit klant beheer programma zijn;

 • Klanten koppelen aan begeleiders
 • Het Start Veilig Bewegen test protocol van Fit!vak toepassen
 • Begeleidingsprotocollen koppelen aan de deelnemers
 • Een klant dossier
 • Klanten in groepen plaatsen
 • Een agenda module voor afspraken tussen begeleider en klant

Extra mogelijkheden

Additioneel kan je er als steunpunt voor kiezen om zelf Nieuwe Gezondheid lezingen te geven voor de achterban en aan bedrijven (mail voor de voorwaarden naar info@nieuwe-gezondheid.nl).

Zelf lezingen verzorgen en verkopen

Als Nieuwe Gezondheid steunpunt kan je ervoor kiezen zelf de Nieuwe Gezondheid lezingen in de regio te verzorgen. Je kan die lezingen voor eigen klanten verzorgen, maar ook aan bedrijven verkopen. Voorwaarde is dat minimaal 1 persoon van de organisatie de 2 daagse Excellente Presenteren training volgt waarin je ook de 4 basis lezingen krijgt aangereikt en door NLP trainingsorganisatie Vidarte getraind wordt om inspirerend voor een groep te staan.

Je ontvangt 4 inspiratie lezingen als aparte lezing, en als cursus in totaal aangereikt om te presenteren aan klanten/leden/medewerkers/cliënten/patiënten en aan bedrijven en instellingen in de regio;

 • Bewegen is Medicijn
 • Eet je Vitaal
 • Mentale kracht
 • Ontwikkel je intrinsieke motivator

Investering

- Voor sportcentra: € 49,75 per maand (excl. btw)

- Voor ZZPers: € 19,50 per maand (excl. btw)

Wil jij aan de slag als Nieuwe Gezondheid steunpunt?

Neem direct contact met ons op.

Nieuwe Gezondheid steunpunt plus

Als Nieuwe Gezondheid steunpunt plus krijg je naast alle onderdelen van steunpunt lidmaatschap tevens de beschikking over een aantal online organisatie tools voor optimalisatie van interne communicatie, kwaliteit en planning en je ontvangt 50% korting op de Nieuwe Gezondheid adviseur- en mentaal coaching opleiding voor een aantal deelnemers per jaar.

Online management modules

Team logboek voor interne communicatie: Optimale interne communicatie met mogelijkheden om afdelingslogboeken op te stellen, inclusief mail bevestiging en vraag naar leesbevestiging.

Organisatie plan- en afspraken beheer module: Alle jaarlijks terugkerende activiteiten in een online planning, toegekend aan eindverantwoordelijken. Daarin opgenomen alle afspraken en acties uit bv meetingen. Voor iedereen optimaal inzicht in eindverantwoordelijkheden.

Klachten registratie- en beweeg module: Klachten geregistreerd, toegekend aan verantwoordelijke en uitvoerder, inclusief prioriteiten systeem en eventuele terugkoppeling.

Document beschikbaarheid module: Iedere medewerker krijgt met deze module de documenten online als download ter beschikking die voor hem of haar van belang zijn.

Expertise ontwikkeling van het team

Aanvullend krijg je als Nieuwe Gezondheid steunpunt plus extra tools om de expertise van je team te optimaliseren, waaronder extra korting voor de Nieuwe Gezondheid opleidingen en een aantal extra e-learning programma’s;

 • Niveau 4+ - Beweegdeskundige (pre)diabetes
 • Niveau 4+ - Bijscholing Beweegdeskundige (pre)diabetes
 • Niveau 4+ - Kennistoets Beweegdeskundige (pre)diabetes
 • Niveau 5.0: Motivational interview video e-learning
 • Excellente Service e-learning programma
  1. management e-learning module: aansturen van excellente service
  2. team e-learning modules: optimalisatie excellente service

Korting

Als Nieuwe Gezondheid steunpunt plus ontvang je 75% korting voor 3 personen per jaar op de volgende twee opleidingen:

 • De 2 daagse Nieuwe Gezondheid adviseur opleiding
 • De 2 daagse Nieuwe Gezondheid mentaal coaching opleiding

Wil je deze opleiding inhouse gepresenteerd hebben, dan ontvang je hiervoor 50% korting.

Korting van 25% voor 2 personen per jaar:

 • De 2 daagse professionele gespreksvoering opleiding

Tevens ontvang je een korting van 10% op de meerdaagse EFAA opleidingen (Uitgezonderd: Hardloop academie, NLP, Pilates, NirvanaFitness en Motivational Interviewing contact opleidingen).

Investering:

- Voor sportcentra: € 99,75 per maand  (excl. Btw)

- Voor ZZPers: € 36,50 per maand (excl. Btw)
 

Wil jij aan de slag als Nieuwe Gezondheid steunpunt plus?

Neem direct contact met ons op.

Je bent hier:

EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO