INSCHRIJVEN

Inschrijven voor opleidingen kan via www.efaa.nl. Klik op 'opleidingen', dan op de desgewenste opleiding en vervolgens op de groene button 'schrijf in'.

STARTEN MET OPLEIDING

Voor de Fitnesstrainer A, de Leefstijl- en vitaliteit coach, Basis personal training, Combi- en Totaal opleidingen, is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voor de NASM Personal Training opleiding dien je een goede basiskennis Anatomie/Fysiologie/Trainingsleer te bezitten op niveau 3 (Fitnesstrainer A). Voor specifieke informatie over de noodzakelijke vooropleiding, kijk dan op www.efaa.nl. Klik op opleidingen, dan op de desbetreffende opleiding en vervolgens op 'vooropleiding'.

De start- en opleidingsdata van de opleidingen zijn te vinden op www.efaa.nl, klik op opleidingen en dan op de desbetreffende opleiding. In het overzicht op die pagina staat een button 'data en locaties'.

LESDAGEN / STAGE

Inhalen van een lesdag is bij de meeste meerdaagse opleidingen mogelijk, indien er een datum beschikbaar is. Je kan daarvoor zelf kijken naar de opleidingsdata van de betreffende opleiding op andere locaties, te vinden op www.efaa.nl. Klik op opleidingen, dan op de desbetreffende opleiding en vervolgens op 'data en locaties'. Weet je op welke locatie en datum je een les in wilt halen of wil je de inhaalmogelijkheden bespreken, mail dan naar administratie@efaa-opleidingen.nl.

Nadat het (deel)factuurbedrag door EFAA Opleidingen is ontvangen, versturen we de inloggegevens. Bij Fitnesstrainer A wordt dan ook het lesboek per post verstuurd. Voor aanvang van de lesdagen dien je de E-learning van Anatomie doorgenomen te hebben en hoofdstuk 3 en 7 uit het Fitnesstrainer A boek bestudeerd te hebben.

Je dient zelf een stageplaats te zoeken, maar wij helpen je daar graag bij. Kijk voor een overzicht van de huidige stageplaatsen op https://www.efaa.nl/web/stageplaatsen. Je kan tevens nieuwe stageplaatsen aandragen.

Voor de Fitnesstrainer A is dit vanaf de eerste lesdag.

Dat varieert per opleiding, over het algemeen wordt een maximale groepsgrootte van 20 deelnemers per locatie gehanteerd.

Dat varieert per opleiding, kijk hiervoor op www.efaa.nl, klik op 'opleidingen', dan op de desgewenste opleiding en vervolgens op 'data en locatie'.

Bijna altijd, maar dat is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Bij minder dan 8 inschrijvingen per locatie of door onvoorziene omstandigheden behoudt EFAA Opleidingen het recht om locaties en data eenzijdig te wijzigen.

De Totaalopleiding bevat de Fitnesstrainer A, Fitnesstrainer B en NASM PT opleiding en neemt ongeveer 1 ½ jaar in beslag. De Combinatie opleiding Fitnesstrainer A / NASM neemt samen ongeveer 14 maanden in beslag. De Combinatie opleiding Fitnesstrainer B / NASM neemt ongeveer 12 maanden in beslag.

Het praktische verschil is dat de self-study opleiding uitsluitend online leren is en het examen alleen theoretisch, op een door NASM aangewezen plaats in Nederland. De praktijkopleiding is een combinatie van online leren en 7 lesdagen, gevolgd door 1 theorie examendag en 1 praktijk examendag. Praktisch gezien leer je natuurlijk in de praktijkopleiding veel meer over de toepassing van o.a. de houdingsanalyse en het OPT model in de praktijk. De 7 praktijkdagen richten zich met name op de praktische toepassing en hoe om te gaan met verschillende casuïstieken. Tevens heb je het voordeel in de praktijkopleiding om vragen te kunnen stellen, ideeën uit te wisselen, van elkaar te leren en doorlopend in contact te kunnen treden met de docent. Mensen die de praktijkopleiding gedaan hebben kunnen over het algemeen meteen aan de slag in de praktijk.

Met de self-study opleiding ontvang je uitsluitend een door NASM erkend NASM PT certificaat. Nu wordt dit certificaat in de fitnessbranche breed erkend door de professionals en ondernemers, alleen heeft het geen officiële Europese erkenningsstatus omdat in Europa hogere richtlijnen gelden dan in Amerika. Je kan met dit NASM certificaat echter wel aan de slag in de branche, omdat de meeste ondernemers het erkennen. Tevens is er in de meeste landen in Europa nog geen verplichting om überhaupt een certificaat te bezitten om als personal trainer te starten, dus wat dat betreft is het geen noodzaak om de Europees erkende opleiding te doen. Dit zou natuurlijk in de toekomst wel kunnen veranderen. De praktijkopleiding van NASM duurt dus 7 dagen, plus 2 examendagen. Na het afronden van de praktijkopleidingen en examens, behaal je het NASM PT certificaat + het Europees erkende EQF niveau 4 Personal Training certificaat. De erkenningsstatus hiervan is dus hoger, je kunt je hiermee ook inschrijven in het Europese EREPS register van Fitness professionals en hiermee naar buiten brengen dat je op dit niveau gecertificeerd bent. Dit heeft dus qua certificeringsniveau met name een promotionele waarde, zowel inhoudelijk als praktisch zoals hierboven beschreven. Sommige ondernemers in de Europese fitnessbranche eisen dit niveau van certificering. Maar het is (op dit moment) nog nergens een verplichting om op dit niveau gecertificeerd te zijn om als Personal Trainer te mogen functioneren.

Bij de Totaalopleiding volg je eerst de Fitnesstrainer A opleiding, vervolgens de NASM PT opleiding en als laatste de Fitnesstrainer B opleiding. In totaal neemt dit ongeveer 1 ½ jaar in beslag. Omdat je na de Fitnesstrainer A opleiding eerst de NASM PT opleiding volgt heb je al extra kennis opgedaan die je bij de Fitnesstrainer B opleiding goed kunt gebruiken. De Fitnesstrainer B opleiding (na de NASM PT opleiding) is dan ook een verkorte opleiding van 2 in plaats van 4 lesdagen.

FINANCIEEL / KOSTEN

De kosten van de opleidingen zijn te vinden op www.efaa.nl, klik op opleidingen en vervolgens op de desbetreffende opleiding. In het overzicht op die pagina staat een button 'kosten'.

Termijnbetaling is mogelijk bij een aantal opleidingen; zoals bij de Fitnesstrainer A, Basis Personal Training, NASM Personal Training opleiding en de Totaal- en combinatie opleidingen. Bij betaling in één keer wordt er wel reductie gegeven. In de eerste termijnbetaling dient ook het examengeld betaald te worden en er dienen twee termijnen betaald te zijn voor de start van de opleiding. De termijn bedragen per opleiding zijn zichtbaar bij de desbetreffende opleiding, in het overzicht op die pagina bij 'kosten'.

Nee, iedere termijnbetaling dien je zelf over te boeken binnen de afgesproken termijn volgens de factuur, te vinden onderaan de factuur bij 'Betaling: volgens afspraak'.

Dat is mogelijk, kies in dat geval tijdens de inschrijving voor een afwijkend factuuradres.

Nee, studiefinanciering / subsidie kan alleen aangevraagd worden bij voltijd opleidingen. De opleidingen die wij bieden zijn geen voltijd opleidingen. Wel zijn de studiekosten mogelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting (per persoon verschillend). Voor meer informatie hierover verwijzen we je door naar de belastingdienst.

Alle kosten dienen voor de examens voldaan te zijn.

Fitnesstrainer A: voor het theorie examen is de 1e herkansing kosteloos, daarna betaal je € 75,- per herkansing. Het portfolio mag 1x kosteloos aangepast worden, dit geldt als een herkansing. Mocht het daarna nog aangepast (en dus opnieuw beoordeeld) moeten worden, dan zijn de kosten €75,-. Herkansing van het praktijkexamen kost € 100,=.
NASM: Het NASM theorie-examen bestaat uit een casusstudie en online (meerkeuze)examen.
Voor het herkansen van de casusstudie zijn de kosten €75,- per herkansing.

Bij het online (meerkeuze) examen heb je de keuze tussen het Nederlandstalige of Engelstalige examen, dit moet vooraf kenbaar gemaakt worden.

Bij het Nederlandstalige examen heb je 3 (online)examen kansen. Na 3 keer kunnen we een nieuw examenpakket voor je aanvragen, de kosten hiervan bedragen € 250,=.

Bij het Engelstalige examen heb je 1 (online)examen kans. Je maakt dit examen op een door NASM aangewezen locatie in Nederland, dit gaat buiten EFAA opleidingen om. Mocht je hiervoor een herkansing nodig hebben, dan gaat dat ook via NASM en buiten EFAA opleidingen om.

Herkansen van het praktijkexamen kost € 125,= per keer.

ANNULEREN / STOPZETTEN / DOORSCHUIVEN

Als je gestart bent met de opleiding, dan is de plek in principe voor je gereserveerd en vindt er geen restitutie van opleidingsgelden meer plaats. Wel bieden we de mogelijkheid om de opleiding, met korting, op een later moment te vervolgen. Voor de 2e keer Fitnesstrainer A ontvang je dan 400 euro korting, voor de 2e keer NASM PT ontvang je 750 euro korting. Als je alleen de examens wil doorschuiven dan zijn hier in principe geen kosten aan verbonden, als je binnen 12 maanden het examen doet.

Annulering van een opleiding of workshop kan uitsluitend schriftelijk / per mail en binnen 14 dagen na inschrijving zonder opgave van reden. Na 14 dagen gaan onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht:

  1. Tot 3 weken voor aanvang kan schriftelijk geannuleerd worden en zijn de annuleringskosten € 75,- (mits er nog geen gebruik is gemaakt van de online leermaterialen, in dat geval wordt € 450 annuleringskosten in rekening gebracht).
  2. Binnen 3e of 2e week voor aanvang kan schriftelijk geannuleerd worden en zijn de annuleringskosten € 250 (indien gebruik is gemaakt van de online leermaterialen, zijn de kosten € 450).
  3. Na 1 week voor aanvang kan niet meer geannuleerd worden en vindt er geen teruggave van deelnamegelden meer plaats.

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO