Voorkom blessures

Voorkom blessures

Sporten en bewegen hebben een positief effect op de gezondheid. Toch lopen jaarlijks miljoenen sporters een blessure op. Veel van deze blessures kunnen voorkomen worden en het gedrag van de sporter zelf speelt hierbij een belangrijke rol. Zeker nu steeds minder sporters onder begeleiding van een trainer of bij een vereniging sporten.

Het doel van www.voorkomblessures.nl het terugdringen van het aantal sportblessures door middel van het positief beïnvloeden van sportblessure preventief gedrag en/of determinanten daarvan (zoals attitude, risicoperceptie, eigen effectiviteit). Hiervoor kunnen sporters van 15 takken van sport op de website een sportspecifiek en vooral persoonlijk advies (advies-op-maat) krijgen om sportblessures te voorkomen.

Met behulp van een netwerk van samenwerkingspartners als NOC*NSF, de Vereniging voor Sportgeneeskunde, diverse sportbonden en brancheorganisaties zoals de EFAA, de Nationale Sportweek, het NISB, het NHG en Intersport, wordt www.voorkomblessures.nl op allerlei manieren en in allerlei settings geïmplementeerd. Evaluaties laten tot nu toe zien dat steeds meer sporters hun weg naar deze website weten te vinden en hij effectief lijkt te zijn in het positief beïnvloeden van sportblessure preventief gedrag en/of determinanten daarvan.

OPEN WEBSITE


Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO