21-10-2019

Meer dan 50% van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht. Bij sommigen gaat dat maar om een procentje, anderen hebben te maken met zware obesitas. De groei van overgewicht en obesitas blijft vanaf de jaren 50 vorige eeuw doorgaan, ook bij  jongeren. Niet voor niets hebben veel partijen in de aanloop naar dit kabinet aangedrongen op een grotere inzet op preventie en een gezonder Nederland. Zeventig partijen zijn op 20 april 2018 de onderhandelingen begonnen, wat leidde tot het Nationaal Preventieakkoord. Het doel: ‘we gaan veel meer inzetten op preventie en minder op zorg. Mensen, jong en oud, worden gestimuleerd om gezonde keuzes te maken en preventie staat op het netvlies van zorgprofessionals. Een gezonde leefstijl staat voorop. Minder overgewicht, obesitas en diabetes. Merkbaar gezondere mensen die overtuigend gezondere keuzes maken in een gezonde omgeving en dagelijks lopen, fietsen en sporten: de beweging naar een gezonder Nederland.” zo staat geschreven in het Preventie akkoord.

Een pijler is de aanpak van obesitas, namelijk met de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie). Vanaf 1 januari kan iedereen met obesitas (+ 30 BMI), via de huisarts, een verwijzing krijgen voor een gecombineerde leefstijl interventie. Daarin kan men bewustwordingsbijeenkomsten volgen en wordt men gecoacht naar een gezondere leefstijl, op het gebied van bewegen en voeding. Waar de uitdaging ligt is, dat men eerst een BMI van 30 moet hebben om gebruik te mogen maken van deze leefstijl interventie. In de praktijk maken we al mee dat mensen met 27 BMI extra veel gaan eten om die 30 BMI te halen, dat is natuurlijk geen wenselijke situatie. Dat de aanpak van alleen de behandeling van obesitas vanuit de zorg onvoldoende is, geeft het trendscenario leefstijl van het RIVM aan. Zij voorspellen, ondanks de interventie van het preventie akkoord, een groei van overgewicht naar 62% in 2040. Op het gebied van preventie van overgewicht schiet het Preventie akkoord dus ruimschoots tekort.

Misschien denken we gewoon veel te licht over een beetje overgewicht. Als we 25 BMI hebben, dan hebben we overgewicht. We weten dat iedereen die obesitas heeft, eerst voorbij die 25 BMI is gegaan en vanuit die situatie is doorgegroeid naar obesitas. We weten ook dat overgewicht veel complicaties met zich mee kan brengen en de voedingsbodem is voor veel additionele ziekten waaronder diabetes, hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker.

Het behandelen van obesitas binnen de GLI is curatieve zorg, geen preventie. Willen we preventief optreden tegen obesitas, dan moeten we vanaf 25 BMI al aan de slag en liever nog eerder. We kijken echt veel te licht aan tegen matig overgewicht. Het lijkt erop alsof we het maatschappelijk accepteren dat we naar 80 tot 90% overgewicht en obesitas groeien.

Het hoeft natuurlijk ook weer geen obsessie te worden, maar overgewicht is echt een veel groter probleem voor een ieders gezondheid dan hoe we daar nu maatschappelijk mee omgaan. Laat ons onze kinderen niet opzadelen met een probleem wat ze zelf niet meer op kunnen lossen, maar nu verantwoordelijkheid nemen. Ieder individu voor zich, maar ook politiek, bedrijven, zorg, welzijn en onderwijs. Dat start bij bewustwording, gevolgd door stimulering, begeleiding, advisering en coaching.

De obesitas epidemie stopt pas, of de trend van toename kan pas breken, door een effectieve preventieve aanpak van overgewicht, niet bij uitsluitend de behandeling van obesitas.

Nieuwe-Gezondheid startte omwille van deze zorgwekkende ontwikkeling een preventie beweging. Bewustwording van professionals en particulieren staat voorop. Wil je het Preventie manifest  hierover ontvangen, mail naar info@nieuwe-gezondheid.nl. 

https://www.vtv2018.nl/leefstijl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO