Hoe kan de coach nog meer inspireren naar gezond gedrag? Wij hebben NLP trainingsorganisatie Vidarte gevraagd om een twee daagse training samen te stellen, waarin het inspireren en presenteren van inspiratiesessies centraal staan. Zij verzorgen al jaren succesvol NLP trainingen. Deze twee daagse training wordt bij Vidarte in Vught/Den Bosch verzorgt.

Dit leer je onder andere in Module 4: de coach als inspirator:

 • NLP als leermodel tot persoonlijke groei
 • werken met een coachmodel
 • formuleren van jouw persoonlijke missie, passie en visie,
 • bewust worden van jouw zintuiglijke waarneming,
 • maken van écht, wezenlijk contact met de groep,
 • optimaal gebruik maken van je lichaam en je stem,
 • vanuit zelfvertrouwen voor een groep staan,
 • de kracht van ankeren: werken met metaforen en ankers
 • motiveren en activeren van je publiek/toehoorders,
 • ontwikkelen van je eigen stijl vanuit jouw persoonlijke kracht,
 • het onderscheid durven maken: wat maakt mij uniek?

De fitnessbranche is het aangewezen netwerk om leefstijl en preventie informatie te verspreiden en mensen te inspireren naar een gezondere leefstijl. Dat kan ideaal met lezingen en cursussen. Nieuwe Gezondheid heeft de opleiding “Leefstijl Coach” vertaald naar 4 lezingen van 1.5 uur, die los gepresenteerd kunnen worden, maar samen ook een cursus vormen die aan bedrijven gepresenteerd kan worden. In deze korte training, die EFAA samen met Vidarte presenteert, gaan we deze 4 lezingen inhoudelijk doorlopen en gaan we eraan werken de lezingen op een inspirerende manier te presenteren in de regio. De 4 lezingen die in deze korte cursus worden aangereikt en waarmee wordt gewerkt zijn;

 1. Beweging is medicijn
 2. Eet je vitaal
 3. Mentale fitheid naar een betere gezondheid
 4. Mentale voeding: Motivatie voor een duurzaam gezonde leefstijl

Voor zowel beginnende als meer ervaren trainers, opleiders en presentatoren
Sommigen hebben op gebied van presenteren een natuurlijke flair waarmee ze een heel eind komen. Anderen kost het beduidend meer moeite, zeker als het gaat om leefstijl en motivatie ontwikkeling. Presenteren is echt een vak en daarmee is niets teveel gezegd. Deze NLP training is een buitengewoon praktische training voor zowel beginnende als meer ervaren trainers, opleiders en presentatoren. De training is een openbaring voor iedereen die met groepen werkt. De training stelt je in staat om op een boeiende en indringende manier inzicht en vaardigheden over te dragen op anderen. En wel zodanig dat je boodschap ook werkelijk binnenkomt bij toehoorders en deelnemers. Met een maximaal effect.

De coach als inspirator, een buitengewoon praktische training
De theorie én de toepassing van het geleerde in de praktijk gaan hand in hand. Je zult veel presentaties geven en daarop feedback krijgen. De kracht van de training bestaat uit de praktische toepassing in je eigen werk. EFAA brengt de inhoud van je presentatie in, in de vorm van de Nieuwe Gezondheid lezingen. Naast het ontwikkelen van trainers- en presentatievaardigheden is er veel aandacht voor wie jij bent als persoon. Hoe kom jij over op een groep mensen? Welke ‘blinde vlekken’ heb je? Wat is het effect van jouw gedrag op jouw omgeving? De persoonlijke groei die hieruit voortkomt is ongekend groot.

Bewust worden van je identiteit en je missie
Wij zijn van mening dat trainen en presenteren meer is dan het inzetten van kennis en vaardigheden. Trainen doe je vanuit je hart, vanuit wie jij bent als mens. Jij bent degene die het onderscheid maakt, niet wat je weet of wat je kunt. Maar wie ben jij dan als trainer? Vanuit welke missie en visie werk je met anderen? Waar sta je voor? Wat is voor jou belangrijk? Vanuit welke overtuigingen en aannames geef je dan een training of presentatie? Ná deze training ben je in staat om antwoord te geven op deze vragen. De bewustwording van wie je bent, leidt ertoe dat jij volledig congruent en vol zelfvertrouwen voor een groep kunt staan. Trainen vanuit jouw missie heeft een direct effect op de meest elementaire vaardigheden van het trainersvak, zoals lichaamshouding, stemgebruik en het vermogen om optimaal contact te maken met de deelnemers/toehoorders.

De training heeft een duidelijke structuur
Door de heldere structuur van deze NLP-training kun je al vanaf het begin heel concreet aan de slag. Thema’s zijn:

 1. Structuur aanbrengen in trainingen en presentaties volgens een coachmodel
 2. Het doorbreken van podiumvrees en jezelf neerzetten als trainer: boeiend, vol zelfvertrouwen en congruent.
 3. Bewust worden van jezelf als trainer: wie ben ik, waar gaat het mij om, wat wil ik werkelijk vertellen?
 4. Praktisch toepassen van het geleerde. Je zult al op de eerste dag in de rol van trainer/presentator stappen en vooral veel praktijkervaring gaan opdoen. Daarnaast krijg je de gehele training feedback, die je direct weer kunt toepassen. Al doende leer je.
 5. Het ontwerpen van je eigen unieke programma/training. Je wordt ondernemer van je eigen product.’)

Meesterschap in communicatie
Het ultieme doel van deze training is: excellent presenteren. Je zet jouw communicatieve vaardigheden in om de groep, waar jij je presentatie of training aan geeft, naar een hoger niveau te brengen. Excellentie wordt niet bepaald door wat je weet en kunt, maar door hoe je -welhaast onbewust- in staat bent optimaal contact te maken met jouw ‘publiek’. Je bent in staat om mensen te inspireren en te motiveren in het realiseren van hun doelen. Je ervaart jezelf als krachtig, vermogend en vol zelfvertrouwen.

Doen, doen en nog eens doen, de beste leerschool
Deze NLP training is een actieve training. Je werkt in kleine groepen en geeft telkens kleine presentaties over onderwerpen die je zelf inbrengt. Stap voor stap worden de diverse elementen van het trainersmodel in de presentaties ingebracht en geïntegreerd. De aangereikte kennis en vaardigheden én de feedback van de trainers en de groep dagen je uit tot het verfijnen van jouw trainerschap. Actief leren en het demonstreren van optimale flexibiliteit en creativiteit is hierbij essentieel. Een individuele eindpresentatie vormt de afsluiting van de training.

Vidarte

Het instituut Vidarte is in 2004 opgericht uit een fusie van LINN Den Bosch en ILM. Vidarte wordt geleid door oprichter, eigenaar en directeur Peter Dalmeijer. De kernactiviteiten van Vidarte zijn: opleiden, trainen en coachen. De naam Vidarte staat voor: La Vida en El Arte, de kunst van het leven.  Al ons denken en doen is gericht op het benutten van het maximale potentieel van mensen, waardoor werkelijk elk levensdoel of werkdoel bereikbaar wordt. Het inzetten van dit potentieel is de kunst van het leven, zoals dat voor elk individu op een volstrekt eigen manier bedoeld is. Mensen leren leven, leren samenleven en samenwerken in optima forma, in harmonie met zichzelf en anderen. Dat is de drive van Vidarte.
Naast het aanbieden van gecertificeerde opleidingen in NLP en Systemisch Werk (breed toegepaste methodieken voor persoonlijke groei, professionele ontwikkeling en communicatie) verzorgt Vidarte opleidingsprogramma´s, maatwerktrainingen, organisatieopstellingen en coachtrajecten voor bedrijven en organisaties.
Onze in-company trainingen hebben elk een drietal terugkerende kenmerken: een helder theoretisch kader, dynamische en persoonsgerichte methodische werkvormen en een concrete implementatie en borging op de werkvloer. De maatwerkprogramma’s van Vidarte hebben de volgende kenmerken: ze zijn vooral gericht op bewustwording en het ontwikkelen van een professionele attitude, ze zijn mens- en resultaatgericht, praktisch en persoonlijk. De trainers van Vidarte hebben een coachende aanpak in hun trainingen, waarbij het niet enkel gaat om het overdragen van theorie en methode. Het uitgangspunt is juist de congruentie,  attitude en concrete toepassing (gedrag) van de deelnemer.
Vidarte verzorgt maatwerk in trainingen voor uw organisatie. Dit ontwikkelen we graag in nauwe samenwerking met u. Wij zien deze samenwerking als een vorm van partnership. Op deze manier is het mogelijk om voor het beste resultaat te kiezen en het proces van trainen nauwlettend te monitoren. Tussentijdse evaluatie is hierin belangrijk en noodzakelijke aanpassingen of veranderingen in het trainingstraject zijn dan ook meteen te realiseren. De trainingen zijn scherp toegesneden op de actuele vraag en de bestaande wensen en behoeften binnen uw organisatie. Wij leveren een didactische en methodische vertaling van de door uw organisatie aangegeven weg op het gebied van communicatie, leidinggeven, samenwerken en klantgerichtheid. ‘Van visie en missie naar strategie en praktijk’. Het Unique Selling Point van Vidarte bestaat uit echtheid, het trainbaar maken van ‘attitude’ voor professionals, implementeren en borgen van het geleerde.

De lessen vinden plaats tussen 10:00 en 16:00.


De investering voor deze 2 daagse opleiding bedraagt € 345,- p.p.

Voor inhoudelijke vragen en ondersteuning tijdens de cursus of vragen voor de docent kun je contact opnemen met een van onze studiecoaches via studiecoach@efaa.nl.

Je bent hier:

Waarom EFAA opleidingen?

 • Meer dan 35 jaar ervaring
 • Al meer dan 35.000 mensen opgeleid
 • Erkend door NL Actief
 • Europese (EQF/eReps) erkenning Europe Active
 • Officieel opleidingspartner NASM
 • Combinatie opleidingen online en praktijk leren
 • Locaties door heel Nederland
 • Voordelige combinatie- en totaalpakketten
 • Gespreid betalen mogelijk

opleidingskosten

345,00

AANGESLOTEN BIJ