LEEFSTIJLCLUB

Ondernemen en management in de fitnessbranche kan tegenwoordig niet meer zonder de hulp van management tools. De ondernemer die alles in het hoofd had en overzicht behield gebruikt steeds vaker de technologie om hem/haar het leven gemakkelijker te maken, maar ook om betere kwaliteit te bieden, gemakkelijker te kunnen delegeren en de service optimaal te houden.

EFAA ontwikkelt al sinds 1998 een online management toolbox waarin verschillende management tools beschikbaar worden gesteld aan sportcentra, fysiotherapeuten en personal trainers. De Leefstijlclub toolbox is opgesteld vanuit 4 pijlers;

 • Organisatie management
 • Team expertise ontwikkeling
 • Klant management
 • Klant motivatie

Op het vlak van organisatie biedt Leefstijlclub een planning systeem, een team communicatie logboek en een klacht management programma. Op het vlak van team expertise biedt Leefstijlclub de Club e-learning tool, waarin het management zelf de controle krijgt over inschrijving en acties van het team. Op het vlak van klant management biedt Leefstijlclub een prospect- en sales volg- en management programma en een klant beheer- en volg programma. Op klantmotivatie en educatie biedt Leefstijlclub een leden leefstijl platform en leefstijl en mindset programma’s zoals Fit SWITCH, Food SWITCH en Mind SWITCH.

Management tools voor planning, interne communicatie en klacht management.

De management toolbox van Leefstijlclub biedt verschillende praktische tools, ontwikkeld vanuit het gedachtengoed dat de ondernemer op een bepaald moment een stapje terug moet kunnen doen, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit en het serviceniveau. Hiervoor is een goed overzicht van de organisatie nodig, sterke interne communicatie en meer. De toolbox voorziet in hulpmiddelen om deze zaken kwalitatief en vooral eenvoudig te managen en te overzien.
Op gebied van organisatie management biedt de toolbox:

 • Een organisatie planning en delegeren tool
 • Een interne communicatie, team logboek tool
 • Een klachten registratie- en management tool

1. ORGANISATIE PLANNING EN DELEGEREN
Overzicht over wat, wie, wanneer, deadline, in behandeling van eindverantwoordelijkheden en projecten.

Jaarplanning en persoonlijke actielijst, met daarin o.a.:

 • Vaste jaarplan organisatorische activiteiten
 • Losse acties toevoegen  vanuit b.v. meetings
 • Deadline koppelen aan alle acties
 • Verantwoordelijke en uitvoerder koppelen
 • Eigen jaarplan voor elk betrokkene teamlid
 • Mogelijkheid om acties in behandeling te zetten (oranje)
 • Mogelijkheid om voor ‘afgehandeld’ af te vinken (groen)
 • Mogelijkheid (uitsluitend voor management) om acties te archiveren
 • Mogelijkheid om prioriteit aan te brengen in de actielijst per teamlid

2. INTERNE COMMUNICATIE, TEAM LOGBOEK TOOL
Communicatie logboek en dossier, met project communicatie en leesbevestiging vanuit het team..

Een intern communicatie logboek met o.a.:

 • Communicatie aan gehele team of aan afdelingen
 • Communicatie per functie mogelijk
 • Projecten aanmaken en teamleden koppelen aan projecten
 • Communicatie per project
 • Mogelijkheid om teamleden in het logboek op het bericht te laten reageren
 • Documenten koppelen per bericht en/of functiegroep
 • Leesbevestiging team
 • Mogelijkheid herhalingsoproep voor teamleden die leesbevestiging nog niet hebben afgevinkt
 • Organisatie communicatie dossier

3.  KLACHTEN REGISTRATIE- EN MANAGEMENT TOOL
Klachten beheren, toekennen aan uitvoerders, acties op actielijst en terugkoppeling registratie.

WKB staat voor Wat kan Beter, een klachten registratie en management systeem.

 • Klacht registratie
 • Herkomst registratie
 • Prioriteit in aangeven
 • Verantwoordelijke en uitvoerder koppelen
 • In behandeling zetten
 • Oplossing registratie
 • Afvinken en archiveren

De kosten voor de organisatie toolbox bedragen 49,- per maand. Voor gebruik making van alle tools is de maand bijdrage 89,-

Het Club e-learning programma biedt u o.a.:

 • Zelfstandig beheer van cursussen en bijscholingen van het team via e-learning.
 • Opstarten en stoppen van cursussen wanneer en wie u wil.
 • Inzage in de studie activiteiten van uw team
 • Inzage in de toets resultaten van uw team.

Beschikbare e-learning cursussen/opleidingen:

 • Niveau 0.5: Actief Leven
 • Niveau 0.5: Bewegen is medicijn - Inzicht
 • Niveau 1.0: Gezonde Leefstijl
 • Niveau 1.5: Een Gezond Lichaam
 • Niveau 3.0: Basis- en Functionele Anatomie
 • Niveau 3.0: Fysiologie
 • Niveau 3.0: Trainingsleer
 • Niveau 4.0: Bewegen is Medicijn - Trainer
 • Niveau 4.0: NASM PT Kennismaking
 • Niveau 4+: Beweegdeskundige (pre)diabetes
 • Niveau 4+: Bijscholing Beweegdeskundige (pre)diabetes
 • Niveau 4+: Beweegdeskundige overgewicht/obesitas
 • Niveau 4+: Beweegdeskundige NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
 • Motivational Interviewing video e-learning

De kosten voor de team expertise toolbox bedragen 49,- per maand. Voor gebruik making van alle tools is de maand bijdrage 89,-

Een management tool voor het beheren van klant testen en afspraken op de fitness afdeling en in de sales.

In deze module wordt aangeboden:

 • Leden beheer-, dossier- en volg tool
 • Prospect en sales management tool

Een klant en sales planning systeem en dossier met koppeling aan protocol, trainer, afspraken agenda en meer.

Klant en prospect management/leden volg systeem met o.a.:

 • Begeleidingsprotocollen koppelen aan klanten
 • Fitness management structuur (controle op contact momenten)
 • Accountmanagement (leden koppelen aan begeleiders)
 • Inzage in actief per trainer (automatisch gegenereerde rapportage)
 • Klant dossier met persoonlijk logboek
 • Test registratie module (Start Veilig Bewegen test van VSG/Fit!Vak) met PAR-Q, beweeg- en beweegvoorkeur analyse, doelen analyse en fysieke test.
 • Testresultaten weergave op persoonlijke pagina voor klanten
 • Afspraken agenda
 • Confirmation call structuur en ‘niet op komen dagen’ terugbellijst
 • Afspraken overzicht en afvinklijst
 • Automatisch gegenereerde terugbellijst voor niet op komen dagers (NOKD’s)
 • Planning in verschillende zalen mogelijk
 • Automatisch gegenereerde maandrapportage
 • Werkrooster sales medewerkers invoeren voor beschikbaarheid in agenda
 • Niet beschikbare uren afblokken
 • Groepslessen in de fitness met zelf in te stellen maximum aantal deelnemers
 • Eigen sales procedure koppelen
 • Prospect en sales afspraken agenda

De kosten voor de klant management toolbox bedragen 49,- per maand. Voor gebruik making van alle tools is de maand bijdrage 89,-

De omslag van een op ziekte gecentreerde gezondheidszorg naar een op preventie en gezondheidsbevordering gerichte gezondheidszorg begint bij professionals. Niet alleen bij professionals binnen de zorg, ook professionals binnen het onderwijs en binnen de sport kunnen een belangrijke zo niet cruciale rol invullen als 'Healthy lifestyle promotor en coach'. De essentiële inzichten van gezond leven, gezond bewegen, gezonde voeding en een gezonde mindset zijn bekend en wetenschappelijk erkend, echter kent 99% van de bevolking deze nog niet en hebben de meesten niet geleerd hoe gezond te leven. De omgeving stimuleert helaas ook niet gezondheidsbevordering, dus is er noodzaak aan leefstijl en preventie experts in de wijk, in de stad, in de omgeving van de burgers.

BOUW MEE AAN EEN GEZONDER NEDERLAND

Word een expert, persoonlijk en als team, een Healthy Lifestyle steunpunt, promotor of zelfs coach. Wij hebben alle essentiële inzichten in een Jip en Janneke programma samengepakt om laagdrempelig te kunnen presenteren in de regio.

3 PROGRAMMA’S VAN 12 WEKEN STAAN CENTRAAL

 • Fit SWITCH
 • Food SWITCH
 • Mind SWITCH

De programma's vormen samen een uniek 'Healthy Lifestyle, Healthy Ageing' programma, die mensen helpt bewuster te worden, gezondere keuzes te maken en duurzaam hun gedrag te switchen naar gezonder en vitaler.

Tevens is er een gemakkelijk toegankelijk expertise programma opgesteld voor professionals, waardoor jij en eventueel je team, de essentiële inzichten ook gemakkelijk over kan brengen, op verschillende manieren. De uitdaging waar we samen voor staan is mensen helpen uit de onbewust onbekwame ongezonde leefstijl te halen en ze dan te inspireren en motiveren gezonde leefstijl switches te maken en te verankeren in hun leefstijl.

Wil je als professional de gezond leven en gezond ouder worden expert worden van je regio, heb je als organisatie de missie om mensen te helpen naar een duurzaam gezondere leefstijl en ben je op zoek naar op wetenschap gebaseerde healthy ageing kennis en programma's, dan is het de moeite waard om ons missie en visie document en ons programma document even door te nemen. Leefstijl is 'medicijn' en er is nog een wereld te winnen om daar ook optimaal de vruchten van te plukken. Er wordt al jaren over gepraat, we moeten meer naar primaire preventie en gezondheid moet in de regio gestimuleerd worden. Er heerst een werkelijke inactiviteit-, overgewicht- en diabetes epidemie, zeker onder de 50 plussers. Tijd om de handen uit de mouwen te steken en als professionals met elkaar een 'Healthy Lifestyle en Healthy Ageing' beweging op gang te brengen.

Voor uitgebreide informatie over de mogelijkheden en programma's kijk op leefstijlclub.nl.

Wil jij aan de slag met de Leefstijlclub management toolbox?

Neem direct contact met ons op.

Leefstijlclub

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO