20-07-2010

Het monitoren van sportbeleid: van wetenschap naar praktijk

NIEUWEGEIN – Het W.J.H. Mulier Instituut en Arko Sports Media organiseren een unieke cursus als wegwijzer in de sport: Basiscursus Sport & Beleid. Een verfrissende en interactieve cursus waarbij u inzicht verkrijgt in de veranderende rol van de diverse spelers in het speelveld van de sportsector en de consequenties voor het functioneren van u, als één speler daarbinnen.

Sport wordt steeds vaker ingezet als middel om bij te dragen aan oplossingen voor lokale maatschappelijke problemen en ter versterking van de algemene sociale infrastructuur. Hiervoor is het essentieel dat gemeenten, sportorganisaties en adviseurs beschikken over up-to-date informatie over wat zich in de sport afspeelt. Het is daarbij van belang om uzelf als speler te kunnen plaatsen binnen het speelveld van de sportsector. Is het beleid dat u voert wel effectief en hoe beoordeelt u het resultaat van uw beleid? U weet in theorie hoe u een beleid uit moet voeren, maar slaat dit in de praktijk ook aan en hoe meet u dit?

Door middel van het herkennen en vertalen van landelijk beleid en landelijke thema’s naar uw lokale sportbeleid, kunt u met de meerwaarde van dit inzicht veel uitdagingen aan. U leert hoe monitoring van uw beleid in zijn werk gaat en de kwaliteit van de resultaten van uw beleid te beoordelen. Gedurende de cursus kunt u contacten leggen met de medespelers binnen het speelveld van de sportsector; de medewerkers van de diverse organisaties in de sport.

De Basiscursus Sport & Beleid is een tweedaagse cursus die waardevol is door de combinatie van theoretische achtergronden, praktijkvoorbeelden en discussies met uw collega’s uit het werkveld. De cursus staat onder leiding van drs. Caroline van Lindert, senior onderzoeker bij het W.J.H. Mulier Instituut. Zij wordt ondersteund door diverse sprekers met een grote deskundigheid en uitgebreide praktijkervaring. Zij nemen u mee in de dynamische sportsector en gaan in op onder andere

· verschijningsvormen en groeperingen; · belangrijkste maatschappelijke trends die op de sport inwerken; · kwaliteitsontwikkeling en het monitoren van resultaten en effecten; · integrale samenwerking (binnen en buiten de sport); · toekomstscenario’s.

Doelgroep De Basiscursus Sport & Beleid is bedoeld voor een ieder die betrokken is of onlangs betrokken is geraakt bij sportbeleid en zich een beeld wil vormen van de ontwikkelingen op dit gebied, zoals (aspirant- en junior) beleidsmedewerkers van de afdelingen Sport, Recreatie, Welzijn en Volksgezondheid bij gemeenten, provincies en rijksoverheid; beleidsmedewerkers bij sportorganisaties zoals topsportbureaus, sportraden en overkoepelende organisaties voor topsport of breedtesport; (junior) medewerkers bij adviesbureaus en onderzoeksbureaus op het gebied van sportbeleid; docenten van sportopleidingen.

Datum en prijs

Cursus 1: maandag 8 en dinsdag 9 november 2010 te Wageningen Cursus 2: donderdag 17 en vrijdag 18 maart 2011 te Driebergen Deelname aan de Basiscursus Sport & Beleid kost € 1.445,- excl. btw.

Contactinformatie – ook voor publicatie

Voor meer informatie komt een uitgebreide brochure beschikbaar (tevens digitaal). Deze is aan te vragen bij Arko Sports Media, Rian van Dijk (congresassistente), telefoonnummer 070 707 30 70 of e-mail conferences@arko.nl. Meer informatie over de inhoud van de cursus is tevens te vinden op www.mulierinstituut.nl.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO