27-02-2009

NISB heeft een instrument ontwikkeld, het BRAVO kompas, waarmee bedrijven beweegbeleid kunnen opzetten en verankeren. Praktijk en wetenschap wijzen uit dat het voor het bevorderen van een gezonde leefstijl succesvoller is als diverse leefstijlthema’s naar voren komen i.p.v. op een thema de focus te leggen. De BRAVO methode biedt dat bredere pallet, met daarin een centrale plaats voor bewegen. BRAVO-beleidInvesteren in de gezondheid van werknemers draagt bij aan een vitaal bedrijf: mensen kunnen het werk beter aan waardoor de kans op verzuim en uitval vermindert. Het resultaat: vitale werknemers in een vitaal bedrijf. Een systematisch opgezet BRAVO-beleid kan de weg daarheen bereiden. BRAVO staat voor meer Bewegen, minder Roken, matig met Alcohol, gezonde Voeding en meer Ontspanning. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) biedt deze aanpak nu ook online aan als BRAVO-kompas.

Sinds jaar en dag is het 7 stappenplan, dat het kompas hanteert, een beproefde methodiek om mensen (letterlijk) te bewegen tot gezonder leven. Het bewerkstelligen van gedragsverandering bij de medewerker op de lange termijn is het kerndoel. Het doorbreken van gewoontes en richten op kleine stapjes welke uiteindelijk een groot en gezond resultaat leveren. Geen makkelijke taak gezien wij ons vaak richten op ‘short term satisfaction’. Het vertrekpunt van het kompas is lichaamsbeweging. Niet direct fanatiek maar gewoon regelmatig lunchwandelen of fietsen naar het werk, kortom laagdrempelige activiteiten. Zodoende is het gemakkelijk om een eerste stap te zetten naar een gezonde leefstijl.

Een kleine stap voor de mens…Het ontwikkelen en verankeren van BRAVO-beleid in een organisatie is een continu meerjaren proces. BRAVO start met het ontwikkelen van draagvlak en enthousiasme voor gezondheidsbevordering. Door met elkaar na te denken over wat je over meerdere jaren wilt realiseren, raken de activiteiten na verloop van tijd als vanzelfsprekend geïntegreerd in het professionele gedrag van werknemers, in werkprocessen, methodieken en protocollen van de organisatie. Bedrijven en organisaties die met BRAVO aan de slag willen, vinden in het door NISB ontwikkelde BRAVO kompas veel praktische handvatten. Het BRAVO-kompas is een online instrument dat richting geeft aan gezondheidsbeleid in organisaties. Vanzelfsprekend geeft het vorm en inhoud aan de kernthema’s: meer Bewegen, minder Roken, matig met Alcohol, gezonde Voeding en meer Ontspanning. De informatie is gericht op organisaties met meer dan 50 werknemers in een kantooromgeving.

Het Kompas biedt een 7-stappenplan naar het ontwikkelen van een op maat gesneden gezondheidsbeleid. In elke stap treft de gebruiker tips en tools, praktijkvoorbeelden, artikelen, links en meest gestelde vragen.(FAQ). Met de speciale kosten-batenmodule is het mogelijk om een inzicht te krijgen wat het rendement is op investeringen in bewegingsstimuleringsprogramma’s. In een actuele agenda van het KOMPAS zijn dagelijks de nieuwste activiteiten en congressen rond BRAVO te vinden.

Bron: NISB

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO