13-08-2010

Werkgevers die een bedrijfsfitnessregeling inzetten binnen hun organisatie bereiken hiermee ook medewerkers die niet of in een mindere mate geïnteresseerd zijn in fitness. Dit heeft onderzoek van het Nationaal Gezondheidsplan onder ruim 600 medewerkers bij verschillende toonaangevende bedrijven, aangetoond. Door het inzetten van een interventie als bedrijfsfitness wordt de aandacht voor beweging en het daadwerkelijk bewegen gestimuleerd. De positieve effecten van de inzet van bedrijfsfitness beperken zich hierdoor niet alleen tot de deelnemers die daadwerkelijk aan fitness deelnemen en zijn dus breder dan tot nu toe werd verondersteld vanuit onderzoek door onder andere TNO.

Uit de onderzoeksresultaten komt verrassend genoeg naar voren dat binnen de onderzoeksgroep personen die NIET aan fitness deelnemen, toch 50% meer conditionele beweging verrichten en ruim 70% meer spierversterkende bewegingsactiviteit vertonen. Dat verschilt slechts enkele procenten ten opzichte van de groep die aan bedrijfsfitness gaat deelnemen. Volgens Nationaal Gezondheidsplan is dit opvallende resultaat te verklaren uit de aandacht die bij het implementeren van een interventie bij de betreffende organisatie ontstaat. Doordat een groep medewerkers zichtbaar en merkbaar meer gaat bewegen, raken ook andere collega’s gemotiveerd om actief te worden.

Andere opvallende resultaten zijn de afname van de consumptie van suikerhoudende frisdrank met 16,7%, snoep, koek en snacks met 20% en thee met suiker met 25%. Daarnaast is de consumptie van vis, fruit en groenten toegenomen met respectievelijk 8,3, 6,2 en 3,6 procent. Deelname aan Nationaal Gezondheidsplan, dat als doel heeft een gezonde leefstijl te bevorderen, is bij alle bedrijven vrijwillig. Gemiddeld neemt 20% van de populatie deel aan dit leefstijlplan, waarvan iets minder dan de helft ook een bedrijfsfitnessabonnement afsluit.

Overigens maken de bedrijven die deelnemen aan Nationaal Gezondheidsplan zich wel zorgen over de toekomst van hun bedrijfsfitnessregeling. Door de nieuwe werkkostenregeling die met ingang van 2011 wordt ingevoerd, komen fiscale regelingen als de ‘fiets van de zaak’ en ‘bedrijfsfitness’ onder druk te staan. Doordat bedrijven nog maar 1,4% van hun bruto loonsom aan vrijgestelde vergoedingen mogen aanbieden aan de medewerkers, zullen deze regelingen moeten concurreren met onder andere het bedrijfsuitje en het kerstpakket.

Dit druist in tegen de maatschappelijke tendens van almaar dikker wordende medewerkers en de afname van beweging in het dagelijkse werk. De gevolgen hiervan zijn op langere termijn desastreus voor werkgevers en de economie. Overgewicht en slechte conditie als gevolg van bewegingsarmoede op de werkvloer kost het Nederlandse bedrijfsleven volgens cijfers van het ministerie van VWS jaarlijks miljoenen aan arbeidsverzuim en improductiviteit. Belangenverenigingen als BOVAG en Fit!Vak voeren daarom actief campagne richting de overheid om de ‘fiets van de zaak’ en ‘bedrijfsfitness’, die primair bedoeld zijn om de gezondheid te bevorderen, buiten de nieuwe werkkostenregeling te houden en de administratieve lasten te versoepelen.

Bron: Nationaal gezondheidsplan, www.nationaalgezondheidsplan.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO