24-05-2008

DEN HAAG - Sportscholen veranderen in hoog tempo in gezondheidscentra. Ze nemen steeds vaker professionele zorgverleners zoals diëtistes en fysiotherapeuten in dienst. De scholen richten zich meer op het begeleiden van een gezonde leefstijl dan op bewegen alleen.

Vooral voor diabetici en mensen met ernstig overgewicht, passen sportscholen hun programma's of beleid aan. De fitnesscentra werken daarnaast samen met medische instellingen om speciale voedings- en beweegprogramma's te ontwikkelen. Volgens Dyon Voogt, sportschoolhouder en bestuurslid van de brancheorganisatie Fit!Vak waarbij zevenhonderd fitnessbedrijven zijn aangesloten, is de zorg voor gezondheid 'een hot item'. "Door de groei van welzijnsziekten vragen klanten om meer begeleiding en specialistische zorg. Daarnaast pleiten zorgverzekeraars er al langer voor dat hun klanten genoeg bewegen. Speciale programma's uitgevoerd door fysiotherapeuten maken meer kans op vergoeding." Grote verzekeraars vergoeden nu al gedeeltelijk beweegprogramma's voor obesitaspatiënten of te dikke kinderen. Het NMFH, een adviesbureau voor de fitnessbranche, spreekt van een explosieve groei van het aantal scholen dat zich met dikke klanten bezighoudt. Volgens het NMFH zijn driehonderd van de tweeduizend fitnessscholen in Nederland bezig met het aanpassen van hun beleid of gebouw. Het NMFH verwacht dat dit aantal op korte termijn sterk toeneemt. In verschillende fitnesscentra worden daarnaast programma's aangeboden voor kinderen die aan obesitas lijden.Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft ongeveer de helft van alle Nederlanders overgewicht; 1,6 miljoen Nederlanders kampen met ernstig overgewicht.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO