18-02-2019

Werk maken van de Leefstijl als medicijn beweging!

Hoe mooi zou het zijn als wij, de fitnessbranche, een beduidend steentje bij kunnen dragen, om de toename van overgewicht, obesitas en diabetes te laten stoppen bij de huidige jongere (Alpha) generatie (2016-2030). De afgelopen 5 generaties (Baby boomers (1951-1955), generatie X (1956-1970), pragmatische generatie (1971-1985), (digitale) generatie Y (1986-2000) en generatie Z (2001-2015)) hebben het nog niet voor elkaar gekregen het tij te keren. Sterker nog, overgewicht, obesitas en diabetes is exponentieel gestegen zelf en blijven nog steeds toenemen, ook onder de jeugd. Zelfs zoveel, dat de verwachting is dat we in 2060 tussen de 80 en 90% overgewicht hebben in Nederland. De Fitnessbranche speelt, volgens de Europese commissie en Europe Active, maar ook volgens NL Actief, de Nederlandse brancheorganisatie voor de fitnessbranche, een belangrijke rol in deze kanteling.

Cruciaal voor een effectieve aanpak is een kennis update van fitnesstrainers en personal trainers. Door de nieuwe ontwikkelingen van de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) en Positieve Gezondheid, maar ook door het Nationaal Preventie akkoord van VWS, is er nieuwe kennis en een gevalideerde aanpak beschikbaar, waardoor leden beter geadviseerd, geholpen en gecoacht kunnen worden naar duurzaam resultaat. NL Actief is al met een werkgroep begonnen om een Fitness (MBO) GLI te ontwikkelen.

Voor sportcentra!

Wat kan je als sportcentrum doen en bijdragen aan deze kanteling? Een belangrijke stap is in je beleid opnemen dat je leden wil begeleiden naar duurzaam resultaat, want daar is het in deze beweging allemaal om te doen. Weg van de quick-fix, maar mensen echt eerlijk helpen. Verder zijn er 4 aandachtsgebieden waar je als club een rol in kan spelen;

             Macro – in de regio

Ook de lokale overheid kampt met het probleem obesitas, overgewicht en diabetes. De meeste gemeenten hebben al gekozen voor een J.O.G.G. regisseur (Jongeren op Gezond Gewicht), daar kan je wellicht al op inhaken. Wordt er al een GLI aangeboden in de regio en hoe kan je daarop inhaken? Wordt die nog niet aangeboden, wat zijn dan de mogelijkheden om daar initiatief in te nemen? Welke initiatieven op gebied van gezondheidsbevordering of overgewicht preventie zijn er nog meer in ontwikkeling of opgezet in het dorp, de stad of de provincie, waar je op in kan spelen? Verder is het wellicht goed, mits je dat nog niet gedaan hebt, om NL Actief preventiecentrum te worden, om je zo ook als leefstijl- en preventiecentrum van de regio te positioneren.

Meso – in de club

Je leden zijn je eerste doelgroep om positief te stimuleren naar een gezondere leefstijl en een gezonder gewicht. Dat kan je o.a. met bewustwordings- en thema campagnes. Ook is het goed om je eigen afslank programma eens tegen het licht te houden. Bevat het de 3 pijlers, waarvan we nu weten dat ze nodig zijn voor duurzaam resultaat: 1. Beweging, 2. Voeding en 3. Mentale fitheid ofwel begeleiding in gedragsverandering? Wordt het programma aangeboden in verschillende formats, dus een op een en in groep, zodat mensen een keuze hebben? Bewustwording is stap 1, maar als men dan van bewust naar zelfbewust wil, dus initiatief wil nemen, dan hebben de meeste mensen ondersteuning nodig. Die ondersteuning kan geboden worden in beweeg en voedingsconsult, maar ook in de vorm van leefstijl coaching. Ons advies is een kwalitatief afslank programma aan te bieden, inclusief aandacht voor voeding, beweging, gedragsverandering en positieve gezondheid.

Wat kan EFAA betekenen op dit vlak?

EFAA biedt elke 2 maanden een leefstijl thema aan met een fitfact, een inspiratieposter en een poster campagne met tips. Op het thema overgewicht preventie reikt EFAA doorlopend thema’s aan zoals ‘eten om af te vallen’ en ‘bewegen om af te vallen’, die gecommuniceerd kunnen worden naar leden. Ook biedt EFAA materialen om lezingen te bieden over voeding, beweging en mentale fitheid. EFAA ontwikkelde voor het coaching specifieke praktijk materialen, die al door tientallen clubs succesvol toegepast worden, waaronder werkboeken ‘bewegen als medicijn’, ‘voeding als medicijn’ en ‘je brein als medicijn’.

Micro – in begeleiding

Zijn trainers en personal trainers op de hoogte van de nieuwe ‘bewegen om af te vallen’ richtlijn? Hebben ze kennis van het beweegdeskundige overgewicht en obesitas dossier en handboek? Zitten trainers op een lijn, wat betreft beweeg- en voedingsadvies om duurzaam af te vallen?

Wat kan EFAA betekenen op dit vlak?

Met een teamtraining van 2 uur, die EFAA voor clubs ontwikkelde, kan je het klantadvies vanuit de trainers, binnen de club op een lijn krijgen op gebied van bewegen om af te vallen. Een gelijksoortige inhouse training op gebied van voeding, reikt het team de nieuwe voedingsrichtlijnen aan. Voor trainers of personal trainers die een stapje verder willen in begeleiding kan gekozen worden voor deelname aan de mentaal coaching training of de Leefstijl- en vitaliteit coach opleiding. Ook ontwikkelde EFAA in de afgelopen jaren een aantal e-learning programma’s, die vanuit de club aangeboden kunnen worden aan alle trainers en personal trainers, zoals Beweegdeskundige Overgewicht en obesitas, Bewegen is medicijn trainer en Motivational Interviewing.

Voor trainers, personal trainers en instructeurs!

Wat kan je als trainer, instructeur of personal trainer doen om in te haken en een bijdrage te leveren aan de kanteling? Een belangrijkste eerste stap is je kennis updaten. Wat is de internationale en wetenschappelijk gevalideerde standaard voor het begeleiden van mensen met overgewicht en obesitas. Verder is het wellicht nuttig om zelf een dossier aan te gaan leggen, wat leden moeten weten om gezond en duurzaam af te vallen en op gewicht te blijven.

Wat kan EFAA je bieden op dit vlak?

Je leert in de 2 daagse 1e module van de Leefstijl- en vitaliteitcoach opleiding alles over bewegen en voeding als medicijn. Een verdieping hierop in de mentaal coaching 2 daagse. Hierin wordt geleerd tegen welke belemmeringen mensen aanlopen die af willen vallen en hoe je kan helpen om die belemmeringen om te zetten in bekrachtiging. Wil je dieper duiken in voedingsbegeleiding, dan adviseren we de 2 daagse module overgewicht en voeding, die gepresenteerd wordt en ontwikkeld is door de HAN (Hoge school Arnhem Nijmegen). Wil je meer leren over mensen motiveren, dan is module 3 van de leefstijl- en vitaliteit coach opleiding, Motiveren kan je leren, een geschikte opleiding.

Fitness GLI

Een volgende stap is straks wellicht inhaken op de Fitness GLI. Dit wordt een erkenningsprotocol voor een afslankprogramma, dat is afgestemd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op dit gebied.

Wil jij als club inhaken op deze leefstijl als medicijn beweging, kijk naar de volgende mogelijkheden;

 • Team training Bewegen als medicijn inhouse

 • Team training Voeding als medicijn inhouse

 • Team training Mentaal coaching inhouse

 • 2 daagse cursus Voeding en Overgewicht inhouse

 • 2 daagse inhouse cursus: Motiveren kan je leren (o,a, over motiverende gespreksvoering)

 • 4 daagse Leefstijl- en Vitaliteit coach opleiding (module 1 en 2) inhouse

 • E-learning toolbox voor het team

 • Steunpunt worden en de beschikking krijgen over alle bewustwordingsmaterialen

Wil jij als trainer, instructeur of personal trainer ZZP inhaken, kijk dan naar de volgende mogelijkheden;

 • Totaal opleiding Leefstijl- en vitaliteit coach

 • 2 daagse leefstijl- en vitaliteit coach module over beweging en voeding

 • 2 daagse leefstijl- en vitaliteit coach module over Mentaal coaching

 • 2 daagse leefstijl- en vitaliteit coach module over motiveren kan je leren

 • 2 daagse voeding en overgewicht cursus

 • E-learning Beweegdeskundige Overgewicht en Obesitas, Bewegen is medicijn trainer of Motivational Interviewing

 • ZZP steunpunt worden

Wil je over een van de genoemde mogelijkheden meer informatie ontvangen, mail naar info@efaa.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO