25-10-2010

Rabobank Cijfers & Trends Fitness
Fitness is opgeklommen tot meest beoefende sport van ons land. Ook fitnesscentra hebben zich ontwikkeld. Zo is een deel van de ondernemingen uitgegroeid tot multifunctionele bewegingscentra waarbij ook andere sporten beoefend kunnen worden. Daarnaast zijn lowbudget bedrijven en ladies centra ontstaan. Ook wordt fitness aangeboden in hotels, scholen, bedrijven en bij Fysio praktijken. Traditionele/reguliere sportscholen maken een steeds kleiner deel uit van de fitnessbranche.
Rabobank bracht in oktober 2010 de Cijfers en Trends uit van de fitnessbranche, gegevens van rond de 700 a 800 sportcentra. Dit waren de trends;
 • Toenemende schaalvergroting, ketenvorming en franchise
 • Fitnessketens worden dominanter in de markt
 • Vaker focus op doelgroepen: groeiend aantal lowbudgeten ladiescentra.
 • Toenemende aandacht voor gezondheid en vitaliteit bij (vergrijzende) consument.
 • Meer fitnessmogelijkheden op het werk, bij hotels, fysiopraktijken en scholen
Kansen en bedreigingen
 • Fitness is onverminderd populair in Nederland.
 • Nieuwe bewegingsvormen kunnen extra omzet genereren.
 • Er is veel aandacht voor overgewicht en gezonde voeding, ook vanuit de overheid.
 • Meer vraag naar fitness als ziektepreventie vanuit de seniorenmarkt.
 • De vraag naar persoonlijke begeleiding neemt toe.
 • Op steeds meer plaatsen is sprake van een verdringingsmarkt. Oorzaak: de opkomst van ketens, bouw van nieuwe single clubs en uitbreiding van bestaande centra.
 • Gekwalificeerd personeel met de juiste aandacht voor de klant is schaars.
 • Het verloop bij de meeste fitnesscentra is hoog. Er is nog steeds te weinig aandacht voor ledenbehoud, marketing en een duidelijke positionering.
Perspectief 2010/2011
2010: hevige concurrentie door overaanbod Fitnesscentra hebben te maken met moeilijke marktomstandigheden. Weliswaar is de sport onverminderd populair in Nederland, maar de afgelopen jaren is het fitnessaanbod sterk toegenomen. Zo hebben bestaande bedrijven flink uitgebreid, openden ketens in een rap tempo nieuwe vestigingen en zijn er doelgroepenbedrijven ontstaan zoals lowbudget- en ladiescentra. Bovendien was er sprake van branchevervaging door een toenemend aanbod van fitness in bijvoorbeeld hotels. Door al deze ontwikkelingen is er sprake van (prijs)concurrentie en dit betekent dat niet alle bedrijven het hoofd boven water kunnen houden.
Markt vraagt professionele ondernemers Toch is succes mogelijk in de huidige verdringingsmarkt. Dit vraagt echter wel een professionele benadering van het fitnessbedrijf. Daarbij draait het om zaken als onderscheidend vermogen, kiezen voor een bepaalde doelgroep, een juiste positionering en een uitgekiende en aansprekende promotie. Ook persoonlijke benadering en service kunnen bijdragen aan het binden van klanten. Tot slot vraagt het retentieprobleem aandacht. In de huidige markt is het niet vanzelfsprekend dat nieuwe klanten zo maar binnenlopen en daarom is sturen op ledenwerving -en behoud belangrijker dan ooit.
Bron: Rabobank Cijfers & Trends 34e jaargang, oktober 2010

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO