17-01-2022

Kenniscentrum Sport en Bewegen publiceerde 22-12-2021 een artikel over de impact van corona op het beweegpatroon van ons Nederlanders en wat het gedaan heeft met ons bewustzijn over onze leefstijl en gezondheid. Eén op de drie Nederlanders is blijkbaar bewuster bezig met zijn gezondheid. Ook zijn vier op de tien Nederlanders zich bewuster van de status van hun eigen gezondheid. Diverse onderzoeken laten echter ook zien dat de coronacrisis haar weerslag heeft op de sport- en beweegdeelname van Nederlanders, op hun gezondheid en welzijn. NOC*NSF laat maandelijks de sportdeelname in Nederland peilen onder een representatieve groep Nederlanders in de leeftijd van 5 tot 80 jaar. De Sportdeelname Index laat zien dat in het voorjaar van 2020 het percentage mensen dat wekelijks sport flink was gedaald naar 55%. Van juli tot oktober, toen de maatregelen soepeler waren, nam het percentage sportdeelname toe. In november en december, tijdens de nieuwe lockdown, daalde de sportdeelname weer naar 58% van de Nederlanders. In februari 2021 sportten 8,5 miljoen Nederlanders wekelijks, ten opzichte van 10,4 miljoen mensen in maart 2019. In november 2021 sportten 8,8 miljoen Nederlanders wekelijks. Deze percentages zijn de laagste aantallen in de afgelopen zes jaar. Voor heel 2021 is het percentage lager dan in 2019 en 2020. De sluiting van sportaccommodaties en fitnesscentra en de toename van het thuiswerken kunnen hierbij een rol spelen, net zoals het advies om drukte te vermijden.

Bron: NOC*NCF

De NOC*NSF Sportdeelname Index laat zien dat de grootste daling plaatsvindt bij het percentage mensen dat bij een vereniging, als abonnee van fitnesscentrum of in groepsverband sport. Volgens de index van NOC*NSF zijn kinderen tussen de 5 en 18 jaar tijdens de eerste lockdown veel minder gaan sporten. Waar in 2019 nog 80% van de Nederlanders tussen de 5 en 12 jaar wekelijks sportten, was dit in april 2020 nog maar 35%. Dit is een enorme daling. In november 2021 steeg dat naar 73%. Ook de jeugd tussen 13 en 18 jaar liet een flinke daling zien in wekelijkse sportdeelname: van 75% in april 2019 naar 60% in april 2020. In april 2021 bedroeg het percentage 56% en in november 2021 was dat 63%. Dat kinderen steeds minder bewegen en steeds minder vaardig zijn in bewegen, is een trend die al langer gaande is. De enorme daling vanwege de eerste coronamaatregelen is daarom extra zorgelijk.

Het artikel sluit af met: ‘Het is belangrijk om sport en bewegen te stimuleren en voor iedereen toegankelijk te maken. Bij het stimuleren van sport- en beweeggedrag helpt het om de fasen van gedragsverandering aan te houden. Omdat (samen) sporten ingeperkt was door de coronamaatregelen, betekent dat steeds een heroverweging van ieders sport- en beweeggedrag. En gedragsverandering kost tijd.

Nu uitnodigen voor opstart sport programma!

Sportcentra hebben niet alleen de leden niet mogen laten sporten en hebben veel leden verloren, er zijn ook maanden geen nieuwe leden bij gekomen. Nu is de tijd om mensen op te roepen weer actief te worden, aan hun leefstijl, gezondheid en weerstand te gaan werken. Schakel meteen over met de oproep om het jaar alsnog actief te starten, de spieren weer aan te sterken, weer fitter te worden of de overtollig aangekomen kilo’s er weer af te halen. Communiceer die uitnodiging breed, want het is wel duidelijk geworden dat sport en fitness echt essentiële activiteiten zijn en als men die uitnodiging nu langs ziet komen, is de kans groter dan voorheen dat men er op ingaat. Samen krijgen we Nederland wel weer in beweging.

https://www.allesoversport.nl/thema/gezonde-leefstijl/deze-impact-heeft-corona-op-het-beweeggedrag-in-nederland/

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO