22-06-2009

Het ministerie van VWS, het ministerie van SZW en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben 64,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het vierde programma Preventie. Het programma Preventie wordt uitgevoerd door ZonMw en loopt van 2010 tot 2015.

Paul Huijts, Directeur-Generaal Volksgezondheid gaf op 17 juni 2009 het startschot voor het vierde programma Preventie. Het vierde programma Preventie sluit aan bij de preventievisie van minister Klink, ‘Gezond zijn, gezond blijven; een visie op gezondheid en preventie’ en levert een bijdrage aan de preventiecyclus. Het gaat niet alleen om kennisontwikkeling maar ook om de ondersteuning van de uitvoering van preventie in de praktijk en het vormen van coalities voor interventies op lokaal en regionaal niveau.

PrioriteitenHet nieuwe programma kent vier prioriteiten:

  • het voorkomen van leefstijlgerelateerde aandoeningen door het bevorderen van een gezonde leefstijl en van een gezonde leefomgeving. Via samenwerking met andere sectoren en partners en identificatie van overeenkomstige belangen in het bijzonder;
  • het voorkomen van psychische aandoeningen die een hoge ziektelast veroorzaken en van invloed zijn op de participatie in de maatschappij en op de kwaliteit van leven;
  • vroege opsporing via bevolkingsonderzoek en screeningsprogramma’s;
  • preventieve interventies in de zorg.

VerbindingenDit programma legt nog meer dan haar drie voorgangers, verbindingen tussen preventie en andere sectoren (wonen, werken, leren), in het bijzonder tussen de publieke en de eerstelijnsgezondheidszorg en daarmee ook tussen de Preventieprogramma’s en andere programma’s van ZonMw. De resultaten van de eerdere Preventieprogramma’s gaven belangrijke input aan dit vierde Preventieprogramma. Daarnaast zal dit nieuwe programma inspelen op de volgende Preventienota van VWS die in oktober 2010 verschijnt.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO