14-11-2011

Eind september 2011 is in de provincie Noord Brabant het eerste provinciale Leefstijl- en Preventie netwerk gestart. In ontwikkeling wel te verstaan. De eerste doelstelling met dit netwerk is de nieuwe Plus criteria behalen, het nieuwe kwaliteit keurmerk vanuit brancheorganisatie Fit!vak, maar daarna ook door kwalitatief ontwikkelen, doelgroep programma’s opnemen, positioneren als regionaal centrum voor gezondheidsbevordering en structureel samenwerken met de zorgsector. EFAA neemt dit initiatief  i.s.m. Sportservice Noord Brabant. “Door fitnesscentra te ontwikkelen naar leefstijl- en preventiecentra, kennisontwikkeling voor het begeleiden van specifieke doelgroepen kan er een kwalitatieve standaard richting preventieve gezondheidszorg worden ontwikkeld” verteld Anita Verstappen, projectleider van het programma. “Om de gezondheid van de mens optimaal te kunnen  bevorderen wordt door WHO (World Health Organisation) geadviseerd om 3 activiteiten (actiever, fitter, sterker)  op te nemen in ons beweegpatroon volgens de "Schijf van Drie", hiermee kunnen meer dan 40 chronische aandoeningen worden voorkomen. Ook doelgroepbegeleiding voor patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes, hart-, vaat en longziekten patiënten kan volgens een gevalideerde aanpak worden gerealiseerd. Tevens functioneert het brein beter, voelen we ons fitter, hebben we meer energie, slapen we beter , enz. Al met al is bewegen volgens de "Schijf van Drie" niet alleen goed, het is het ideale beweegconcept wat hoogstwaarschijnlijk binnen enkele jaren door elke huisarts ter preventie van de meeste chronische aandoeningen als recept uitgeschreven zal gaan worden. Bewegen is het ‘nieuwe’ medicijn!” EFAA wil met Leefstijl- en Preventie Centra NL een effectief antwoord bieden op de behoefte aan preventieve gezondheidszorg en een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van fitness en bewegen in het algemeen, met als doel het bevorderen van de gezondheid. Met een totale leefstijlaanpak werken we preventief aan de gezondheid, en dat is beter dan achteraf genezen.

Meer informatie;

EFAA Anita Verstappen E-mail:a.verstappen@efaa.nl Telefoonnummer: 0495 – 533 229 Website: www.efaa.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO