12-09-2008

TNO heeft onlangs met subsidie van het Ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de participatie aan bedrijfsbewegingsprogramma’s. Aan het onderzoek hebben twee aanbieders van in-company fitness en twee aanbieders van ex-company fitness meegewerkt. Zij hebben allen participatiegegevens verstrekt van twee bedrijven.

Compacte conclusie

Het percentage daadwerkelijke bedrijfsfitness participanten varieert tussen bedrijven van 8.7% tot 22%, Het percentage regelmatige participanten varieert tussen bedrijven van 4.7% tot 14.7% van de totale bedrijfspopulatie. De participatiegraad en de gemiddelde trainingsfrequentie verschilden niet systematisch tussen bedrijven met in-company bedrijfsfitness en bedrijven met ex-company bedrijfsfitness. Een relatief hoge participatiegraad werd gevonden bij een bedrijf dat al gedurende lange tijd in-company bedrijfsfitness aanbiedt. Ook werden relatief hoge deelnamefrequenties gevonden bij bedrijven die eisen stelden aan de minimale trainingsfrequentie. De beperkte gegevens die beschikbaar zijn over de kenmerken van deelnemers suggereren dat risicogroepen (i.e. werknemers met overgewicht en obesitas, inactieven) in voldoende mate deelnemen aan bedrijfsfitness. Het percentage daadwerkelijke en regelmatige deelnemers en de gemiddelde trainingsfrequentie onder de voorheen inactieve medewerkers en de werknemers met lagere inkomens blijven echter iets achter bij die van de actieven en de werknemers met hogere inkomens. Ook is bedrijfsfitness vooral populair bij jonge werknemers (<30 jaar) en is de deelname van werknemers van 40 jaar en ouder relatief slecht. De belangrijkste succesfactoren van participatie aan bedrijfsfitness die door aanbieders genoemd werden, zijn persoonlijke aandacht, goede begeleiding, ondersteuning vanuit het bedrijf, het stellen van eisen en het bieden van financiële prikkels. De belangrijkste succesfactoren die door personeelsmanagers genoemd werden zijn een goede toegankelijkheid, een vernieuwend en verrassend aanbod en het creëren van draagvlak en voldoende publiciteit.

Bron: TNO onderzoek bedrijfsbewegingsprogramma's 2008

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO