20-09-2021

We leren tegenwoordig op de basisschool verplicht rekenen, wiskunde, schrijven, Nederlands, Engels, aardrijkskunde, biologie, tekenen, handvaardigheid, geschiedenis en verkeer les. Daarnaast krijgen we wekelijks 2 uur gymles. Deze vakken en activiteiten moeten ‘de brede vorming’, de ‘emotionele en verstandelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden’ bevorderen van onze kinderen. Dat zal ook zeker gebeuren met deze vakken, echter is het onderwijs programma wel voldoende afgestemd op de huidige leefsituatie en het toekomstperspectief van de jeugd van vandaag? De wereld staat immers niet stil: technologische ontwikkelingen, kunstmatige intelligentie, robotisering, steeds meer online business, de medische technologie, om er maar een paar te noemen en ook de veranderingen binnen de voedingsmiddelen industrie en de soort beschikbare beroepen blijft veranderen en verschuiven. Die laatste werken helaas niet in het voordeel van onze leef kwaliteit en gezondheid. Voedingsmiddelen worden steeds nutriënt armer en energie dichter en beroepen steeds inactiever. Trekken we die ontwikkeling door zoals ze in de afgelopen 50 jaar ontwikkeld zijn, dan staat ons een ware gezondheidsramp te wachten. Die maken we nu ook al mee, maar in vergelijking met de voorspellingen, is dat nog maar een peulenschil. Als we bijvoorbeeld de ontwikkeling van overgewicht en obesitas van de afgelopen 50 jaar nog 50 jaar doortrekken, dan heeft tegen die tijd 9 van de 10 mensen overgewicht (50 jaar geleden, 1 op de 10, momenteel bijna 6 op de 10). Moeten we niet meer aandacht gaan geven om de jonge generaties, maar natuurlijk ook volwassenen, meer bewust te maken over wat er gebeurd is en aan de hand is en vooral over waar we naar toe bewegen?

We hebben het dus prima geregeld dat we rekenen, wiskunde, schrijven, Nederlands, Engels, aardrijkskunde, biologie, tekenen, handvaardigheid, geschiedenis en verkeer les leren in onze jonge jaren, maar wie leert ons over gezond leven, gezond bewegen, een positieve mindset, omgaan met stress? We geven onze jeugd een soort van GPS mee voor creatieve, sociale en culturele ontwikkeling, maar wie reikt ze die GPS aan voor leefstijl? Is die, gezien de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, de stand van zake nu, de obesogene omgeving en de voorspellingen voor de toekomst, niet minimaal even belangrijk, zo niet belangrijker dan de verplichte vakken op de basisschool?

Uiteraard hebben de ouders de eerste verantwoordelijkheid om die leefstijl inzichten naar een gezonder leven mee te geven, maar wat als de huidige volwassenen generaties dat ook niet hebben meegekregen? Dan is er dus geen enkel systeem of structuur in onze maatschappij die ervoor zorgt dat opgroeiende generaties de cruciale inzichten van een gezonde leefstijl of zoals de WHO het noemt, de nodige ‘Health Literacy’ meekrijgen om überhaupt gezonde keuzes te kunnen maken. Wellicht is het een idee om van biologie, leefstijlkunde te maken en daarin de belangrijkste inzichten over gezond bewegen en gezonde voeding mee te geven.

Bij Leefstijlclub van EFAA zijn we al vanaf 1994 leefstijl informatie aan het verzamelen en presenteren en de laatste 1,5 jaar hebben we die informatie, samen met de ontwikkelde leefstijl documentaire van New Health (www.new-health.eu) ontwikkeld tot een leefstijl- en healthy ageing bewustwording en begeleidingsprogramma. Hieraan toegevoegd wordt een mindset cursus, Positieve Gezondheid en informatie vanuit de Blue Zones, waar mensen veel ouder worden dan bij ons. Het eerste cursus programma is het Fit Switch programma, later volgen Food Switch en Mind Switch. Met deze programma’s leren we bestaande en nieuwe leden over het waarom achter de essentiële inzichten van een gezonde en preventieve leefstijl.

In oktober 2021 gingen we starten met een pilot programma om dit leefstijl bewustwordingsprogramma ook via andere locaties zoals sportcentra, fysiotherapeuten, personal trainers en leefstijlcoaches aan te gaan bieden.

Graag presenteren we dit programma aan jullie op 8 december 2022 om 13.30 uur via Zoom. Wil je aanmelden voor een van deze online informatie bijeenkomsten, mail naar info@leefstijlclub.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO