11-10-2021

In 1983 begon mijn zoektocht naar optimale gezondheid op de Langstraat in Weert. 80 m2 fitness, zelfgemaakte apparatuur. Als snel melden zich mensen aan die met een specifiek doel kwamen zoals afvallen, dus ging ik op onderzoek uit. In mijn opleiding had ik de A.C.S.M. beweegrichtlijn meegekregen en startte die toe te passen. Veel later verscheen de WHO en Gezondheidsraad beweegrichtlijn, die mijn begeleiding eigenlijk pas echt compleet maakte op gebied van bewegen en actief leven. Toch behaalden veel leden destijds hun doelstellingen niet, dus op zoek naar andere ingrediënten, die van belang zijn voor duurzaam resultaat, want ik wilde het vanuit de natuurlijke, pure leefstijl kant blijven benaderen. Natuurlijk was voeding de volgende pijler en ik dompelde me onder in opleiding na cursus, om een soort raamwerk van bewustwording te vormen over gezonde voeding. De resultaten van de combinatie van beweeg- en voedingsbegeleiding waren verbluffend, maar er bleef wel een groep over die telkens terug bleef vallen of geheel de omslag in hun leefstijl niet konden maken. Ik was blijkbaar nog niet klaar in mijn zoektocht naar optimaal gezond leven en ontdekte tevens, vanuit de gezondheidsmonitoren van de GGD, dat het achteruit bleef gaan met de gezondheid en leefstijl van de Nederlandse bevolking.

Mijn conclusie was dat de meeste mensen gewoonweg nooit goed meegekregen hebben wat gezond leven is en hoe dat toe te passen, er was een gebrek aan bewustzijn, dus startte ik in de jaren 90 lezingen om die kennis over te dragen. Ongelofelijk wat er toen gebeurde, deelnemers doorleefden leefstijl metamorfoses en ik begon het cruciale belang van bewustwording te zien. En nog bleef er een groep achter, waarbij het gewoonweg niet lukte, men kon de omslag naar een gezondere leefstijl gewoonweg niet of erg moeilijk maken. Daardoor leidde mijn zoektocht me naar het mentale gedeelte. Mijn vraag was; ‘hoe komt het dat, als mensen lange tijd een bepaalde leefstijl hanteren, het dan moeilijk is te veranderen?’. Ik verslond boeken over mentale kracht, het functioneren van ons brein, cognitieve gedragstherapie, volgde trainingen bij Anthony Robbins, Deepak Chopra, Ralph Bakker, Vidarte (NLP), dompelde mij 3 jaar helemaal onder in deze materie en begon tegelijkertijd de opgedane kennis toe te passen in de persoonlijke begeleiding en coaching van mensen.

Later ontdekte ik werk van o.a. Carol Dweck, Joe Dispenza en Bruce Lipton trachtte de essentie van conditionering, mindset, mind(re)set en her-conditionering te ontrafelen. Door het meteen toepassen hiervan in de praktijk en door het meteen omzetten van deze kennis in lezingen en een coach opleiding, ontstond er een zeer effectief programma, met als pijlers, bewegen, voeding en gedragsverandering/mindset, een trilogie waarvan in 2018 wetenschappelijk werd aangetoond dat het een effectieve manier is om mensen naar een duurzaam gezondere leefstijl te begeleiden en coachen. Door deze wetenschappelijke onderbouwing is ook de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) aanpak gevalideerd en wordt coaching hierin ook door de zorgverzekeraar vergoed. Niet dat ik erbij betrokken ben geweest, maar ik bleek wel al vanaf de jaren 90 vanuit die zelfde trilogie te werken. Dat gaf me de motivatie om mijn onderzoek en kennis op dit vlak om te zetten in een trilogie van boeken, de eerste over bewegen als medicijn, nummer twee over voeding als medicijn en nummer 3 je brein als medicijn (die laatste komt maart 2022 uit).

In de tussentijd, vanaf 1983, startte ik met EFAA opleidingen, initieerde ik Bewegenalsmedicijn.nl, Leefstijlclub.nl en Nieuwegezondheid.nl, allemaal bedoeld om informatie wereldkundig te maken en professionals op te leiden, die informatie te delen en anderen te coachen naar een gezondere leefstijl. Het Leefstijlclub portaal was vanaf 2003 het consument gerichte bewustwordingsportaal en later, vanaf 2015 startte we Nieuwegezondheid.nl als informatie portaal voor bedrijven. Sportcentra die gebruik maakten van onze bewustwordingsinformatie werden Nieuwe Gezondheid steunpunten en vanuit Nieuwe Gezondheid startte we een preventiebeweging. Gedurende de corona periode werd het steeds duidelijker voor mij wat de meest kwetsbare groepen in de maatschappij zijn. Dat zijn mensen met chronische ziekten, met name overgewicht en obesitas, en mensen boven de 40, 50, 60 jaar en ouder. Deze generaties hebben gezond leven niet meegekregen en erger nog, de jeugd krijgt dat tegenwoordig nog steeds niet structureel mee. Dat heeft me er toe aangezet alle kennis samen te pakken en te vertalen in een healthy lifestyle en healthy ageing programma. De pijlers waren al duidelijk, de primaire inzichten idem, nu de vertaalslag maken naar een concreet programma waar men gemakkelijk op in kan haken. Die slag hebben we in 2020 en 2021 gemaakt. In 2020 hebben we ook besloten om terug te gaan naar een uitstraling, een portaal en dat is Leefstijlclub. We laten Nieuwe Gezondheid los als steunpunt en gaan terug naar Leefstijlclub.nl. een nieuw logo, nieuwe layout, een nieuw product voor consumenten, maar ook een product voor professionals om in de eigen regio aan te bieden, aan leden, niet leden en bedrijven.

Leefstijlclub Healthy Lifestyle, Healthy Ageing, dat is de naam die we vanaf nu gaan hanteren. Het eerste programma is Fit Switch, een 12 weken programma gericht op een actieve gezonde leefstijl, de essentiële inzichten van bewegen als medicijn, de beweegrichtlijn en preventie van sarcopenie. Programma 2 is het Food Switch programma en programma drie het Mind Switch programma. Samen vormen deze programma’s het Healthy Ageing programma, maar alle elementen kunnen los ingezet worden.

Het streven is, een nationaal netwerk van Healthy Ageing locaties, waar mensen eerlijke informatie kunnen halen, programma’s kunnen volgen en gecoacht kunnen worden naar een duurzaam gezondere leefstijl. De eerste 15 deelnemende clubs, fysiopraktijken, personal trainers en leefstijlcoaches hebben zich al aangemeld. De volgende online informatielezing vindt plaats op 8 december 2022 om 13.30 uur.

Ik hoop je te mogen begroeten op een van deze informatielezingen, aanmelden kan via info@leefstijlclub.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO