28-04-2009

* Percentage rokers blijft gelijk * Licht dalende trend zware drinkers * Ruim een op de twee Nederlanders beweegt voldoende * Overgewicht op hetzelfde niveau

Nederlanders zijn het afgelopen jaar nauwelijks gezonder gaan leven. In het streven naar vermindering van roken, alcoholgebruik en overgewicht, en vermeerdering van lichaamsbeweging is weinig tot geen vooruitgang geboekt. De positieve ontwikkeling van de laatste jaren bij roken en lichaamsbeweging vertraagt. Zowel matig als ernstig overgewicht bleef de afgelopen jaren op ongeveer hetzelfde niveau. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

RokenIn 2008 rookte 28 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder, evenveel als in 2007. Van de vrouwen rookte 24 procent en bij de mannen was dat 31 procent. Over een langere periode gezien blijft de licht dalende tendens bij zowel mannen als vrouwen nog wel behouden. Dat is ook zo onder de zware rokers. Ook zwaar roken komt bij mannen meer voor dan bij vrouwen (8 tegen 5 procent).

DrinkenEen op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder wordt gerekend tot de zware drinkers: minimaal één keer in de week minstens zes glazen alcoholhoudende drank. In 2001 was dat nog bijna 14 procent. Sinds 2001 is sprake van een licht dalende trend in het percentage zware drinkers. Zowel bij mannen als bij vrouwen en in alle leeftijdsgroepen tot 65 jaar is sprake van een daling.Het percentage zware drinkers onder vrouwen blijft met 4 procent ruim vier keer lager dan onder mannen (17 procent). Eén op de vijf Nederlanders drinkt geen alcohol. Dit cijfer is al jarenlang constant. Steeds meer jongeren tussen de 12 en 18 jaar drinken geen alcohol: in 2008 was dit gestegen tot 53 procent, in 2001 was dit nog 45 procent.

BewegenIn 2008 lag het percentage Nederlanders van 12 jaar of ouder dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen op 56 procent, evenveel als in 2007. Er is sprake van afvlakking van de licht stijgende trend sinds 2001. Mannen en vrouwen bewegen ongeveer evenveel, maar jongens tussen 12 en 17 jaar en mannen van 55 jaar en ouder bewegen meer dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. Overigens halen ouderen hun norm veel vaker dan jongeren: tussen de 12 en 17 jaar voldoet maar een op de vier aan de norm voor deze leeftijdsgroep, terwijl dat onder 55-plussers oploopt tot twee op de drie.

OvergewichtRuim vier op de tien mannen boven de 20 jaar kampen met matig overgewicht. Voor vrouwen is dat bijna drie op de tien. Vanaf het begin van de CBS-waarneming in de jaren tachtig groeide het aantal volwassenen met matig overgewicht maar sinds begin van de jaren 2000 blijft dit aandeel op hetzelfde niveau.

Vanaf begin jaren tachtig tot 2005 verdubbelde het aantal volwassenen met ernstig overgewicht, daarna blijft het aandeel schommelen rond de 11 procent. Vrouwen hebben vaker last van ernstig overgewicht dan mannen: 12 versus 10 procent. Boven de 55 jaar heeft 14 procent van de volwassenen last van ernstig overgewicht, ruim 2 keer zoveel als in de leeftijdsgroep van 20-34 jaar.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO