23-06-2011

22 juni 2011

Voor iedere Nederlander moet een passend, veilig en toegankelijk sport- en beweegaanbod in de buurt zijn. Het kabinet wil onder andere met het bedrijfsleven ervoor zorgen dat ook werknemers de gelegenheid hebben te sporten en te bewegen. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen heeft de werkgevers verenigd in VNO-NCW op 27 mei haar visie ‘Werkend winnen’ overhandigd en toegelicht. VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes en NISB-directeur Clémence Ross willen mogelijkheden nagaan om samen met andere partners te werken aan een vitaler bedrijfsleven.

Bewegen is (naast voeding) al speerpunt in het deelconvenant gezonde werkvloer, onderdeel van convenant gezond gewicht. In het kader van het Olympisch plan 2028 heeft het kabinet streefcijfers vastgesteld: de sportparticipatie moet van 65% nu naar 75% in 2016 en Nederland moet beschikken over een gezonde bevolking met o.a. fitte werknemers.  VNO-NCW is een van de alliantiepartners van Olympisch Vuur en is in die hoedanigheid een samenwerking aangegaan met de Stichting Sport en Zaken, het loket voor bedrijven die zich aan het Olympisch Plan willen verbinden. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen heeft bij de werkgeversorganisatie een lans gebroken voor extra aandacht voor bewegen, naast echte sportactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan fietsen naar het werk, lunchwandelen en een beweegvriendelijke werkomgeving. Volgens NISB dragen sport en bewegen en een verankering ervan binnen het bedrijfsbeleid bij aan het realiseren van de breedtesport- en welzijnsambitie in het Olympisch Plan. Maar ook het bedrijfsleven zelf vaart er wel bij: denk aan langere inzetbaarheid van werknemers, verlagen van ziekteverzuim, verhogen van productiviteit, meer betrokkenheid bij het bedrijf en een beter imago.  In de visie ‘Werkend winnen’ stelt NISB voor om samen met VNO-NCW en partners als Sport en Zaken de kennis en ervaringen van de partijen samen te brengen en een plan uit te werken. De speerpunten van NISB zijn;  1. Het vergroten van de bekendheid van bedrijfssport en de bijdrage die het kan leveren aan vitalere werknemers; 2. Het uitbreiden en verder ontwikkelen van het aanbod aan sport en beweegactiviteiten voor werknemers, voor, tijdens en na het werk. Speciale aandacht is er voor het vergroten van het aanbod voor werknemers in het MKB;  3. Het verzamelen goede voorbeelden bij bedrijven waar sport en bewegen onderdeel uitmaakt van gezondheidsbeleid. 

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO