11-12-2017

Afgelopen vrijdag was ik uitgenodigd op het VGZ debat in Oegsgeest over Leefstijl als medicijn. Men had me uitgenodigd omdat we met leefstijl coaching actief zijn en in Weert een lokaal platform hebben opgericht, samen met de gemeente, Punt welzijn, GGD, onderwijs en bedrijven, voor bewustzijnsbevordering preventieve gezondheid.

Onderkend werd dat zorgkosten toe blijven nemen (bijna verdubbelen voor 2040), de omgeving obesogeen is en er te weinig prikkels zijn om de veelal ziekmakende leefstijl om te turnen naar gezondheidsbevordering. Ook werd onderkend, zelfs door huisartsen zelf, dat de meeste huisartsen totaal geen kennis hebben van preventie, ze zijn curatief opgeleid en over bv voeding en beweging zit niets in de opleiding van huisartsen.

De meerderheid was het er wel mee eens dat de zorgverzekeraar positieve impulsen mag geven voor gezonder leven initiatieven. Wel werd de kanttekening gezet dat het effect pas op lange termijn zichtbaar zal zijn.

Ab Klink sloot het debat af. Hij deed een pleidooi voor leefstijl coaching als DE oplossing. Ook benadrukte hij een gebrek aan kennis op het vlak van preventie binnen de zorg. Zijn stelling was ‘Laat artsen dit oppakken en steun ze hierin’. Op deze oproep kwam vanuit de zaal achteraf toch veel commentaar. Artsen zijn primair opgeleid op curatief vlak, er zijn al veel preventie en leefstijl specialisten groepen in Nederland, zorg voor een goed protocol en maak gebruik van die expertise, zo was de reflectie.

Wie wordt dus de Leefstijl als medicijn dokter van de toekomst? Is dat de huisarts of praktijk ondersteuner die daarvoor omgeschoold moet worden? En die moet daar dan natuurlijk ook de tijd voor krijgen, maar komt de curatieve zorg dan niet in het gedrang en duurt het niet veel te lang voor deze groep is omgeschoold? Tevens hebben deze mensen niet voor niets gekozen voor dat vak, als ze hun passie hadden liggen in het mensen in hun leefstijl begeleiden, dan waren ze waarschijnlijk geen dokter geworden.

Moeten de mensen die hiervoor zijn opgeleid en die dit vak gekozen hebben niet de leefstijl als medicijn dokters van de toekomst zijn? Voor de huisarts en praktijk ondersteuner is het belangrijk om basale kennis te hebben over leefstijl, zodat ze kunnen herkennen en adviseren, maar met name doorverwijzen naar een netwerk van professionele leefstijl coaches.

We gaan het zien hoe de ballen gaan rollen, duidelijk is in ieder geval dat we duizenden leefstijl coaches nodig hebben, in alle sectoren, om het tij te keren en dat de zorgverzekeraar dat licht ook al heeft gezien.  

John van Heel

EFAA/Nieuwe Gezondheid

De moeite waard om even te bekijken:

Video: Ziekte als verdienmodel

Video TNO Lifestyle as medicine

Video: Radio interview Voeding en leefstijl als medicijn

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO