10-06-2009

Jaarlijks worden circa 11 miljoen sporters geconfronteerd met ongeveer 3,5 miljoen sportblessures. Clubzorg wordt een nieuw project dat de aard en omvang van deze blessures fors kan reduceren. Zaterdag 13 juni wordt Clubzorg, tijdens het 6e Nederlands Congres voor Sportbestuurders in Nieuwegein geopend.

Clubzorg is een initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Via dit project wil de VSG, als het gaat om het voorkomen van sportblessures, de bewustwording stimuleren op sportmedisch gebied bij de ruim 30.000 sportverenigingen in Nederland. Dit gebeurt via drie pijlers: informatie, educatie en sportmedische diensten

De VSG levert via www.clubzorg.nl informatie op maat voor de verschillende takken van sport. Clubzorg geeft antwoord op vragen als ‘hoe kan ik een blessure voorkomen’, en ‘wat moet ik doen bij een blessure’. Daarnaast biedt het informatie over voeding en zijn er artikelen te vinden speciaal voor jongeren. De informatie is afkomstig van diverse bronnen zoals Stichting Consument en Veiligheid en de sportbonden. De informatie is gratis te downloaden voor verenigingen voor plaatsing op hun website, nieuwsbrief of het clubhuis.

Een vereniging kan binnen Clubzorg ook gebruik maken van een speciaal educatiepakket. Voor trainers, coaches, medisch kader, maar ook voor ouders worden speciale avonden georganiseerd waarin door deskundigen informatie gegeven wordt over bijvoorbeeld preventie van blessures, krachttraining voor jongeren of het bevorderen van fit- en gezondheid bij de sportvereniging. Vereniging kunnen afspraken maken met één van de ruim 50 Sportmedische Instellingen in Nederland voor informatie op maat.

De derde pijler van Clubzorg zijn de Sportmedische diensten. Door Clubzorg worden blessures voorkomen en de sporter (die klachten heeft) hersteld sneller doordat hij/zij snel de weg weet te vinden binnen de sportgezondheidszorg. Er zijn in Nederland meer dan vijftig erkende Sportmedische Instellingen. Deze gespecialiseerde instellingen zijn voor iedereen toegankelijk. Het sterke punt van deze instellingen is het bundelen van de kennis van de sportarts, de sportfysiotherapeut, de sportdiëtist of zelfs van de gespecialiseerde orthopedisch schoenmaker.

Door Clubzorg kunnen geblesseerde sporters niet alleen sneller herstellen. Tevens wordt voorkomen dat nogmaals eenzelfde blessure ontstaat (recidive). Daarmee wordt uiteindelijk de prestatie en het plezier in sporten en bewegen versterkt. Daarnaast is het van belang mensen die moeten/willen bewegen ondersteuning te bieden bij vragen en problemen over de gezondheid (preventief en curatief)

Voor verdere informatie:

Het 6e Nederlands Congres voor Sportbestuurders stelt het thema 'De sportvereniging midden in de samenleving?!' centraal. Directeur-generaal Volksgezondheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Huijts, zal in zijn toespraak aandacht besteden aan het innovatieve project Clubzorg. De 500 aanwezige sportbestuurders kunnen bij de informatiestand van de Vereniging voor Sportgeneeskunde kennis maken met Clubzorg.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde is op 8 mei 1965 opgericht en bestaat uitsluitend uit artsen. Anno 2008 telt de vereniging 500 leden, van wie er 126 sportarts of sportarts i.o. zijn. Verder zijn de leden huisartsgeneeskundige, sociaal-geneeskundige en/of medisch specialisten met een grote affiniteit dan wel deskundigheid op het gebied van sportgeneeskunde.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO