10-12-2012

Ook dit jaar stelt Sportgeneeskunde Nederland een top-3 samen van zorgverzekeraars met het beste aanvullende pakket voor sportieve Nederlanders.

 

Een snelle diagnose en een deskundig sportmedisch advies zijn essentieel voor mensen die willen blijven of willen beginnen met sporten. Daarom adviseert Sportgeneeskunde Nederland zorgverzekeraars minimaal één blessureconsult en twee herhalingsconsulten per jaar door een sportarts te vergoeden. Daarnaast worden vergoedingen, eens in de twee jaar, voor een sportmedisch onderzoek en een verplicht sportmedisch onderzoek volgens de eisen van de betreffende sportbond geadviseerd.

 

De zorgverzekeraar met de beste vergoedingen voor sporters ontvangt het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’. Dit keurmerk houdt in dat de zorgverzekeraar een zo volledig mogelijk pakket aanbiedt.

 

Voor het zesde achtereenvolgende jaar behoudt Zilveren Kruis Achmea haar nummer 1 positie met het meest volledige pakket. Zij hebben naast de sportzorg, verricht door Sportmedische Instellingen (SMI), ook een vergoeding voor sportbraces, sportbrillen/lenzen, steunzolen voor sportschoenen en korting op sportmassage. In hun speciale sportpakket wordt een blessureconsult door de sportarts 100% vergoed.Daarnaast vergoeden zij, na verwijzing door een sportarts, een MRI en wordt een second opinion ook 100% vergoed. Zilveren Kruis Achmea ontvangt met het Beter Af Sport Pakket het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’.

 

Op de 2e plaats prijkt De Friesland met een vergoeding van € 250, - voor sportzorg in alle aanvullende pakketten.

 

Nieuw in de top 3 is Anderzorg. Een volledig overzicht van alle zorgverzekeraars staat op www.sportzorg.nl.

 

Net als voorgaande jaren is er een verplicht eigen risico. Voor 2013 is dit vastgesteld op € 350. Het eigen risico geldt niet voor kosten die vergoed worden uit de aanvullende verzekering. De vergoeding voor sportzorg valt onder de aanvullende verzekering. Het eigen risico heeft hier dus geen invloed op!

De zorgverzekering kan tot 1 januari 2013 opgezegd worden. Vóór 1 februari 2013 moet een nieuwe zorgverzekering afgesloten worden om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd te zijn.

 

Jaarlijks presenteert Sportgeneeskunde Nederland een top-3 van zorgverzekeringen met het beste aanvullende pakket qua vergoedingen op het gebied van sportzorg (zoals sportmedisch advies, blessureen/ of herhalingsconsulten, sportmedisch onderzoek en sportkeuringen). Sportzorg wordt verricht bij één van de 57 Sportmedische Instellingen in Nederland. Voor een overzicht van deze Sportmedische Instellingen kijkt u op www.sportzorg.nl.

 

De gegevens in het overzicht zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Voor sportmedisch advies, blessure- en/of herhalingsconsulten, sportmedisch onderzoek en sportkeuringen geldt dat deze verricht worden bij een Sportmedische Instelling. De Sportmedische Instelling moet erkend zijn en voldoen aan de eisen van de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO