05-01-2012

Eind september 2011 is in Noord-Brabant, onder de regie van EFAA, het eerste provinciale Leefstijl- en Preventienetwerk gestart. De primaire doelstellingen van dit netwerk zijn: het nieuwe kwaliteitskeurmerk “Fit!vak Preventiecentrum” vanuit brancheorganisatie Fit!vak behalen, doelgroepprogramma’s implementeren (o.a. Diabetespreventie) en samenwerken met de zorgsector.

 

“Door fitnesscentra te ontwikkelen tot leefstijl- en preventiecentra, waarbij kennisontwikkeling voor het begeleiden van specifieke doelgroepen centraal staat, zal er een kwalitatieve standaard richting preventieve gezondheidszorg worden ontwikkeld”, vertelt Anita Verstappen, projectleider van het programma. “Om de gezondheid van mensen optimaal te bevorderen, wordt door de WHO (World Health Organisation) geadviseerd om drie activiteiten (actiever, fitter, sterker) op te nemen in ons beweegpatroon volgens de ‘Schijf van Drie’. Hiermee kunnen meer dan 40 chronische aandoeningen worden voorkomen. Ook doelgroepbegeleiding voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, hart-, vaat- en longziekten, kan volgens een gevalideerde aanpak worden gerealiseerd.”

 

Samen gaan EFAA en Syntens de handen in elkaar slaan om sportcentra te ondersteunen in de ontwikkeling van fitness naar Leefstijl- en Preventie centrum. Vraagstukken die aan de orde komen zijn onder andere: strategie, klantloyaliteit, onderscheiden, doelgroep behoeften, ingaan op trends, nieuwe doelgroepen en samenwerken met de 1e lijn zorg.  

Syntens is een innovatiecentrum voor MKB ondernemers. Syntens helpt de ondernemers binnen dit project hun potentieel in kaart te brengen van de Innovatiekansen om de klantloyaliteit te verhogen, de retentie te verlagen, nieuwe doelgroepen te binden en beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van uw specifieke klanten. Syntens werkt in opdracht van het Ministerie van EL&I en andere overheden en heeft als doel Innovatie te stimuleren binnen het MKB. Syntens is daarmee een onafhankelijke en objectieve partij.

Meer informatie:

EFAA

info@efaa.nl

0495-533229

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO