01-10-2008

Venlo - Woensdag zijn negen gezondheidsinstellingen in de Euregio Maas-Rijn gestart het project “EuPrevent”. Het gezondheidsproject richt zich op de bestrijding van overgewicht en de verbetering van kwaliteit van leven van jongeren in de Euregio Maas-Rijn. EuPrevent wordt voor een periode van 3 jaar gesubsidiëerd uit het Europees stimuleringsfonds.

Overgewicht en obesitas vormen een ernstig en toenemend volksgezondheidsprobleem. Voor de persoon in kwestie veroorzaakt overgewicht ernstige gezondheidsrisico’s en vermindering van de kwaliteit van leven. Voor de samenleving veroorzaakt collectief overgewicht in de bevolking een grote economische schade. Alleen het ziekteverzuim als gevolg van overgewicht in de Euregio Maas-Rijn (3,9 miljoen inwoners) wordt geschat op jaarlijks ruim 140 miljoen euro. De meeste gezondheidswinst is haalbaar wanneer de bestrijding van overgewicht zich richt op de doelgroep jongeren.In de Euregio Maas-Rijn worden reeds vele lokale (preventie)programma’s ter bestrijding overgewicht uitgevoerd. Deze richten zich doorgaans op de stimulering van gezonde voeding en/of lichaamsbeweging.

Op Euregionaal niveau is er bedrijfsmatige en inhoudelijke winst te halen wanneer de onderlinge samenhang en samenwerking verstevigd wordt en vervolgens het lokaal toepassen van evidenced (of best-practice) programma’s gestimuleerd en ondersteund wordt. De doelstelling van EuPrevent is dan ook om op Euregionaal niveau al deze lokale programma’s te ondersteunen met kennis, expertise, communicatie, PR, etc. EuPrevent streeft dus naar een grotere samenhang tussen de afzonderlijke (preventie)programma’s en méér publieke en bestuurlijke aandacht voor het thema overgewicht. Vernieuwend bij de EuPrevent-aanpak is het gebruik maken van marketingstrategieën bij gezondheidsbevordering.

Het grensoverschrijdend samenwerkingsverband omvat 9 partners (Gezondheidsinstellingen) in 5 Maas-Rijn-regio’s. De coördinerende instelling is de GGD Noord- en Midden-Limburg.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO