21-10-2008

Het kabinet gaat sport en beweging onder de schoolgaande jeugd stimuleren. Dat moet overgewicht en schooluitval tegengaan. Hiervoor is tot en met 2011 in totaal 28 miljoen euro beschikbaar. Dit schrijven staatssecretarissen Bussemaker (VWS), Dijksma en Van Bijsterveldt (OCW) in het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs.Beweging van 40 naar 50%Volgens de bewindslieden leidt alleen een sterke samenwerking tussen sport, onderwijs en andere partners, zoals naschoolse opvang en gemeenten, tot meer sport en beweging voor de jeugd. 'En met meer sport en beweging kunnen we vervolgens ook een bijdrage leveren aan de doelen van het kabinet op het gebied van overgewicht, schooluitval en talentontwikkeling', aldus de staatssecretarissen. Zij streven ernaar het percentage van de jeugd dat voldoende beweegt, te verhogen van 40% naar 50%.

PrioriteitenHet kabinet heeft een aantal prioriteiten gesteld. Zo moet de positie van vakmensen en vrijwilligers worden verbeterd. Ook wil het kabinet meer innovatie in bouw, beheer en gebruik van sportaccommodaties en speelplekken.

MboIn de periode 2009-2011 wordt vooral sport en bewegen op het mbo gestimuleerd. Alle 69 mbo-instellingen kunnen geld krijgen voor een sportcoördinator en een activiteitenplan.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO