24-12-2018

Er beweegt wat in preventieland. 2015 de nieuwe voedingsrichtlijnen en de Gezonde Sportkantine, 2016 ‘Alles is gezondheid’, 2017 de nieuwe beweegrichtlijnen, meer aandacht voor Positieve Gezondheid en het Programma Gezonde School 2017 - 2020, 2018 het ondertekenen van het nieuwe Preventieakkoord, extra aandacht en financiën voor J.O.G.G. (Jongeren Op Gezond Gewicht) en financiering voor verder onderzoek voor leefstijlgeneeskunde en in 2019 start de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie), bekostigd vanuit de basisverzekering en de uitvoering van het Preventieakkoord. Natuurlijk is er ook een flinke kracht nodig om het tij van de overgewicht, diabetes, Sarcopenie (spierdegeneratie en functieverlies) en inactiviteit epidemieën te keren. Die kracht is nog lang niet op volle stoom overigens, de berekeningen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) laten zien dat de plannen van het preventie akkoord zwaar tekort schieten om de beoogde doelen in 2040 te halen. Met andere woorden, de ernst van de situatie wordt ook in Den Haag nog zwaar onderschat. Hoewel de beslissingen en plannen nog niet het beoogde doel bereiken, groeit het besef wel dat preventie vanuit alle gelederen van de maatschappij hoger op de agenda moet.

Jouw bijdrage aan de leefstijl revolutie?

Ik zie de genoemde initiatieven als een sterk fundament om de echte slag te beginnen, de echte Leefstijl Revolutie. Momenteel zijn het nog steeds veel initiatieven die los van elkaar hun eigen ding doen, waarin structurele samenwerking ontbreekt. Samenwerking binnen de zogenaamde 5 ringen (sport, bedrijven, onderwijs, zorg- en welzijn en lokale overheid) is cruciaal voor succes. Het is voor iedere professional dan ook de uitdaging om zijn of haar eigen bijdrage te overdenken. Hoe help jij in 2019 mee aan de bewustwording en begeleiding naar gezond bewegen, gezonder eten, gezonder leven? Dat kan natuurlijk vanuit je rol als trainer of instructeur, naast het lesgeven en begeleiden, ook mensen bewuster maken, o.a. door de FitFacts en Gezond en Vitaal nieuwsbrieven te delen. Je kan de Leefstijlscan toepassen bij mensen of zelfs een Leefstijl Switch campagne en/of programma starten om zoveel mogelijk mensen te inspireren een Leefstijl Switch te kiezen. Je kan dit organisatie of club breed uitzetten of je kan er ook voor kiezen dit in samenwerking te doen met de lokale gemeente of andere organisaties in de regio die een zelfde missie hebben.

2019

Wij, vanuit EFAA en Nieuwe Gezondheid, zullen je ook in 2019 weer inspiratie en bewustwordingsstukken aan blijven reiken en met de Leefstijl Switch gaan we een stapje verder met o.a. een workshop, coach programma en natuurlijk de Leefstijl- en Vitaliteitcoach opleiding. De eerste stap is al gemaakt, het Leefstijl Switch dossier staat klaar in de toolbox onder Coach dossier. Wil je de Leefstijlscan en Switch structureel in gaan zetten, neem gerust contact op over de mogelijkheden. Samen gaan we er in 2019 voor zorgen dat leefstijl en preventie nog meer aandacht krijgen en dat die Leefstijl Revolutie nu echt vaart gaat krijgen.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO