27-11-2023

Gezonder eten of stress beter managen?

Gezonder leven is voor de meeste mensen tegenwoordig wel een belangrijk thema en coaches krijgen vaak de vraag, kan ik nou beter mijn voedingspatroon aanpassen of beter gaan werken aan het optimaliseren van stressbeheersing? De keuze tussen ongezonde voeding en chronische stress als de primaire focus voor het verbeteren van de gezondheid is een complexe vraag en afhankelijk van individuele omstandigheden en gezondheidstoestanden. Echter, als we kijken naar brede wetenschappelijke consensus, dan is die keuze eigenlijk lastig te maken. Ongezonde voeding en chronische stress zijn beide primaire ziektemakers, net zoals inactiviteit dat ook is. Toch de moeite waard om er eens iets dieper in te duiken.

Waarom wordt voeding aangeduid als belangrijkste ziektemaker?

  1. Directe impact op fysieke gezondheid: Ongezonde voeding heeft een directe en aantoonbare impact op de fysieke gezondheid, waaronder de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, diabetes type 2, obesitas, en bepaalde soorten kanker. Deze aandoeningen zijn goed gedocumenteerd en er is veel onderzoek dat deze verbanden ondersteunt.
  2. Controleerbaarheid: Voeding is vaak iets waar mensen directere controle over hebben in vergelijking met stressfactoren, die vaak extern en soms moeilijker te beheersen zijn. Het aanpassen van eetgewoonten kan een meer toegankelijke eerste stap zijn voor velen.
  3. Cumulatieve effecten: Ongezonde voeding kan leiden tot gewichtstoename en andere gezondheidsproblemen die op hun beurt weer stress kunnen veroorzaken of verergeren.
  4. Psychologische impact: Het verbeteren van het dieet kan positieve effecten hebben op de stemming en het algemene welzijn.
  5. Preventief potentieel: Een gezond voedingspatroon heeft een groot preventief potentieel. Het kan beschermen tegen een reeks van gezondheidsproblemen, wat op lange termijn gezondheidsvoordelen biedt.

Zoals we allemaal wel al weten, is voeding gewoonweg een primaire pijler om ons lijf gezond te houden. De vraag is echter, stel dat we een keuze zouden moeten maken tussen het verbeteren van het voedingspatroon en het aanpakken van chronische stress, welke zouden we dan het beste kunnen kiezen. Dus we belichten dezelfde aspecten die we bij voeding bekeken hebben ook even op gebied van stress.

Waarom wordt stress aangeduid als belangrijkste ziektemaker?

De impact van chronische stress op de gezondheid is diepgaand en veelzijdig. Laten we de effecten van chronische stress nader bekijken:

  1. Directe impact op fysieke gezondheid: Chronische stress kan leiden tot een reeks van fysieke gezondheidsproblemen, waaronder hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, verminderde immuunfunctie, en een verhoogd risico op bepaalde ziekten zoals diabetes.
  2. Controleerbaarheid: Veel mensen weten het niet, maar toch kan je ook direct controle over stress nemen, met bijvoorbeeld een ademhalingsoefening of mindfulness oefening.
  3. Cumulatieve effecten: Stress kan andere risicofactoren verergeren, zoals ongezonde eetgewoonten, slaapproblemen en sedentair gedrag. Dit kan een sneeuwbaleffect hebben op de algehele gezondheid.
  4. Psychologische impact: De effecten van stress op de geestelijke gezondheid zijn goed gedocumenteerd. Chronische stress kan leiden tot depressie, angststoornissen, en een verminderde levenskwaliteit.
  5. Preventief potentieel: Stressmanagementtechnieken zoals meditatie, mindfulness, en ademhalingsoefeningen hebben een lange geschiedenis en worden steeds meer erkend voor hun potentieel om zowel de geestelijke als de fysieke gezondheid te verbeteren.

Zoals je leest is het verbeteren van het voedingspatroon belangrijk voor onze gezondheid en leefkwaliteit, maar het werken aan een beter management van stress ook. Waar eerst aandacht aan te geven is dan ook niet te beantwoorden. Dit ligt erg aan de persoonlijk situatie van het individu.

Voor sommige individuen kan het verminderen van stress de sleutel zijn tot het verbeteren van hun algehele gezondheid en welzijn, en kan het de weg vrijmaken voor het maken van betere voedingskeuzes en het vasthouden aan een gezondere levensstijl. Anderzijds kan voor anderen het verbeteren van het dieet een meer haalbare eerste stap zijn die uiteindelijk leidt tot een vermindering van stressniveaus. De unieke levensstijl, gezondheidstoestand en persoonlijke omstandigheden van een individu spelen dus een cruciale rol in het bepalen welke aanpak het meest effectief is. Wat voor de één werkt, werkt niet noodzakelijk voor de ander.

Dus, hoewel voeding vaak wordt benadrukt als een primaire leefstijlfactor, is het beter een persoonlijke benadering te hanteren, wat is goed voor de persoon op dit moment in haar of zijn leven? Nu leven we wel in een tijd waarin bij de meeste mensen stress teveel aanwezig is en de voeding eerder ziekte bevordert, in de plaats van de gezondheid. Dus de meeste mensen zouden er goed aan doen om de voeding en de stress aan te pakken.

Hoe stress en voeding elkaar kunnen beïnvloeden is ook een belangrijk aspect. Stress kan leiden tot ongezonde eetkeuzes en omgekeerd kan een ongezond dieet de stressrespons verergeren. In sommige gevallen kan het aanpakken van chronische stress belangrijker zijn, vooral als stress een primaire drijfveer is voor ongezonde eetgewoonten of andere risicovolle gedragingen.

We zouden als laatste ook bewegen, sport en spiertraining mee kunnen nemen in deze vergelijking, want inactiviteit is de derde grote ziektemaker van de mens. Beweging, sport en spiertraining hebben een significante impact op onze gezondheid en beweging is bovendien een effectieve stressverlichter.

Educatie over gezonde voeding, gezond bewegen en effectieve stressmanagementtechnieken is cruciaal. Bewustwording vergroten over hoe dagelijkse keuzes de algehele gezondheid te beïnvloeden, kan een eerste stap zijn naar verandering.

Leefstijlclub zet zich al sinds 2003 in voor bewustwording en ondersteuning van gezonder leven, waarin voeding, beweging en stressmanagement/mindset de primaire pijlers zijn.

www.leefstijlclub.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO