14-02-2011

Op vrijdag 11 februari vond de eerste informatiebijeenkomst plaats van het “Handvest Bewegen is Medicijn”. Door de meer dan 120 aanwezige ondernemers werd met interesse en toenemend enthousiasme geluisterd naar de bijdragen van FitVak, EHFA, VES, het NISB en EFAA waarin benadrukt werd welke belangrijke rol de fitnessbranche zou kunnen spelen als het gaat om de preventieve werking van bewegen.

In de afgelopen jaren is meer en meer duidelijk geworden wat het positieve effect is van bewegen in het kader van de gezondheid. Regelmatig bewegen is niet alleen goed ter bevordering van de fitheid, maar helpt ook daadwerkelijk om een steeds verder groeiende lijst van aandoeningen en ziektes te voorkomen.

Aan de andere kant is duidelijk dat de kosten van de gezondheidszorg jaar na jaar stijgen en binnen afzienbare tijd onbetaalbaar worden. De enige manier om dit succesvol te bestrijden is om meer aandacht aan preventie te besteden. Vanuit de overheid en zorg is de zogenaamde Beweegkuur ingezet, teneinde mensen met pre-diabetes en ernstig overgewicht meer te laten bewegen.

Vreemd genoeg is de rol van de Fitnessbranche tot nu toe redelijk beperkt in de preventieve gezondheidszorg. En dat terwijl er geen enkele branche beter geschikt is om interventies in te zetten in het kader van leefstijlverandering, gezondheidsverbetering en preventie voor diverse gezondheidsproblemen.

Vanuit dit perspectief heeft de EFAA het initiatief genomen tot “Bewegen is Medicijn”. EFAA wil met “Bewegen is Medicijn”, samen met anderen, een effectief antwoord bieden op de behoefte aan preventieve gezondheidszorg in de maatschappij en een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van fitness en bewegen in het algemeen onder de Nederlandse bevolking, met als doel gezondheidsbevordering. Belangrijke doelstelling is om zoveel mogelijk Nederlanders te laten voldoen aan de Schijf van Drie*. Uiteindelijk dient het initiatief ertoe te leiden dat de fitnessbranche een waardevolle en door iedereen erkende rol inneemt in gezondheidsbevordering en preventie van gezondheidsproblemen.

Een belangrijke pijler is het “Handvest Bewegen is Medicijn”. Met dit Handvest wordt uitgedragen wat het belang is van fitness en bewegen als preventieve interventie voor de gezondheid, wordt de noodzaak tot kennis- en expertiseontwikkeling onderstreept en wordt er een breed draagvlak gecreëerd voor deze gezamenlijke missie. Inmiddels hebben organisaties als FitVak, de EHFA, VES en het NISB al aangegeven het initiatief te ondersteunen, hetgeen benadrukt werd in hun bijdrage op de 11e februari tijdens de eerste informatiebijeenkomst.

 

In april zal het Handvest nationaal gelanceerd worden en zullen alle organisaties die dit gedachtegoed ondersteunen gevraagd worden om het Handvest te ondertekenen. Met het ondertekenen zeggen die organisaties toe naar vermogen te zullen bijdragen aan het realiseren van de in dit handvest gestelde missie en doelstellingen.

 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het initiatief door alle partijen binnen de branche wordt ondersteund om zodoende ook eensgezind te werken aan een betere kwaliteit en een beter imago van de fitnessbranche.

 

Vooruitlopend op de ondertekening van het Handvest kan elke organisatie zich al aanmelden als ambassadeur op www.bewegenismedicijn.nl. U geeft daarmee aan dat u de Schijf van Drie toepast voor uzelf en promoot bij zoveel mogelijk anderen. Alle ambassadeurs ontvangen een officiële uitnodiging voor de nationale ondertekening van het handvest "Bewegen is Medicijn".

 

*Meer informatie over Bewegen is Medicijn, en Schijf van Drie op www.bewegenismedicijn.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO