01-11-2021

Alle Nederlanders voldoende in beweging en voldoende aan het sporten, volgens de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad, dat is een van de belangrijkste doelen van Kenniscentrum Sport & Bewegen (KCSB) en duizenden sport en beweeg professionals. Hoe doen we dat samen en vooral, hoe kan dat nog beter, die vraag stelt ook KCSB zichzelf regelmatig. Zo ook voor de zomer 2021, toen heeft KCSB gesproken met veel professionals over de ervaring, het beeld en de visie die de professionals en de markt hebben op de rol van KCSB. Er werd gesproken over kennisproducten en -diensten, ondersteuning en de samenwerking met partners. 

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft onlangs de eerste terugkoppeling gedaan naar alle betrokkenen. Hierin presenteren ze de uitkomsten van alle gesprekken die ze hebben gevoerd en een aantal richtingen die ze in de komende periode verder uit willen werken om de impact van het werk van KCSB nog verder te vergroten. Tevens delen ze een interessante infographic over het jaarplan 2022. 

De rol van Kenniscentrum Sport & Bewegen 

In de gesprekken die KCSB heeft gevoerd, kwam duidelijk naar buiten dat de belangrijkste rol KCSB is: 

  • Kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar maken voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Hier liggen samen met implementatiepartners kansen om professionals (nog) beter te bedienen; 
  • Adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.
  • Verbinden tussen partijen (netwerkvorming) en tussen ‘theorie en praktijk’;

Ambities om verder uit te werken

KCSB wil meer werk gaan maken om te onderzoeken hoe bijvoorbeeld professionals nog beter ondersteund kunnen worden. Ook de vraag, hoe zich op langere termijn op de belangrijkste kennisthema’s te richten en er tegelijkertijd voor te zorgen dat professionals en beleidsmakers KCSB op een breed aantal onderwerpen kunnen bevragen staat op de agenda voor 2022.  

KCSB jaarplan 2022

Het KCSB jaarplan 2022 (zie link infographic) sluit nauw aan bij de thema’s uit het Nationaal Sportakkoord en vertegenwoordigt een breed aantal thema’s en doelgroepen. In de opbouw van het jaarplan heeft KCSB  de indeling naar levensfase toegevoegd. Met deze indeling wordt direct duidelijk in welke omgeving (setting) iemand zich bevindt, wie de directe beïnvloeders (kunnen) zijn, welke samenwerkingspartners belangrijk zijn en welke belemmerende en versterkende factoren er zijn binnen de omgevingen waar ‘de’ doelgroep (of einddoelgroep) zich bevindt. De indeling naar levensfasen en settings maakt het ook mogelijk te focussen op de transities van de ene levensfase naar de andere en tussen de settings. 

Wat ik interessant vindt aan de Infographic is de indeling, die ook interessant is voor elke sport aanbieder, om zichtzelf eens aan deze aspecten te toetsen;

  1. Fit en Gezond: Stimuleren we mensen voldoende naar een actieve leefstijl?
  2. Vaardig in bewegen: Ondersteunen we de jeugd voldoende om adequaat vaardig te worden in bewegen?
  3. Sociaal veilig sporten: Hebben we voldoende oog voor de sociale veiligheid binnen sport?
  4. Meedoen aan, door en in sport en bewegen: Bieden we voldoende sportaanbod voor groepen waarvoor sportdeelname niet vanzelfsprekend is?
  5. Waarde van sport en bewegen: Doen we voldoende om de waarde van sport en bewegen bekend te maken?
  6. Topsport en Topsport Topics: Ondersteunen en stimuleren we regionale topsport voldoende?

Download hier de Infographic Jaarplan 2022

John van Heel

EFAA/Leefstijlclub

De moeite waard om te bekijken:

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/human-capital-model/

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegrichtlijnen/

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegcirkel/

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/themas/fit-gezond/

https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/bravo-kompas/tool/bravokompas/

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO